Autor:Ferdinand Pantůček

JUDr. Ferdinand Pantůček (1863–1925) byl český právník, první prezident Nejvyššího správního soudu ČSR. ⇒ více…

Ottův slovník naučný

editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkami Ptč. a Pčk. Je autorem hesel: