Ottův slovník naučný/Bonus pater familiae

Údaje o textu
Titulek: Bonus pater familiae
Autor: Ferdinand Pantůček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 357. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bonus pater familiae, franc. bon père de familie, dobrý hospodář. Jak v právu římském, tak i v právu rakouském a francouzském jest pro posuzování povinností osob v některých právních poměrech stojících měřítkem způsob, jakým by se v témže postavení zachoval dobrý hospodář. Tak zejména, jedná-li se o požívání věci cizí, kde právo římské i rakouské požívateli ukládá, aby věci užíval a ji spravoval tak, jak to činí dobrý hospodář (§ 513. obč. zák.). Pčk.