Údaje o textu
Titulek: O bídě lidské
Podtitulek: Ve prospěch chudých dítek českých škol v Brně
Autor: uspořádala Anna Hübnerová
Zdroj: O bídě lidské. Uspořádala A. Hübnerová. Brno : nákladem Dobročinného komitétu dam, 1890.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ne ten dá, kdo má, ale kdo chce.

Každá reka piękna, která co daje.
(Každá ruka pěkná, která dává.)

První ročník spisku „O bídě lidské“ loni ve prospěch chudých dítek českých škol v Brně vydaný „Dobročinným komitétem dam“, díky hojné obětavosti šlechetných lidumilů, podporovatelů a přátel chudé mládeže, docílil úspěchu rozhodného také v ohledu hmotném. Více než 700 zl. r. m., jež spisek ten vynesl, použito bylo k zmírnění smutné, nezaviněné bídy a tísnícího nedostatku chudiny na českých školách našich. Všem, kdož jakýmkoliv způsobem přispěli k docílení výsledku tohoto, jménem chudé mládeže naší „Zaplať Bůh!“

Zdar prvého ročníku, nezbytná potřeba další, ba ještě předešlých let větší a vydatnější podpory a přispění chudé české mládeži a nezvratná důvěra, že lidumilové vzácní a šlechetní neuzavřou srdcí svých také letos chudině českých škol našich, dodaly mi odvahy vydati druhý ročník spisku „O bídě lidské“.

Kéž dostane se mu tak laskavého přijetí a kéž dovede vznítiti obětavosť a lidumilnosť měrou tak hojnou, jako se to poštěstilo jeho předchůdci!

V Brně, 12. října roku 1890.

Pořadatelka.

Obsah editovat

1. ročník (1889) editovat

2. ročník (1890) editovat