Labyrint světa a ráj srdce

Údaje o textu
Titulek: Labyrint světa a ráj srdce
Autor: Jan Amos Komenský
Zdroj: James Naughton’s Pages
Vydáno: 1663
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Labyrint světa a ráj srdce

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE,

to jest

SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ,
kterak v tom světě a věcech jeho všechněch
nic není než matení a motání,
kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost,
a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení
a radosti že přichází.

Jan Amos Komenský

Obsah: editovat

 1. O příčinách v svět putování
 2. Poutník dostal Všudybuda za vůdce
 3. Mámení se přitovaryšilo
 4. Poutník uzdy a bryllí dostal
 5. Poutník se z výsoka na svět dívá
 6. Osud rozděluje povolání
 7. Poutník prohlédá ryňk světa
 8. Poutník prohlédá stav a řád manželů
 9. Poutník prohlédá stav řemeslníků
 10. Poutník stav učených prohlédá, nejprv veřejně
 11. Poutník přišel mezi filozofy
 12. Poutník prohlédá alchymií
 13. Poutník se na Rose-Crucios dívá
 14. Poutník medicinu prohlédá
 15. Poutník spatřuje juris prudentiam
 16. Poutník se na promocí mistrů a doktorů dívá
 17. Poutník prohlédá stav nábožníků
 18. Prohlédá náboženství křesťanské
 19. Poutník stav vrchností spatřuje
 20. Stav soldátský
 21. Stav rytířský
 22. Poutník mezi novináře trefil
 23. Poutník prohlédá hrad Fortúny; a nejprv přístup k němu
 24. Poutník způsob boháčů prohlédá
 25. Způsob rozkošných světa
 26. Způsob povýšených světa
 27. Sláva slovoutných v světě
 28. Poutník sobě zoufati počíná a s svými vůdci se hádá
 29. Poutník hrad královny světa, Moudrosti, prohlédá
 30. Poutník na palácu Moudrosti obžalován
 31. Šalomoun s houfy velikými na palác Moudrosti přišel
 32. Poutník se na tajné soudy a správu světa dívá
 33. Šalomoun marnosti a šalby světa vyjevuje
 34. Šalomoun oklamán a sveden
 35. Šalomounovo tovaryšstvo rozplášeno, jímáno, smrtmi ohavnými sprovázíno
 36. Poutník z světa utéci chce
 37. Poutník domu trefil
 38. Krista za hostě dostal
 39. Námluva jejich společná
 40. Poutník jak proměněn
 41. Poutník do neviditedlné církve odkázán
 42. Vnitřních křesťanů světlo
 43. Svoboda Bohu oddaných srdcí
 44. Řád vnitřních křesťanů
 45. Bohu oddaným srdcím vše lehko a snadno
 46. Svatí všeho hojnost mají
 47. Bezpečnost Bohu oddaných lidí
 48. Pobožní mají odevšad pokoj
 49. Pobožní mají stálou v srdci radost
 50. Poutník křesťany podle stavů prohlédá
 51. Smrt křesťanů věrných
 52. Poutník spatřuje slávu Boží
 53. Poutník za domácího Božího přijat
 54. Zavírka všeho