Údaje o textu
Titulek: Jan Neruda
Autor: Arne Novák
Zdroj: NOVÁK, A. Jan Neruda. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes, 1914.
Online na Internet Archive
Vydáno: 1914
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Neruda
Index stran
Kapitoly v knize nemají název a nejsou číslované; zde uvedené titulky byly vloženy pouze pro snadnější orientaci čtenářů na Wikizdrojích. U nedatovaných anonymních ilustrací se předpokládá autor Jan Štenc (1871-1947).

Obsah Editovat

 • 1 (Předmluva. Nerudovi literární předchůdci)
 • 2 (Nerudův vztah k rodičům)
 • 3 (Praha Nerudova dětství)
 • 4 (Nerudův proletářský původ a jeho odraz v kritické, novinářské a umělecké tvorbě)
 • 5 (Bachův absolutismus)
 • 6 (Mladoněmecké vlivy na Nerudovu ranou poezii)
 • 7 (Almanach Máj. Vliv Karla Jaromíra Erbena)
 • 8 (Nerudova lyrika. Hřbitovní písně)
 • 9 (Humor v Nerudových básních)
 • 10 (Vztah k Anně Holinové)
 • 11 (Láska ke Karolině Světlé)
 • 12 (Tragická láska k Terezii Macháčkové)
 • 13 (Vzpomínky na Terezii Macháčkovou v pozdější tvorbě)
 • 14 (Vyrovnání s minulostí)
 • 15 (Knihy veršů)
 • 16 (Cesty do zahraničí. Obrazy z ciziny)
 • 17 (Arabesky a Povídky malostranské)
 • 18 (Písně kosmické)
 • 19 (Mužná léta. Literární úvahy a životopisy)
 • 20 (Bolest v Nerudově tvorbě)
 • 21 (Balady a romance)
 • 22 (Prosté motivy)
 • 23 (Závěr života. Zpěvy páteční)
 • Literatura (Chronologický přehled Nerudových děl a prací o něm)

Seznam vyobrazení a příloh Editovat