Arne Novák (1880–1939) byl český literární historik a kritik, bohemista a germanista, syn spisovatelky Terézy Novákové, synovec komeniologa a překladatele Jana V. Nováka a zeť překladatele Jaroslava Haasze. ⇒ více…

Dílo editovat

Literární historie a kritika editovat

Ottův slovník naučný editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou AN. Je autorem nebo spoluautorem hesel:

Jiné texty editovat