Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii/Díl druhý

Údaje o textu
Titulek: Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl druhý
Autor: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Zdroj: [1]
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha : Řivnáč, 1854
Licence: PD old 70
Související: První díl
Autor předmluvy k vydání z r. 1854 - Karel Jaromír Erben
Dílo ve Wikipedii: Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta
page=1
page=1

Obsah: Editovat

 • Kapitola 1. - O vyjetí našem z města Jerusaléma až k městu Ráma.
 • Kapitola 2. - O přijetí k městu Ráma a odtud do města Gázy.
 • Kapitola 3. - Příjezd do města Gázy, a co v něm předsevzato bylo.
 • Kapitola 4. - O plavení se našem z země Svaté až do Egypta k městu Damiáta.
 • Kapitola 5. - Jak jsme se do Damiáty dostali, co v něm předse brali, a přitom vypsání téhož města.
 • Kapitola 6. - Kterak jsme z Damiáty odjeli a do města Cairu přijeli.
 • Kapitola 7. - O příjezdu do města Cairu a co jsme v něm činili.
 • Kapitola 8. - O výjezdu našem do zahrady císařské, kde balsam roste, a co jsme po navrácení se z ní v městě předsebrali.
 • Kapitola 9. - O putování našem z města Cairu k Červenému moři, do pusté Arabie a na horu Sinai.
 • Kapitola 10. - O příjezdu našem do kláštera svaté panny Kateřiny pod horu Sinai, a co tam dále od nás předsevzato bylo.
 • Kapitola 11. - O vyjití našem z kláštera svaté panny Kateřiny na horu Oreb, Sinai a horu svaté panny Kateřiny, a co jsme v těch místech paměti hodného spatřili.
 • Kapitola 12. - Vypsání kláštera svaté panny Kateřiny, co jsme v něm působili a jak jsme se na cestu strojili.
 • Kapitola 13. - O navrácení se našem z poutě hory Sinai a svaté panny Kateřiny do města Cairu.
 • Kapitola 14. - O zemi Arabské a národu v ní přebývajícím.
 • Kapitola 15. - O Červeném aneb Rudém moři.
 • Kapitola 16. - Zpráva o Indiích východních, jaké jsou to země, jak jsou se do nich Portugalští dostali a jak tam podnes hospodaří.
 • Kapitola 17. - O našem se navrácení do města Cairu.
 • Kapitola 18. - O našem se po městě Cairu procházení, a co jsme v něm viděli; též krátké vypsání téhož města Cairu.
 • Kapitola 19. - Vypsání řeky Nilu, krokodilův, vodních koní a jiných věcí při tom.
 • Kapitola 20. - Kterak jsme se z města Buláko do Rosetty plavili, a odtud do Alexandrie dostali.
 • Kapitola 21. - Vypsání města Alexandrie.
 • Kapitola 22. - Stručné vypsání vší země Egyptské.
 • Kapitola 23. - O putování mahumetánův do Mecchy a Mediny, měst v Arabii ležících, k hrobu Mahumetovu.
 • Kapitola 24. O náboženství egyptském a jich sousedův Arabův, anobrž úhrnkem o tureckém.
 • Kapitola 25. - Stručné vypsání země mouřeninské, jináč Abyssinské.
 • Kapitola 26. - O plavení se zpátkem z Alexandrie do Benátek.
 • Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této