Z máje žití

Údaje o textu
Titulek: Z máje žití
Podtitulek: Básně Elišky Krásnohorské
Autor: Eliška Krásnohorská
Zdroj: KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Z máje žití : básně Elišky Krásnohorské. Praha : nákladem knihkupectví dr. Grégra & Ferd. Dattla, 1871.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Slovutné spisovatelce české, paní Karolině Světlé, z vděčnosti a přátelství věnuje památku tuto

Eliška Krásnohorská

ObsahEditovat