Z máje žití/Hvězdičkám

Údaje o textu
Titulek: Hvězdičkám
Autor: Eliška Krásnohorská
Zdroj: Eliška Krásnohorská. Z máje žití: básně Elišky Krásnohorské. Praha :Nákl. Grégra & Ferd. Dattla, 1871. s. 46-47.
Online na Internet Archive
Vydáno: 1871
Licence: PD old 70
Jiná verze: Hvězdičkám ve sborníku Patery knihy plodů básnických

Třpytící hvězdičky
malé a větší!
jakou to lahodnou
mluvíte řečí!

Vy velké s menšími,
s dítkami všemi,
v jaké to líbezné
bydlíte zemi,
jakým to hlubokým
plujete mořem!
v něm hasne, v něm taje
žalosť i s hořem.

Ó v jeho bohaté
perlové hloubi
s vámi se duše má
modlitbou snoubí;
kdy jiskry prší z vás
jak v podzim listí,
jsou to mé myšlénky,
jež se tam čistí.