Rukopis královédvorský

Údaje o textu
Titulek: Rukopis královédvorský
Autor: Pravděpodobně Václav Hanka; upravil a poznámkami doplnil prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873.
Licence: PD old 70
Související: Rukopis zelenohorský, Ottův slovník naučný/Kralodvorský rukopis
Ilustroval Josef Scheiwl (1833–1912)
Dílo ve Wikipedii: Rukopis královédvorský