Rukopis královédvorský/Předmluva (Kořínek)

Údaje o textu
Titulek: (bez nadpisu)
Autor: Prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873. s. 6.
Licence: PD old 70
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)

Rukopis Královédvorský má jmeno své od města Králové Dvoru, kdež r. 1817 od V. Hanky ve sklepě věže kostelní nalezen jesť. Rukopis tento sestává z dvanácti lístkův v malé osmerce drobným písmem ozdobně psaných mimo dva úzké proužky, na nichžto jenom jednotlivá slova a písmena čísti lze. Obsahujeť pak Rukopis Král. básně epické, lyricko-epické a lyrické. K epickým básním připočísti dlužno zpěvy známé pode jmenem: Záboj a Slavoj, Čestmír a Vlaslav, Oldřich a Boleslav, Beneš Hermanóv, Jaroslav, Ludiše a Lubor; k lyricko-epickým náleží: Jelen a Zbyhoň, k lyrickým pak: Kytice, Jahody, Růže, Zezhulice, Opuštěná (Zarmoucená), Skřivánek. — Napsán jesť Rukopis Král. ku konci třináctého století, avšak básně v něm obsažené sahají původem svým do rozličných věkův, ano i některé z nich do doby pohanské. Kdo byl jich skladatelem, písařem aneb sběratelem s jistotou udati nelze.