Rukopis královédvorský/Zezhulice

Údaje o textu
Titulek: Zezhulice
Autor: Pravděpodobně Václav Hanka; upravil a poznámkami doplnil Prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873, s. 64.
Licence: PD old 70
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)

     V šírém poli dúbec stojí,
na dúbci zezhulice
zakukáše, zaplakáše,
že nenie vezdy jaro.
     Kak by zrálo žitko v poli,
by vesdy jaro bylo?
Kak by zrálo jablko v sadě,
by vezdy léto bylo.
     Kak by mrzli klasi v stozě,
by vezdy jeseň byla?
Kak by děvě těžko bylo,
by vezdy sama byla!

Píseň tato dává na jevo, že nemá dívka v lásce, v jaře to života, neustále se kochati, než i o to dbáti, aby sama nezůstala. Ve strofě čtyrřádkové střídá se osmislabičný verš se sedmislabičným.