Rukopis královédvorský/Opuščená

Údaje o textu
Titulek: Opuščená
Autor: Pravděpodobně Václav Hanka; upravil a poznámkami doplnil Prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873, s. 65.
Licence: PD old 70
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)

     Ach vy lesi, tmaví lesi,
lesi miletínští!
     Čemu vy sě zelenáte
v zimě, létě rovno?
     Ráda bych jáz neplakala,
nemútila srdce.
     A řekněte, dobří ludie,
kto by neplakal zdě?
     Kdě mój otčík, otčík milý?
Zahřeben v rovečce.
     Kdě moje máti, dobrá máti?
Trávka na niej roste.
     Ni mi bratra, ni mi sestry,
junošu mi vzechu!

Píseň tato projevuje žalosť dívky nad ztrátou rodičů a milence. Ve strofě dvouřádkové střídá se osmislabičný verš se šestislabičným.