Rukopis královédvorský/Skřivánek

Údaje o textu
Titulek: Skřivánek
Autor: Pravděpodobně Václav Hanka; upravil a poznámkami doplnil Prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873, s. 66.
Licence: PD old 70
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)

     Pleje děva konopie
u panského sada;
pytá sě jej skřivánek,
pro če žalostiva?
     Kakbych mohla ráda býti,
malitký skřivánče?
otvedechu zmilitka
u kamenný hrádek.
     Kdybych pérce iměla,
písala bych lístek;
ty malitký skřivánče,
ty by s niem tam leťal.
     Nenie pérce, nenie blanky,
bych písala lístek;
pozdravuj drahého pěniem,
že zdě hořem nyju.

V písni této jeví se bolesť milenčina, že jí milého odvedli na kamenný hrádek. Strofa je čtyrřádková: prvá a třetí řádka je sedmislabičná, druhá a čtvrtá šestislabičná.