Rukopis zelenohorský

Údaje o textu
Titulek: Rukopis zelenohorský
Autor: Pravděpodobně Václav Hanka; upravil a poznámkami doplnil prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873.
Licence: PD old 70
Související: Rukopis královédvorský, Ottův slovník naučný/Zelenohorský rukopis
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)
Dílo ve Wikipedii: Rukopis zelenohorský