Rukopis zelenohorský/Předmluva (Kořínek)

Údaje o textu
Titulek: (bez nadpisu)
Autor: Prof. J. Kořínek
Zdroj: Rukopis královédvorský
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1873, s. 68.
Licence: PD old 70
Ilustroval Josef Scheiwl (1833 - 1912)

Rukopis Zelenohorský má jmeno své od zámku Zelené Hory blíže Nepomuku, kdež r. 1817 od Jos. Kováře, důchodního knížete Hier. Colloredo-Mannsfelda, nalezen jest. Sestává ze dvou stejných kusů pergamenu, které u prostřed jsouce svázány čtyry listy v osmerce činí. Dle písma, které běžíc mezi vodorovnými čarami poněkud latinskému se podobá, pochází z osmého neb devátého století a jest tudyž nejstarší památka literatury české a vůbec slovanské.

Rukopis Zelenohorský zavírá v sobě dva zlomky básní, které známy jsou pode jmenem Sněmu a Libušina soudu. Jsou psány veršem desítislabičným.