Bible kralická (1613, moderní pravopis)

Údaje o textu
Titulek: Biblí svatá
Podtitulek: Kniha, v níž se všecka Písma Svatá Starého i Nového Zákona obsahují
Autor: neznámý
Zdroj: [Kralice nad Oslavou]: [Jednota bratrská], 1613
Google Books
Licence: PD old 140
Překlad: různí
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible
Index stran

Pozn.: Zde jsou texty deuterokanonických knih podle pátého dílu Bible kralické, vydání z r. 1613, přepsané do moderního pravopisu. Tyto knihy nebyly do pozdějších vydání zahrnuty. Přepis ostatních knih najdete u vydání z r. 1918; původní podobu textu najdete na stránce Bible kralická (1613)

Knihy dílu pátého Editovat