Údaje o textu
Titulek: Bible česká
Autor: neuveden
Zdroj: http://vzdelavaci-institut.info/?q=node/261
Vydáno: Praha, 1930-1940
Licence: PD old 140
Překlad: Jan Hejčl (SZ), Jan Ladislav Sýkora (NZ)
Licence překlad: PD old 70
Indexové soubory:
Dílo ve Wikipedii: Bible

Obsah Editovat

Starý zákon Editovat

 1. Prvá kniha Mojžíšova čili Genesis, Stručně uvedeno: 1 Mojž (Gn)
 2. Druhá kniha Mojžíšova čili Exodus
 3. Třetí kniha Mojžíšova čili Levitikus
 4. Čtvrtá kniha Mojžíšova čili Numeri
 5. Pátá kniha Mojžíšova čili Deuteronomium
 6. Kniha Josue
 7. Kniha Soudců
 8. Kniha Rut
 9. První kniha Královská čili první kniha Samuel
 10. Druhá kniha Královská čili druhá kniha Samuel
 11. Třetí kniha Královská
 12. Čtvrtá kniha Královská
 13. První kniha Paralipomenon
 14. Druhá kniha Paralipomenon
 15. První kniha Esdrášova
 16. Druhá kniha Esdrášova čili Nehemjášova
 17. Kniha o Tobjášovi
 18. Kniha Judit čili o Juditě
 19. Kniha Ester
 20. Kniha Job čili o Jobovi
 21. Žaltář čili Kniha žalmů;
 22. Kniha Přísloví
 23. Kazatel
 24. Píseň Šalomounova čili Píseň písní
 25. Kniha Moudrosti
 26. Ekklesiastikus Jessua, syna Sirachova, čili Kniha Sirachovcova
 27. Kniha proroka Isajáše
 28. Kniha proroka Jeremiáše
 29. Pláč čili Žalozpěv proroka Jeremiáše
 30. Kniha proroka Barucha
 31. Kniha proroka Ezechiela
 32. Kniha proroka Daniela
 33. Kniha proroka Oseáše
 34. Kniha proroka Joela
 35. Kniha proroka Amosa
 36. Kniha proroka Abdiáše
 37. Kniha proroka Jonáše
 38. Kniha proroka Micheáše
 39. Kniha proroka Nahuma
 40. Kniha proroka Habakuka
 41. Kniha proroka Sofoniáše
 42. Kniha proroka Aggea
 43. Kniha proroka Zachariáše
 44. Kniha proroka Malachiáše
 45. Knihy Machabejské

Nový zákon Editovat

 1. Úvod/
 2. Evangelium sv. Matouše
 3. Evangelium sv. Marka
 4. Evangelium sv. Lukáše
 5. Evangelium sv. Jana
 6. Skutky apoštolské
 7. Listy apoštolské