Bible (z řeckého τὰ βιβλíα - ta biblia: knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo nebo svaté Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením kniha knih. První část bible tvoří Starý zákon, který je z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky. Druhá část bible, Nový zákon je sepsán řecky.

Překlady BibleEdit

Překlady Písma svatého mají dlouhou historii. Překlady do staroslověnštiny a později do češtiny se vytvářely od okamžiku, kdy se na území Čech a Moravy dostalo křesťanství a s ním i Písmo. Až na výjimku, kterou je Bible kralická, byly všechny staročeské překlady Bible vytvořeny na základě nikoli původních textů (hebrejského, aramejského a řeckého), ale na základě latinské Vulgáty.

Překlady Bible na WikizdrojíchEdit

ČeskéEdit

CizojazyčnéEdit

Jiné související textyEdit

Externí odkazyEdit