K tématu Bible je více děl:

Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Je označována též jako Písmo svaté (nebo jen Písmo), Slovo Boží či Kniha knih. První část bible tvoří Starý zákon; ten představuje současně soubor svatých knih judaismu a označuje se také jako Tanach, popř. Hebrejská bible. Druhá část bible, Nový zákon, je přijímána pouze křesťany.

Jednotlivé knihy tvořící bibli lze považovat za autonomní díla a byly jako takové byly překládány a vydávány nejen v celku, ale i samostatně či v dílčích souborech. Odlišný obsah mohou mít dokonce i „kompletní“ vydání, neboť jednotlivé církve a denominace se u některých knih rozcházejí v názoru na míru jejich svatosti a na oprávněnost jejich zařazení do biblického kánonu. Rozdíly mohou být i v řazení a pojmenování jednotlivých knih.

České překlady bible Editovat

Přehled jednotlivých biblických knih Editovat

Starý zákon Editovat

Nový zákon Editovat

Jiné související texty Editovat

Externí odkazy Editovat

  •   Encyklopedický článek Bible ve Wikipedii