Bible kralická

Údaje o textu
Titulek: Bible kralická
Autor: různí
Zdroj: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Bible
Bible Svatá

aneb všecka Svatá Písma
Starého i Nového Zákona

podle posledního vydání Kralického
z roku 1613

Toto je přesná kopie Bible Kralické podle posledního vydání z roku 1613. Text v [hranatých závorkách] se buď vyskytuje pouze v některých překladech nebo byl doplněn vzhledem k srozumitelnějšímu znění textu v českém jazyce a odpovídá textu psaném kurzívou v tištěné verzi. Křížové odkazy, poznámky pod čarou a záhlaví kapitol nejsou v tomto zdroji zahrnuty. Názvy knih však byly zachovány v původním znění.

Starý zákonEditovat

Knihy MojžíšovyEditovat

Historické knihyEditovat

Básnické knihyEditovat

Prorocké knihyEditovat

Deuterokanonické knihyEditovat

Nový zákonEditovat

Evangelia a kniha skutkůEditovat

Pavlovy epištolyEditovat

Ostatní epištolyEditovat

ZjeveníEditovat

Starý zákon
GenesisExodusLeviticusNumeriDeuteronomium

JozueSoudcůRutI SamuelovaII SamuelovaI KrálovskáII KrálovskáI ParalipomenonII ParalipomenonEzdrášNehemiášEsterJob

ŽalmyPříslovíKazatelPíseň Šalamounova

IzaiášJeremiášPláč JeremiášůvEzechielDaniel

OzeášJoelAmosAbdiášJonášMicheášNahumAbakukSofoniášAggeusZachariášMalachiáš

Nový zákon
MatoušMarekLukášJanSkutky

ŘímanůmI KorintskýmII KorintskýmGalatskýmEfezskýmFilipenskýmKolossenskýmI TessalonicenskýmII Tessalonicenským

I TimoteoviII TimoteoviTitoviFilemonoviŽidům

JakubI PetrovaII PetrovaI JanovaII JanovaIII JanovaJudova

Zjevení