Bible kralická (1613)

Údaje o textu
Titulek: Biblj ſwatá
Podtitulek: Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj
Autor: neznámý
Zdroj: [Kralice nad Oslavou]: [Jednota bratrská], 1613
Google Books
Licence: PD old 140
Překlad:
Licence překlad: PD old 140
Index stran

Biblj ſwatá. To geſt, Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj. W nowě wytiſſtěna, a wydána,
M.DC.XIII.

Pořádek Knih, ſtarého y nowého Zákona/ podlé rozdělenj Biblj ſwaté na ſſeſt djłů.Editovat

Knihy djłu Prwnjho gſau,Editovat

Knihy djłu Druhého,Editovat

Knihy djlu Třetjho,Editovat

Knihy djłu ČtwrtéhoEditovat

Knihy djłu Pátého,Editovat

Knihy djłu Sſestého,Editovat