Bible kralická (1613)

Údaje o textu
Titulek: Biblj ſwatá
Podtitulek: Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj
Autor: neznámý
Zdroj: [Kralice nad Oslavou]: [Jednota bratrská], 1613
Google Books
Licence: PD old 140
Překlad:
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible. Bible kralická (1613, moderní pravopis)
Index stran

Biblj ſwatá. To geſt, Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj. W nowě wytiſſtěna, a wydána,
M.DC.XIII.

Pořádek Knih, ſtarého y nowého Zákona/ podlé rozdělenj Biblj ſwaté na ſſeſt djľů.Editovat

Knihy djľu Prwnjho gſau,Editovat

Knihy djľu Druhého,Editovat

Knihy djľu Třetjho,Editovat

Knihy djľu ČtwrtéhoEditovat

Knihy djľu Pátého,Editovat

Knihy djľu Sſestého,Editovat