Bible kralická (1613)

Údaje o textu
Titulek: Biblj ſwatá
Podtitulek: Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj
Autor: neznámý
Zdroj: [Kralice nad Oslavou]: [Jednota bratrská], 1613
Google Books
Licence: PD old 140
Překlad:
Licence překlad: PD old 140
Související: Bible. Bible kralická (1613, moderní pravopis)
Index stran

Biblj ſwatá. To geſt, Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj. W nowě wytiſſtěna, a wydána,
M.DC.XIII.

Pořádek Knih, ſtarého y nowého Zákona/ podlé rozdělenj Biblj ſwaté na ſſeſt djľů. Editovat

Knihy djľu Prwnjho gſau, Editovat

Knihy djľu Druhého, Editovat

Knihy djľu Třetjho, Editovat

Knihy djľu Čtwrtého Editovat

Knihy djľu Pátého, Editovat

Knihy djľu Sſestého, Editovat