Bible svatováclavská

Údaje o textu
Titulek: Bible svatováclavská
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Biblí česká. Praha: Dědictví svatého Václava, 1677, 1712 a 1715.
Vydáno: Nový zákon roku 1677, Starý zákon v letech 1712 a 1715.
Licence: PD old 70
Související: Bible kralická
Dílo ve Wikipedii: Bible svatováclavská
page=1

Úvodní list vydání Nového zákona z r. 1677.

BIBLÍ
česká
to jest
Svaté Písmo
podlé starožitného
a obecného latinského
od všeobecné
Církve Svaté
římské
potvrzeného a užívaného
přeložení.


Na milostivé ustanovení a nařízení
dvou slavné paměti PP. arcibiskupů pražských
(Titul.) Matouše Ferdinanda z Bilenberku
též
(Titul.) Jana Fridricha z Valdštejna
nyní pak
s milostivým dovolením
nejdůstojnějšího a vysoce osvíceného knížete a pána, pana
FERDINANDA
z Boží milosti arcibiskupa pražského, sv. řím. říše knížete a hraběte z Khünburku PP. milostivého
na světlo vydaná a vytištěná
Nákladem Dědictví svatého Vácslava.


V Starém Městě pražském, v Kolleji sv. Klimenta Tovaryšstva P. Ježíše, skrze Joachyma Jana Kamenického, faktora.
Léta M. DCC. XV.

Starý zákonEditovat

ObsahEditovat

Nový zákonEditovat

Druhý díl Biblí

totižto

Nový Zákon

Podlé starého obecného latinského textu, od samospasitedlné římské katolické církve schváleného, a až posavad v též církví užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzvláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nové na světlo vydaný.

Léta Páně 1677

Vytištěný v Starem Městě pražském v impresi Universitatis Karlo-Ferdinandově v Kolleji Tovaryšstva Ježíšova u sv. Klimenta.

ObsahEditovat

Redakční poznámkyEditovat

Text je převeden do moderního pravopisu podle doporučení článku Zásady transkripce českých textů z barokní doby od Josefa Vintra na internetových stránkách Vokabulář webový - tam jsou podrobné informace o transkripci konkrétních jevů. Jde zejména o přizpůsobení dnešní normě u psaní i a y (tedy církev namísto pův. cýrkew atp.) a psaní velkých písmen. Zkratka pro svatý - S., příp. SS. - je převáděna jako sv.