Bible svatováclavská

Údaje o textu
Titulek: Bible svatováclavská
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Biblí česká. Praha: Dědictví svatého Václava, 1677, 1712 a 1715.
Vydáno: Nový zákon roku 1677, Starý zákon v letech 1712 a 1715.
Licence: PD old 70
Související: Bible
Dílo ve Wikipedii: Bible svatováclavská

Biblí
Česká,
to jest:
Svaté Písmo,
podle

Starožitného, a Obecného
Latinského

od Všeobecné
Církve Svaté
Římské
potvrzeného a užívaného
Přeložení,
S novým milostivým Povolením

Nejdůstojnějšího a Vysoceosvícenýho Knížete

Pána Pána
Antonína Petra
Z BOží Milosti Arci-Biskupa Pražskýho
Svaté Římské Říše Knížete a Hraběte
Svobodnýho Pána z Přichovic,
Pána Pána Milostivýho

Po druhé vytištěná

Nákladem Dědictví Sv. Vácslava.
V Starém Městě Pražském u Jana Karla Hraby
JJ Mil. PP Stavů Impressora, MDCCLXXI.


Starý zákon Editovat

Obsah Editovat

Nový zákon Editovat

Druhý díl Biblí

totižto

Nový Zákon

Podlé starého obecného latinského textu, od samospasitedlné římské katolické církve schváleného, a až posavad v též církví užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzvláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nové na světlo vydaný.

Léta Páně 1677

Vytištěný v Starem Městě pražském v impresi Universitatis Karlo-Ferdinandově v Kolleji Tovaryšstva Ježíšova u sv. Klimenta.

Obsah Editovat

Redakční poznámky Editovat

Text je převeden do moderního pravopisu podle doporučení článku Zásady transkripce českých textů z barokní doby od Josefa Vintra na internetových stránkách Vokabulář webový - tam jsou podrobné informace o transkripci konkrétních jevů. Jde zejména o přizpůsobení dnešní normě u psaní i a y (tedy církev namísto pův. cýrkew atp.) a psaní velkých písmen. Zkratka pro svatý - S., příp. SS. - je převáděna jako sv.