Wikizdroje:U pramene

Stránka U pramene je určena pro diskutování různých problémů souvisejících s projektem Wikizdroje. Starší příspěvky jsou archivovány, vizte seznam archivů (historie stránek zůstává zde). Vizte také stránku Potřebuji pomoc; k setkáním vizte pak U reálného pramene, dále též stránku Externí oznámení s novinkami z Mety, MediaWiki atp.

Prosíme, podepisujte své příspěvky.

All other languages: you can contact us here in English at the moment. See also English guidelines

Nové téma / New thread (+)


Různá vydání lidové písněEditovat

Na českých Wikizdrojích jsou různá vydání lidové písně "Překrásné hvězdičky" alias "Vzpomínky", a sice:

a časem ještě možná přibude další v Slovanstvo ve svých zpěvech/Písně české.

Rád bych je propojil s položkou Wikidat d:Q77975894, ale nevím, jaké jsou zvyklosti. Na en.ws, kde se různé verze téhož díla vyskytují poměrně běžně, na to mají speciální šablonu "Versions". Zde jsem ale nalezl pouze Rozcestník a Tematický rozcestník, které mi pro tento účel nepřijdou svými formulacemi (X má více významů nebo K tématu X je více děl) moc vhodné. Můžu se zeptat, jak na to nejlépe? --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 20:47 (UTC)

Máš pravdu, také nad tímto problémem přemýšlím, teď zrovna u pohádek, ale i u některých básní, které vyšly v různých sbírkách.
Pokud jsou dvě verze, dají se propojit přes infobox, u většího množství se to stává obtížnějším.
Přes Wikidata by se to dalo dělat jako
ale přijde mi trochu násilné vytvářet tu nadřazenou položku, navíc to nejsou tak úplně vydání, spíš verze.
Viz též Diskuse_k_Wikizdrojům:Wikiprojekt_Bible#Tematické provázání biblických knih a můj dotaz na Wikidatech. JAn Dudík (diskuse) 9. 12. 2019, 21:21 (UTC)
Udělat nadřazenou položku na Wikidatech není problém, ale tím stále ještě nedojde k viditelnému propojení těch děl na českých Wikizdrojích se stránkou en:Beautiful Stars. Podle mě by to chtělo založit spíš nadřazenou "rozcestníkovou" stránku tady (a tu potom propojit přes WD s tou anglickou), ale s jinou formulací, než mají rozcestníky. Jednu takovou jsem tady viděl, konkrétně Červená karkulka (zatím s jednou položkou), ale "K tématu Červená karkulka je více děl" je zavádějící, to zní, jako by tam patřila díla pojednávající o Červené karkulce, a nikoliv různé verze či vydání Červené karkulky. Ona se dá taková stránka založit jednoduše i bez šablony, ale nevím, jestli je to průchozí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 22:46 (UTC)
Myslím, že stávající formulace je dostatečně volná, aby připouštěla jak různé verze Červené karkulky bez ohledu na jejich název, tak i díla pojednávající o ní či jinak s ní související (a při troše dobré vůle i díla, jejichž autorem je Červená karkulka ;). Takto jsem to použil např. u Kde domov můj. Přimlouval bych se za to, aby toto pojetí tematického rozcestníku zůstalo zachováno, přinejmenším dokud se nenajde nějaká jiná náhrada za zdevastovanou kategorizaci. Proti případné úpravě formulace doprovodného textu v tomto duchu v zásadě nic nenamítám.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 06:51 (UTC)
A je možné založit takovou stránku i kvůli jedné básni/písni? Například kvůli mezijazykovému propojení Slovanské národní písně/Zpěv český (1)#40. Opovržení vdovstva a en:Cheskian Anthology/Poetical literature of Bohemia#Gak žiwa gsem newiděla na buku žaludu? --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 15:27 (UTC)
V tomto případě můžete přidat ještě Slowanské národnj pjsně/Djl druhý/Zpěw Český/Opowrženj wdowstwa.
Jinak tematický rozcestník s jednou položkou a bez potenciálu k rozšíření by se asi neměl nazávat „rozcestník“. To je jen terminologický detail, důležitější je otázka, zda jsou takové stránky potřebné. Vytvářet je jen kvůli paritě s Wikidaty či jinými projekty bych nepovažoval za příliš šťastné.
A provazování s jinými jazykovými verzemi je také trochu ošemetné, protože překladů může být několik různých, navíc každý z nich může mít několik verzí, a více verzí může mít konec konců i originál. Interwiki je použitelné jen velmi omezeně a Wikidata pokud vím zatím nemají vytvořen stabilní datový model, který by bylo možné rozumě využít.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 16:17 (UTC)
Právě proto na en.ws odlišují rozcestníky (obsahující odkazy na různá díla stejného názvu) od tzv. version pages (obsahující odkazy na různá vydání či verze stejného díla) a translation pages (odkazující na různé překlady stejného díla). Wikidata odlišují dílo a konkrétní vydání díla, což se en.ws snaží kopírovat (dílo na Wikidatech=version/translation page na ws; vydání na Wikidatech=stránka s přepisem textu tohoto vydání na ws). Version pages se obvykle zakládají pouze v případě, že se na en.ws vyskytne několik vydání stejného díla, ale je-li to odůvodněno, může taková version page obsahovat i jen jeden odkaz.Tento model umožňuje také velmi snadné mezijazykové propojení s jinými wikizdroji, které to dělají podobně (stránky různých vydání či verzí jsou napojené na "version page", která je pak propojena přes Wikidata s "version pages" ostatních jazykových verzí). Protože anglické Wikizdroje obsahují hodně děl, které lze najít i na jinojazyčných projektech, tak se to osvědčuje. Ovšem např. polské Wikizdroje mají odlišný model, takže tam propojování moc dobře nefunguje.
Ad více verzí originálu: Tady je samozřejmě na posouzení, zda se stále jedná o stejné dílo v různých vydáních s drobnými odchylkami, nebo se verze liší natolik, že jde spíš o odlišná díla. Ve druhém případě samozřejmě nepropojovat, nebo maximálně přes nějaké "Viz též". To je ale potřeba posuzovat případ od případu. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 16:50 (UTC)
Ten wikidatový model je nepřesný a navíc mám dojem, že není příliš důsledně dodržován. Stávající struktura naznačuje, že Dostál-Lutinovův, Mužíkův, Šemberův překlad Havrana a dva překlady Vrchlického překlady jsou pouze různá vydání téhož díla. Přitom se (snad kromě Vrchlického) jedná o samostatné tvůrčí autorské počiny, byť odvozené od stejné básně Poeovy, které mohou mít každé několik vydání a na která mohou být navázána další odvozená díla (překlad do třetího jazyka, zhudebnění, zfilmování, komix…). Tyto vazby se momentálně na „hlavním úložišti strukturovaných dat vytrácejí :( --Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 18:21 (UTC)
Jestli se dobře dívám, tak uvedené příklady jsou zrovna vzorově správně. 1) Všechny jsou vedeny jako Instance of: version, edition or translation. 2) Všechny mají vlastnost Edition or translation of: The Raven. 3) Když si rozklikneme položku The Raven, tak ta je vedena jako Instance of: poem. 4) Tato položka má dále vlastnost Has edition, ve které je zase zpětně odkázáno mj. na položky všech pěti českých překladů. Čili úplně vzorově propojené dílo s jeho překlady. Ne že by člověk občas nenarazil na nedostatečně dobře vyplněné položky, tak jak to už konečně bývá na všech wikiprojektech, ať jsou to položky na Wikidatech, články na Wikipedii, hesla na Wikislovníku nebo stránky na Wikizdrojích: databáze prostě vzniká postupně, a některé položky jsou vyplněny lépe než jiné. Zrovna tyto ale patří mezi ty dobré, a když člověk někdy potřebuje propojit nějaké špatně vyplněné, tak je holt prostě doplní... --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:24 (UTC)
Aha, pardon, špatně jsem četl váš příspěvek. Vy chcete říct, že na Wikidatech je to vedeno jako překlad Poeova Havrana, ovšem ve skutečnosti to jsou samostatná díla, která se tímto Havranem jen inspirovala. No, to je přinejmenším dost sporné, ale pokud by to tak bylo, tak by to především bylo špatně už zde na českých Wikizdrojích, kde jsou pánové Dostál-Lutinov a další uvedeni pouze jako překladatelé, nikoliv jako autoři. Čili Wikidata v tomto naprosto přesně kopírují české Wikizdroje. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:31 (UTC)
Ne, nechci říct, že se „jen inspirovala“, chci říct, že z něj jsou odvozená. To je mimochodem docela podstatné rozlišovat kvůli autorským právům. A ano, Havran je na WD vyplněn správně, ale podle nepřesného datového modelu. Proto jsem ho zvolil jako příklad, abych ukázal, že to nejsou jen chybějící data, která je třeba postupně doplnit, ale že nedostatky jsou už v nastavení systému.
Data prezentovaná na v textinfoboxech na cs:ws samozřejmě taky nejsou dokonalá, nicméně Wikizdroje jsou koncipovány především jako sbírka textů, takže určité zjednodušení příslušných metadat je pochopitelné. Projekt zaměřený na data a jejich strukturu by měl mít trochu vyšší standard.
ad 1: Co je vlastně Q3331189? Popisy v jednotlivých jazycích se liší, v ontologii je to aktuálně definováno jako P31→Q11723795 „archivní jednotlivina“. Pokud dobře rozumím termínu archivní jednotlivina, tak položky takto vymezené by neměly pojednávat o edičním počinu (v roce X byla vydána ta a ta verze knihy Y v nákladu Z), ani o souhrnu knih, které byly hmotným výsledkem tohoto počinu, nýbrž o konkrétním jednotlivém exempláři knihy uloženém v nějakém konkrétním archivu (nebo možná i knihovně). To samozřejmě takto nikdo nedělá; fakticky se položky s touto ontologií většinou používají právě pro ty publikační počiny nebo jejich hmotné výsledky. Překlad ovšem není počin publikační nýbrž tvůrčí – chcete-li, autorský. Jeho výsledkem je nějaký text (zachycený v libovolné formě), který se teprve může (nebo také nemusí) stát podkladem pro počin ediční.
ad 2: „Edition or translation“ (Property:P629) míchá tudíž jabka s brokolicí. BTW původní návrh vlastnosti byl na „edition of“, bez translation, takto byla (více méně) prodiskutována, schválena a vytvořena. Prakticky se používá jako „[edition of] or [edition of translation of]“. Takto byla eliminována potřeba vytvořit samostatnou položku pro překlad abstrahovaný od jednotlivých jeho vydání.
ad 4: „Has edition“ je tentýž problém v bleděmodrém. Q15803312 není vydáním Poeova Havrana, je to vydání Dostál-Lutinova překladu Poeova Havrana. Muselo by to být „This item or some of it's translation has edition“, a v tomto duchu se také vlastnost fakticky používá. Ale zrovna elegantní řešení to není.
Když si takto kreativně doplníme a dotušíme definice jednotlivých položek a vlastností, bude ten datový model jakž takž držet pohromadě. Ale vytáhnout z něho některé údaje bude nemožné nebo alespoň dost složité. Což znamená vysokou náchylnost případných obslužných modulů a šablon vůči jakýmkoli změnám. A datové modely se halt na WD mění a vyvíjejí, živelně a často bez varování.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 22:21 (UTC)
Rozumím a v mnohém máte pravdu. Já jsem se na to díval pouze z toho pohledu, že založení "version page" (ať už bychom jí česky říkali jakkoliv) a její propojení s položkou díla, která je propojená s uvedeným dílem i na jiných wikizdrojích, umožní dát čtenářům pomocí mezijazykových odkazů vědět, kde najde stejné dílo v jiném jazyce. Domnívám se, že čtenáře může zajímat jak cizojazyčný originál, jehož překlad si právě na cs.ws čte, tak i případný překlad původně českých děl do jiných jazyků. Za současné situace mne nenapadá lepší způsob, jak tato propojení aspoň trochu systematicky provádět. Vezměme si třeba toho Havrana. Máme zde stránku Havran a na en.ws mají en:The Raven (Poe). Protože ta česká není napojena na danou položku Wikidat, nelze se z ní na tu anglickou stránku dostat. Na en.ws to někdo obešel aspoň tím, že tam vložil lokální interwiki odkazující na český rozcestník, takže aspoň obráceně to funguje. Tady zase jsou místo toho vložena interwiki lokálně do každého jednotlivého překladu. V obou případech to není řešení nic moc, protože nikdy neuhlídáme, když někdo Havranovi založí stránku zase na nějakých jiných wikizdrojích, nebo když ji přesune na jiný název bez přesměrování, atp. I ta naše lokální interwiki jsou ale umožněna jenom tím, že na en.ws mají tu version page. Kdyby ji tam neměli a měli jenom stránky jednotlivých vydání, tak se těžko budeme dohadovat, na které z nich budemem ze kterého našeho překladu odkazovat. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 00:28 (UTC)
Klasické „technické“ rozcestníky by neměly být propojovány s datovými položkami o díle ani s version pages na en.ws; nejsou to stránky o díle, je to jen seznam stránek se stejným nebo podobným názvem, které třeba nemusí mít jinak vůbec nic společného.
Já osobně když se potřebuji z českého Poeova Havrana dostat na jinojazyčnou verzi, jdu přes autorskou stránku, kde mezijazykové propojení docela funguje, a pak hledám, co by tam tak mohlo být použitelného; alternativně přes článek o autorovi nebo o hledaném díle na Wikipedii.
Vytvoření „version pages“ na cs.ws a jejich navázání na wikidatovou položku o originálním díle by asi bylo relativně bezpečné z hlediska stability takového provázání (v nějaké podobě datová položka o originálním díle asi vždycky bude existovat), nicméně i to má svoje úskalí:
 1. Budeme-li vytvářet version pages ke všem dílům, bude jich většina mít po jedné položce a jejich smysl bude příležitostným návštěvníkům i nepravidelným uživatelům unikat. Navíc by to znamenalo vytvořit tisíce stránek a nevidím zde zástupy dobrovolníků, kteří by se do toho dychtili pustit.
 2. Budeme-li je naopak vytvářet jen tam, kde je (či lze důvodně očekávat) více verzí, je otázka, jak propojovat díla, která version page mít nebudou. Vytvářet dvoukolejnost, kdy některá díla budou propojena přes version page a některá přes vlastní stránku s dílem, není dobrý nápad.
 3. Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek? Již teď je situace dost nepřehledná, když hlavní prostor sdílejí digitalizované dokumenty (nejrůznějšího typu), rozcestníky a tematické rozcestníky. Vytvořit pro version pages samostatný jmenný prostor?
Čím by se asi dalo bez větších problémů začít je přidat do textinfoboxu parametr pro odkaz na wikidatovou položku o originále díla. Aktuálně by to mohlo pomoci aspoň těm zkušenějším uživatelům dohledat další verze, nebude to nijak rušivé, a podaří-li se časem etablovat nějaký konsistentí systém odkazování, může to být dobré vodítko pro jeho automatizované/robotizované zprovoznění.--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 07:40 (UTC)
Tak z principu by se dalo říci, že jakýkoliv překlad básně, (který je zároveň básní) je nové autorské dílo založené na jiném díle. Toho bych se neobával. CO se týče interwiki, mělo by se blýskat na lepší časy a konečně zavést odkazování na více verzí v jiném jazyce skrz Wikidata.
Ad archivní jednotlivina - de facto se položky vztahují ke konkrétnímu naskenovanému výtisku, který je dostupný ideálně na webu (archive, kramerius, commons...). Samozřejmě, jsou zde výjimky, kdy je výsledné dílo poskládání z více exemplářů (což ve výsledku tolik nevadí) nebo dokonce více vydání (což není dobré).
Zavedení version page bude zřejmě v současné situaci nejlepším řešením, otázkou je, zda to značit jako rozcestník nebo ne. Osobně bych byl pro, s případnou přeformulací úvodního textu. JAn Dudík (diskuse) 11. 12. 2019, 06:22 (UTC)
@JAn Dudík: Označení za rozcestník je podle mne OK, pokud to nebude bránit propojení s položkou díla na Wikidatech.
@Shlomo: Samozřejmě že každé řešení má nějaká pro a nějaká proti. Vytvářet to ke všem je skutečně zbytečné. Stačilo by vytvářet to jen tam, kde jsou dvě vydání nebo dva překlady jednoho díla. To, že díla s více vydáními na Wikizdrojích pak budou propojena jinak, než díla s jedním vydáním, je pravda, ale nevidím v tom zas takový problém a je to lepší, než když propojená nejsou. Přidat odkaz na položku Wikidat do infoboxu je málo, nenechme se zmást tím, že jako přispěvatelé Wikiprojektů víme víc, než ostatní lidé, 999 lidí z tisíce vůbec netuší, co Wikidata jsou, neumí s nimi nijak pracovat, či vůbec netuší o jejich existenci. To nikomu nepomůže. Na klasické mezijazykové odkazy jsou ale lidé zvyklí z Wikipedie. Samostatný jmenný prostor pro version pages by asi ničemu nevadil, ale z mého hlediska to není nutné. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 16:06 (UTC)
Prosím tematické rozcestníky nepropojovat s wikidatovými položkami díla. Tematický rozcestník je určen pro odkazy na různá díla se společným tématem; to, že se tam mohou vyskytnout i různé verze stejného díla je jen jakýsi bonus navíc. Chcete-li version page propojit s jedním konkrétním dílem, musí to být něco jiného.
@Jan.Kamenicek: Ani já na odděleném jmenném prostoru netrvám. Nicméně v tom případě zůstává nezodpovězená předchozí otázka: Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek?--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 19:10 (UTC)
Pokud někdo něco vymyslí, tak se klidně nějak odlišit mohou, ale nemyslím, že je to nutné, když jinde to odlišené taky nemají a neslyšel jsem o žádných problémech. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 22:12 (UTC)
Nejde o to, že může, ale že je potřeba je rozlišit. Je-li v hlavním NS již stránka nebo rozcestník s příslušným názvem (např. Golem), nemůže se version page jmenovat stejně.--Shlomo (diskuse) 12. 12. 2019, 06:13 (UTC)
@Shlomo: Aha, jasně, to je samozřejmě pravda. Tady jsou dvě možnosti, buď dát rozlišovací závorku té version page nebo té verzi. Udělal bych to přesně jako u toho Golema: Version page jako stránka toho díla by se jmenovala Golem, zatímco odkazované jednotlivé verze/překlady/vydání by měly vhodný rozlišovač, který by obvykle obsahoval podle situace překladatele (překlady často mají různé překladatele) nebo v případě různých vydání díla stejného autora rok vydání, nebo kombinaci Havran (překlad Vrchlický 1881). V zásadě by se to nelišilo od současné praxe, akorát by se ta díla neshromažďovala v rozcestnících, ale na version pages. Pokud by bylo občas potřeba rozlišit version page x verzi x rozcestník s jinými díly stejného názvu, tak version page bez rozlišovače, verze s rozlišovačem jako popsáno výše a rozcestník s rozlišovačem "rozcestník". --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 00:03 (UTC)
Hloupé je, že stránka bez rozlišovače v hlavním NP už teď může být dílo, rozcestník nebo tematický rozcestník, nově by k tomu přibyla ještě version page. Je pravda, že by to bylo aspoň konsistentní s dosavadním systémem, ale stejně by se mi zamlouvalo spíše snižování této entropie, než její inkrementace. Ale asi bych se s tím nakonec nějak naučil žít ;)
A k tomu poslednímu příkladu: když už, tak rozcestník bez rozlišovače (je vždy maximálně jeden) a version pages s rozlišovačem (může jich být několik pro různá díla stejného názvu, každé ve více překladech či verzích).--Shlomo (diskuse) 16. 12. 2019, 06:13 (UTC)
Jo, to je pravda. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 06:18 (UTC)
Souhlasím. Čili to vidím primárně takto:
 • Existuje-li jediné dílo, tak na hlavním názvu.
 • Existuje-li více různých děl, tak rozcestník na hlavním názvu, díla s rozlišovači (autor)
 • Existuje-li více verzí jednoho díla, tak verzovník na hlavním názvu, jednotlivé verze s rozlišovačem (rok / překladatel)
 • Existuje-li více děl v různých verzích, na hlavním názvu rozcestník, díla ss rozlišovačem (autor) , verze s rozlišovačem (Autor, rok)
Ovšem stále zůstává těžko ad hoc zodpověditelná otázka, od kdy považovat různá vydání i za různé verze hodné samostatného zveřejnění.
JAn Dudík (diskuse) 16. 12. 2019, 09:27 (UTC)
Dobře shrnuto, takto by to bylo dobré.
Ad poslední otázka: to je asi na individuálním posouzení případ od případu. Koneckonců už teď je zde nezodpovězená otázka, máme-li dvě téměř identická vydání, které z nich vybrat pro vložení. Na en.ws považují nové vydání vždy za novou verzi, ale tento pohled nevnucuji. Co bych doporučil je přístup, který spíše oceňuje, když sem někdo něco vkládá, než když se mu to maže, protože něco. Osobně bych to tedy dělal tak, že když nějaký přispěvatel chce nové vydání z nějakého důvodu vložit, tak ať ho prostě vloží, i když se liší jen ve velmi nepodstatných detailech. Je to obvykle lepší než se hádat, zda rozdíly jsou podstatné nebo nejsou. Ale to je jen můj názor ovlivněný přístupem na en.ws, nijak mi nebude vadit, když tady se to bude dělat jinak. --Jan.Kamenicek (diskuse) 23. 12. 2019, 13:32 (UTC)
@JAn Dudík: Ještě chybí možnosti „Existuje-li více tematických rozcestníků…“ „Existuje-li jediné dílo a jeden či více tematických rozcestníků…“--Shlomo (diskuse) 27. 1. 2020, 18:30 (UTC)
@Shlomo: To mi v tuto chvíli přijde příliš hypotetické, zatím nemáme skoro žádné tematické rozcestníky... JAn Dudík (diskuse) 27. 1. 2020, 20:52 (UTC)
@JAn Dudík: Ono to zas až tak hypotetické není. Zrovna vámi založená Sněhurka by zasloužila dva tematické rozcestníky, protože Sněhurka (co snědla otrávené jablko) a Sněhurka (co skákala přes oheň) jsou dva zcela odlišné příběhy.--Shlomo (diskuse) 29. 1. 2020, 07:59 (UTC)

Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetiletéEditovat

Dobrý den, je někdy uloženo kvůli autorským právům odstraněné dílo Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté? Autor zemřel 14. září 1949 a stať by tak již měla být volná. --Petrus Adamus (diskuse) 26. 12. 2019, 14:40 (UTC)

Co vidím, mělo by stačit obnovit smazanou stránku. Ale dílo bude volné až za týden. Ať autor zemřel v lednu nebo v prosinci, dílo se stává volné prvního dne 70. roku po jeho úmrtí. JAn Dudík (diskuse) 26. 12. 2019, 19:23 (UTC)

Wiki Loves FolkloreEditovat

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (diskuse) 18. 1. 2020, 06:14 (UTC)

PeriodikaEditovat

V posledních dnech jsem roztřídil periodika. Všechny články, které pochází z nějakého periodika mají vyplněný parametr periodikum, který je i automaticky kategorizuje. (Hodlám podobný postup zopakovat na edice). Poté jsem u těchto článků zkusil roboticky rozklíčovat ročník, číslo a strany. Nyní se nabízí možnost nahradit těmito údaji parametr ZDROJ a získat tak jednotný vzhled citací z periodik. Ukázka je zde. Prosím o názory a připomínky, rád bych to dotáhl do konce (u nesporných případů)

Parametry jsou záměrně psány malými písmeny, doufám, že se během letošního roku podaří převést většinu parametrů na nový zápis (Autoři jsou téměř vyřešení, url jsou v samostatném parametru, takže se brzo půjde pustit do dalších). Problémem zůstavají články, které vyšly na pokračování a mají uvedeno více zdrojů (více čísel, rozsahů stran i url). Zde je každá rada drahá, uvítám názory. Ještě zkusím rozklíčovat data vydání, což bude ještě větší oříšek. JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)

ONLINEEditovat

A zároveň zpětně oznamuji, že jsem během prosince a začátku ledna prošel roboticky všechny články a pokud byl v parametru ZDROJ odkaz na online zdroj, převedl jsem jej do samostatného parametru ONLINE. Zde jsou přednostně uvedeny pomocí šablon {{Kramerius}} a {{Internet Archive}}, na dalších místech jsou odkazy na PDF soubory a další online zdroje. Množství url jsem také dohledal.

 • Zbývá dořešit OSN (technicky by to šlo, ale rozhodím tím monitoring, s úpravou modulu si neporadím)
 • Zbývá dořešit více url (viz i výše) a některé nestandardní zápisy

Podařilo se převést 17500 stránek (mají url v parametru online), zbývá 25000, z toho je ale asi 20000 OSN + zbývají články bez šablony {{Textinfo}} (1000+). JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)

Nefunguje OCR pro některé souboryEditovat

Již několik týdnů mi u některých souborů nefunguje OCR. Po kliknutí na příslušnou ikonku editační okno ztmavne, jako když se provádí OCR, ale výsledky se nedostaví ani v řádech minut. U jiných souborů to přitom funguje bezproblémově. Setkal jsem se s tím již dříve, ale pouze u nových souborů a trvalo to nanejvýš pár dnů. Nyní jsem na to narazil u:

Tuší někdo, v čem je problém? Používám W10/FF72.0.1, ale stejný problém jsem měl i na jiných počítačích a na tabletu. Vypnutí všech udělátek (kromě OCR) nepomohlo.--Shlomo (diskuse) 21. 1. 2020, 07:53 (UTC)

Odpoledne se mi to nějak neuložilo: Potvrzuji problém, podobně se mi to již dříve chovalo u PDF souborů, které od té doby raději převedu na PC do nového PDF s textovou vrstvou. Funguje na tom google ocr
mw.loader.load('//wikisource.org/w/index.php?title=MediaWiki:GoogleOCR.js&action=raw&ctype=text/javascript');
. JAn Dudík (diskuse) 21. 1. 2020, 20:39 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development ProjectEditovat

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22. 1. 2020, 19:01 (UTC)

Wikisource Conference in WarsawEditovat

Dear Wikisource Community,

Meeting the Wikisource community expectations, we are working with Wikimedia Polska and Wikimedia Foundation on organiziing the 2nd Wikisource Conference in Warsaw. We already had a survey that showed high interest in the Conference within the community. We also had recently a meeting on the conference organization process and its requirements. However, we are still at a very early stage of the Conference organization process. But we are hoping this event will happen in September this year.

In order to apply for Wikimedia Foundation support, we need some input from the community about the Conference goals and the community expectations. If you are a wikisourcian, you wish to participate the conference or you wish to help the Wikisource community that the conference take place, please fill the short survey linked below before January 29 (due to short deadline for grant applications). Please, also share this request among Your communities. Here is the link to the survey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FnFgMLPHeyWtBqjgXwLDYvh5vxeTnsZ0OIjTdSDrZlX0PA/viewform

Feel free to contact us, if you have any questions, suggestions, proposals, or if you wish to help us in any other way.

On behalf of the Organizing Commitee,

Nicolas Vigneron

Satdeep Gill

Ankry

Vizuální editorEditovat

Sice je na Wikizdrojích velmi omezeně použitelný, ale rád bych, aby bylo možné používat VE i v jmenném prostoru Edice (editace tabulek je v něm přehlednější, než v klasickém editoru.). Pro jeho zapnutí je ale třeba podpora komunity (phab:T244133). Prosím tedy o tuto podporu (a nebo naopak o důvody, proč ne). Díky. JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:34 (UTC) Ještě pro jistotu Ping @Shlomo, Skim, Danny B., Mykhal, Jan.Kamenicek: JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:37 (UTC)

Podporuji to. Skim (diskuse) 4. 2. 2020, 00:02 (UTC)
Proč ne. --Jan.Kamenicek (diskuse) 5. 2. 2020, 13:38 (UTC)

eknihyEditovat

Vylepšený nástroj pro export do eknih je k dispozici na adrese https://wsexport-test.wmflabs.org . Formáty epub, mobi, pdf, txt, rtf. JAn Dudík (diskuse) 6. 2. 2020, 20:00 (UTC)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesEditovat

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26. 2. 2020, 14:14 (UTC)

Zařazení do seznamu wiki s povoleným globálními správciEditovat

Ahoj, navrhuji vrácení starého konsensu na vyřazení ze seznamu wiki s povolenými glob. správci. V tuto chvíli je zde x stránek ke smazání, x posledních smazání provedli stewardi, nikoliv lokální správci, a myslím, že povolení globálních správců by ušetřilo lokální komunitě dost práce. Názory? --Martin Urbanec (diskuse) 29. 2. 2020, 17:37 (UTC)

Ten konsensus vznikl dost dávno a za podstatně odlišných podmínek, než jaké existují nyní, takže je přinejmenším zralý na revizi. Otázkou je, zda je mezi globálními správci někdo dostatečně kvalifikovaný (alespoň jazykově) na to, aby byl schopen smysluplně správcovsky zasahovat a nenadělal víc škody než užitku.--Shlomo (diskuse) 1. 3. 2020, 07:36 (UTC)
S většinou globálních správců se čas od času na IRC potkávám, a jsou to rozumní lidé, mazající jasné experimenty - a rozhodně se nepouštějí do žádných složitostí. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 3. 2020, 16:55 (UTC)

Připojím odkaz na to, jak se stejná problematika řešila na Wikislovníku. Doporučuji přečíst zdůvodnění hlasů pro i proti. Wikislovník:Hlasování/Povolení_zásahů_globálních_správců

Osobně jsem vůči globálním správcům zdrženlivý. Pokud globální správci mohou zasahovat jen urgentních případech, pak zde v podstatě nemají co na práci. Pokud mohou zasahovat i jinak, pak mám obavu z jazykové bariéry. Čeština a ještě k tomu zastaralá až archaická...
Stávající správci zasahují sporadicky, to je pravda, ale kromě relativně nekontroverzního mazání jsou zde i další požadavky - úprava stylů (globální správci nemohou), vyhledání a obnovení smazaných věcí (globální správci nerozumí), blokování (globální správci sice mohou, ale za poslední dva roky nepamatuji nutnost blokování, natož urgentního, během posledních let zde byla 4 blokování)...
Mnohem lepší by bylo, kdyby stávající editoři @Shlomo, Skim, Mykhal: přidali, (případně přehodnotili) svůj hlas u hlasování o lokálním správci a došlo k uzavření této žádosti. @Danny B.: A zároveň, aby titíž aktivní editoři sami požádali o práva. NA jednu stranu zde máme lidi aktivní přímo na projektu, kteří ale nejsou přijatelní pro pár lidí, co zde možná kdysi působili, na druhou stranu si sem chceme zvát cizince bez znalosti projektu a většinou ani jazyka. A nevím jak kdo, ale mnohem radši se dohaduji s někým, s kým sice v něčem nesouhlasím, ale s kým máme alespoň společnou řeč. JAn Dudík (diskuse) 2. 3. 2020, 06:27 (UTC)
Poznámka k novým správcům: nějak nechápu, k čemu by Shlomovi byla správcovská práva... na wikislovníku se nechal s velkými ovacemi zvolit, ale poté, co účelově splnil přání svých volitelů, je jako správce neaktivní. Mykhal má ještě málo příspěvků (na správce) a Skimovo zanášení autorských stránek externími odkazy mimo wikizdroje mi přijde naprosto protiprojektové. Taky mi vadí neaktivita nynějších správců, ale globální správci tohle nevyřeší. Mimochodem, kde mají stewardi v pravidlech uvedeno, že smí mazat na projektech bez výslovné žádosti??? --Lenka64 (diskuse) 2. 3. 2020, 15:46 (UTC)

Změna formátu stránkových odkazů na archive.orgEditovat

Zdá se, že archive.org došlo ke změně formátu odkazů a dosavadní formát (/stream/…) není funkční. Pokud to není jen nějaký přechodný stav, bylo by vhodné odkazy opravit; týká se to zejména OSN. Identifikátory i čísla stránek zůstaly naštěstí zachovány, takže to půjde udělat roboticky; nicméně by stálo za úvahu, zda při té příležitosti nepřevést odkazy tohoto typu (nebo aspoň ty do OSN) na šablonu, která by se dala snadněji vkládat, snadněji formátovat a hlavně snadněji aktualizovat…--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2020, 23:06 (UTC)

Přijde mi, že šlo jen o přechodný stav, teď se mi stránka s /stream/… bez problémů načte. Většina odkazů mimo OSN je převedena na šablonu {{Internet Archive}}, u OSN je změna též možná, ale zároveň by bylo dobré provést tam i další úpravy, ovšem bude nutné upravit monitoring, který nepočítá s jiným stylem zápisu. JAn Dudík (diskuse) 16. 4. 2020, 05:55 (UTC)
Ano, už mi to taky funguje. Trochu mě vyděsilo, že /details/… fungovalo a /stream/… ne. Případná úprava a šablonizace tedy není tak akutní, jak jsem se obával.--Shlomo (diskuse) 16. 4. 2020, 08:10 (UTC)

Nepustí mne vložit text do OttyEditovat

Zdravím. Právě se snažím dostat Keplera do Otty, ale nějaká chybová hláška mne nepustí práci uložit. --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 06:46 (UTC)

@Ján Kepler:Myslím, že chybové hlášení je dostatečně popisné :Nevkládat {{DEFAULTSORT:}} do stránek Ottova slovníku naučného. Smaž ten jeden řádek a půjde to vložit. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:36 (UTC)
@JAn Dudík: Díky, nicméně mně se to DEFSORT nezobrazilo. [1] --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 07:39 (UTC)
@Danny B., Milda: Hlášení MediaWiki:Abusefilter-warning-3 (pro nesprávce neviditelné) se nezobrazuje správně. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:52 (UTC)

Wikisource ContestsEditovat

Ahoj, objevil jsem Wikisource Contests, takže jsem zkušebně založil projekt: Antonín Halouzka - Květena - 1863. Skim (diskuse) 14. 5. 2020, 16:16 (UTC)

Community Tech Launches Wikisource Improvement InitiativeEditovat

Apologies for the broken links in the previous message. This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We hope you are all healthy and safe in these difficult times.

The Community Tech team has just launched a new initiative to improve Wikisource. We will be addressing five separate wishes, which came out of the 2020 Community Wishlist Survey, and we want you to be a part of the process! The projects include the following:

For the first project, the team will focus on the #1 wish: improve ebook exports. We have created a project page, which includes an analysis of the ebook export process. We now invite everyone to visit the page and share their feedback on the project talk page. Please let us know what you think of our analysis; we want to hear from all of you! Furthermore, we hope that you will participate in the other Wikisource improvement projects, which we’ll address in the future. Thank you in advance and we look forward to reading your feedback on the ebook export improvement talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 28. 5. 2020, 10:51 (UTC)

Typografie OSN apod.Editovat

Co se týče Ottova slovníku naučného apod., nevyvrbil se zde již nějaký konsensus, preferuje-li se snaha zachovat původní typografii, či raději „upgradovat“ na obvyklou typografii současnou? Srvn. např. dvě různé implementace hypotetického (leč reprezentativního) textu:

V rostlině je ho až 0·5%. Krystally tají při 103—105° C. Vzorec je CH3 . CHR — COOH.
V rostlině je ho až 0,5 %. Krystaly tají při 103–105 °C. Vzorec je  .

Je mimochodem hezky vidět, jak snaha korektně moderně pořešit i sémantiku (chem. vzorec) může vést ke značné odlišnosti od původní sazby.

(Pozorný čtenář si povšiml, že jsem v jednom místě aktualizoval i pravopis. Tam cítím, že asi určitě zachovat, považujte to za záměrný překlep. Ale třeba bude názorů i tady více. Pozn.: V příkladu záměrně neřeším / nepoužívám pevné mezery. Dle mého názoru by se to mělo řešit na jiné vrstvě, ale to je na úplně jinou technickou diskusi.)

Zdraví, —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 18:44 (UTC)

… za sebe, jsem pro první variantu. —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 19:28 (UTC)

Ohledně formátování chemických vzorců pomocí chem (resp. ce) a matematiky pomocí math mám smíšené pocity. Na jednu stranu většinou vystačíme (jako ve vašem příkladu) se znaky Unicode; výsledek je pak sice možná vizuálně méně dokonalý, ale zato přístupnější. Na druhou stranu u složitějších vzorců (zejména matematických, ale někdy i u chemických) už prostý Unicode nestačí a zmíněné extenze jsou IMHO lepším řešením než krkolomná řešení pomocí stylovaných divů a spanů, tabulek či dokonce „ASCII grafiky“. A teď je otázka, zda je lepší mít část vzorců lépe přístupných, nebo mít všechny vzorce jednotným stylem. Asi by bylo dobré dodržet jednotný styl v rámci jednoho hesla, u monografií možná i v rámci celého díla. Zda je rozumné prosazovat jednotný styl vzorců i mezi různými články v rámci OSN (či jiné encyklopedie či sborníku), tím už si nejsem tak jist.

Mimochodem, kromě syntaxe<sub>3</sub> lze použít i znaky U+2080 až U+2089: CH₃ . CHR — COOH

Ohledně archaického pravopisu z doby OSN bych asi doporučil držet se předlohy (samozřejmě pokud se nejedná o zjevný překlep jako záměny n/u a pod.) Jinak hrozí zabřednutí do nekonečných debat, které tvary už jsou dostatečně archaické na to, aby byly opraveny, a které ještě ne. U ještě staršího pravopisu („bratrského“, w→v) modernizace přepisu nějaký smysl má, ale to už je na samostatnou debatu.

Můj přístup k dalším typografickým zvyklostem je:

 • Čtverčíkové a půlčtverčíkové pomlčky (n-dash a m-dash) používat pokud možno v souladu s předlohou (ÚJČ připouští obojí, není tedy důvod se od originálu odchylovat.
 • Spojovníky použité místo pomlček (a naopak) v jednoznačných případech opravuji – jsou to ale spíš výjimky, ve starších knihách na toto docela dbali.
 • Na mezery před/za jednotkami, stupni, procenty nemám jednoznačný názor. Opravuji podle současných pravidel, pokud se i v předloze používají nesystematicky.
 • Typ uvozovek ponechávám podle originálu; někteří editoři ale systematicky opravují na „…“. Já opravuji pouze zjevně zapomenuté nebo nadbytečné uvozovky.
 • Ohledně desetinné čárky nebo zvýšené tečky se sice hodně diskutovalo, ale pokud je mi známo, žádný přesvědčivý závěr z nich nevzešel; raději se tedy do „opravování“ těchto jevů v již existujících heslech příliš nepouštím. Píšu-li sám, používám moderní zápis (=desetinnou čárku), popřípadě formátování funkcí formatnum:.
 • Podobně se nedospělo k jednoznačnému závěru, jak nakládat s výpustkami v podobě dvou, čtyř či více teček (....) Já nahrazuji za standardní „třítečkovou“ výpustku (…), ale ne všichni s tím souhlasí.

--Shlomo (diskuse) 28. 6. 2020, 12:38 (UTC)

Medle hlavní zásada – prezentujeme primárně obsah, ne formu. Výsledný text je třeba mít prohledávatelný, dělitelný, kopírovatelný, exportovatelný.
Oddělovač desetinných míst psát čárkou (výjimečně tečkou), jakákoliv jiná značka nemá tento význam.
Uvozovky držet dle originálu („obyčejné“, ‚jednoduché‘ či »francouzské«), jediná výjimka k systematickému nahrazování jsou “anglické” uvozovky.
pomlčky a spojovníky pokud možno dle originálu, jsou to standardní znaky.
pravopis až na zjevné přelekpy neměnit, případně použít {{Oprava}} nebo redakční poznámku. Naopak pokud ve zdroji zjevně chybí písmeno, interpunkce nebo uvozovka, s klidem doplnit.
Na chemické vzorce moc názor nemám, oboru příliš nerozumím. U fyzikálních vzorců jsem používal extenzi math, lépe se s ní dosáhne formátování vzorců, byť za cenu odlišného vzhledu.
Uvědomme si, že OSN byl papírový, muselo se šetřit místem a i ty vzorce se musely dělat běžně dostupnými typy. JAn Dudík (diskuse) 29. 6. 2020, 06:24 (UTC)

Feedback on movement namesEditovat

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka if necessary. Děkujeme!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. 7. 2020, 19:39 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaEditovat

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. 7. 2020, 20:10 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisEditovat

Max Klemm (WMDE) 6. 8. 2020, 09:13 (UTC)

Feedback requested: Ebook Export Improvement ProjectEditovat

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello, everyone!

I am pleased to announce that the Community Tech team at WMF has posted our August update on the Wikisource Ebook Export Improvement project! This project came out of our 2020 Community Wishlist Survey, and it was the #1 wish voted on by survey participants.

So, what does this mean? In short, we want your feedback! Now that we have posted the August update, we want to know what you think. The update includes findings from our community consultation, results from two separate analyses conducted by the team (on improving WSExport reliability & font rendering support), and proposed next steps. It is our hope that people can read our analysis, share their feedback, and engage in a conversation with us on the talk page. Your feedback will be invaluable, and it will help determine the next steps of the project.

Thank you to everyone who has participated in the consultation so far! It's been a joy to explore how we can improve the ebook export experience. Now, we look forward to reading a new round of feedback on the project talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by User:SGill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 17. 8. 2020, 12:14 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1stEditovat

Trizek (WMF) (talk) 26. 8. 2020, 13:49 (UTC)

Invitation to participate in the conversationEditovat

Wikisource Pagelist Widget: Ready to be enabledEditovat

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We are excited to announce that the Wikisource Pagelist widget is now available to be enabled on all Wikisources. Any interface admin on your wiki can enable it by using the instructions on the following page:

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Extension:ProofreadPage/Pagelist_widget

In case, your wiki doesn’t have an interface admin, reach out to us on the ‘Help with enabling the widget on your wiki’ section of the project talk page and we will connect you with a global interface admin:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikisource_Pagelist_Widget#Help_with_enabling_the_widget_on_your_wiki

You will need to hold a local discussion around what would be the labels for different page types in your language for the visual mode. (For example, ToC = ਤਤਕਰਾ in Punjabi, title = শিরোনাম in Bengali)

Feel free to also give us any feedback on the project talk page on Meta-Wiki as well.

Regards

Sohom Datta

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 15. 9. 2020, 05:56 (UTC)

Wikisource Pagelist Widget: Wikisource Meetup (29th September 2020)Editovat

Hello everyone,

We hope you are doing well!

We reached out to you a couple of weeks ago to share that Wikisource Pagelist Widget is now ready to be enabled to Wikisource. Since then, many language Wikisources have enabled the widget but many are yet to do so.

So, we have decided to organize a Wikisource Meetup to give a live demonstration on how to use the widget in both wikitext and visual modes. There will be some time for the participants to share their feedback and experience with the widget. We will also provide support in case some Wikisource communities are seeking help in enabling the widget.

The meetup will take place on 29 September 2020 at 9:30 AM UTC or 3 PM IST. Google Meet link for the meeting is: http://meet.google.com/khu-dfph-qsd

Looking forward to seeing the global Wikisource community connect amid these difficult times when physical meetings have not been taking place.

P.S. If you are planning to attend this meetup and are comfortable in sharing your email address then send us your confirmation in the form of a small email to sgill@wikimedia.org, this will help us in getting a sense of the number of people that are planning to show-up. We are aware that this time-zone is not convenient for everyone and more meetups can be organized in the future.

Regards

Sohom, Sam and Satdeep

Sent by Satdeep using MediaWiki message delivery (diskuse) 24. 9. 2020, 11:03 (UTC)

Wiki of functions naming contestEditovat

29. 9. 2020, 21:13 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricEditovat

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Děkujeme! Qgil-WMF (talk) 7. 10. 2020, 17:10 (UTC)

Řazení děl u autoraEditovat

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je nějaká konvence nebo pravidlo ohledně toho, jak jsou řazená díla autora na stránce Autor:. Někde to je řazeno docela chaoticky, někde abecedně a někde chronologicky dle vzniku. Bylo by možné to třeba sjednotit na chronologicky, tam kde to jde? Nebo je jiná preferovaná varianta nebo vůbec žádná? --NangoZima (diskuse) 12. 10. 2020, 06:04 (UTC)

@NangoZima: Nevím, že by to bylo nějak centrálně definované. Nápověda:Autorská stránka říká, že sekce == Dílo == s přehledem děl autora, pokud možno vhodně strukturovaným. U některých autorů máme uvedena pouze díla, která jsou na Wikizdrojích, u jiných naopak jen externí odkazy (co se podařilo najít). Pravdou je i to, že leckdy máme u autora uvedenu např. jen jednu málo významnou povídku, která byla uveřejněna v nějakém sborníku který někdo přespal na Wikizdroje, ale jeho zásadní dílo není ani zmíněno.
I zde tedy platí princip editujte s odvahou.
S chronologií může být problém tam, kde je na Wikizdrojích pozdější vydání, dílo bylo třeba napsáno 1911, ale uveřejněná verze je z roku 1938.
JAn Dudík (diskuse) 12. 10. 2020, 06:36 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27Editovat

-- Trizek (WMF) (talk) 21. 10. 2020, 17:11 (UTC)

Rozcestník vs. očekávaný názevEditovat

Narazil jsem na problém. Na názvu Babička je román Boženy Němcové, ale děl, zvláště básní Babička, existuje mnohem víc. Prozatím jsem je dal na Babička (rozcestník), ale nejsem si jistý, co s tím.

Šablonu typu {{Různé významy}} tu nemáme.

A přesouvat Němcové Babičku na rozlišovač? Jednak jde o nejočekávanější dílo, jednak je tam spousta podstránek, takže by to chtělo někoho, kdo může přesouvat i s podstránkami. Nápady? JAn Dudík (diskuse) 30. 10. 2020, 10:36 (UTC)

Wiki of functions naming contest - Round 2Editovat

5. 11. 2020, 22:11 (UTC)

Spolupráce s WikidatyEditovat

Ahoj,

Jmenuji se Michal Josef Špaček a od září 2020 jsem nastoupil na 1/5 úvazek jako Wikidata/Tech koordinátor ve Wikimedia Česká republika. Muj soukromý účet je User:Skim.

Náplní mé práce je podporovat veškeré subjekty, které s Wikidaty pracují a týkají se České republiky. Ať jsou to dobrovolníci, instituce, podpora projektů, setkání, vzdělávání.

Na Wikizdrojích jsem založil Wikiprojekt Spolupráce s Wikidaty, kde bych chtěl přehledným způsobem informovat o aktivitách.

Vzhledem k tomu, že Wikizdroje dobře znám, mám představu kde jsou slabá místa (např. nevyplnění informací na Wikidatech k entitám na Wikizdrojích). Zároveň vím, kde jsou silná místa (např. množství děl).

Chci vás vyzvat, abyste mi dávali podněty k tomu, co byste chtěli na Wikizdrojích vylepšit, zorganizovat, propojit (vzhledem k Wikidatům). Michal Josef Špaček (WMCZ) (diskuse) 17. 11. 2020, 13:32 (UTC)

Community Wishlist Survey 2021Editovat

SGrabarczuk (WMF)

20. 11. 2020, 18:15 (UTC)

Tyrolean ElegiesEditovat

Zdravím. Rád bych se zeptal, zda by tu byl zájem o přepis knihy File:Tyrolean Elegies (c 1932).pdf nebo její české části (anglickou část budu vkládat na en.ws). Jsem si vědom, že Tyrolské elegie tu už v jednom vydání jsou a že jsou dostupné i z jiných vydání, tak se radši ptám. --Jan.Kamenicek (diskuse) 27. 11. 2020, 18:33 (UTC)

@Jan.Kamenicek:Současný stav Wikizdrojů zjevně nemá problém s více vydáními téhož díla. Co jsme se díval, je zde mírný rozdíl v textu, je k tomu navíc úvod a ilustrace, takže určitě ano. JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 14:41 (UTC)
@JAn Dudík: OK, rád. Jenom českou část nebo celou publikaci? Pro české Wikizdroje možná dává smysl spíš jenom česká část, na druhou stranu česká verze začíná titulní stranou obsahující oznámení, že se jedná o překlad Oldřicha Ginsburga, a taková titulní strana bez té anglické přeložené části nedává moc smysl. Samozřejmě by to šlo vyřešit nějakou tou redakční poznámkou. Co myslíte? --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 18:38 (UTC)
Ad ilustrace, ty jsou tedy jenom v té anglické části :-( --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:16 (UTC)
Ještě jeden dodatek: i ten český úvod, o kterém hovořil JAn, pojednává především o tom anglickém překladu. Takže suma sumárum mi z toho vychází, že aby to mělo cenu, tak vložit spíš celou publikaci. Ale radši se ptám, abych nedělal práci, kterou pak někdo smaže. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:23 (UTC)
Osobně nejsem zastánce převodu 1:1 včetně všech ozdob a stránkování za každou cenu. Myslím, že by se to dalo vyřešit redakčními poznámkami - u úvodu, že jde o úvod k anglickému vydání (odkaz), jehož částí je i tato česká verze. A obrázek klidně mimo pořadí. Anglickou verzi bych sem nedával, pokud je to víc, než odstavec. Něco jiného by bylo, kdyby v knize básní byla jedna či dvě anglicky, ale tady je to celá polovina obsahu knihy.
Ale pokud máte nápad, jak to udělat jinak, nemyslím, že by hrozilo akutní smazání... JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 21:35 (UTC)
OK, tak tedy případně jen českou verzi. Ty obrázky by se musely vytrhnout z anglického textu a vložit do českého, to mi už přijde jako přílišný zásah do této edice díla, čtenář by si mohl myslet, že tak to bylo i v originále tohoto vydání, což by nebyla pravda.
Jinak vydání s ilustracemi Mikoláše Alše existuje v češtině taky, viz např. Tyrolské elegie: V rozmluvách s měsíčkem (1897). Já jen, že když už pro en.ws zpracovávám tu anglickou verzi, tak mne napadlo sem současně vložit její českou část. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 22:03 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistEditovat

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thEditovat

Průzkum přání komunity 2021Editovat

SGrabarczuk (WMF)

11. 12. 2020, 15:55 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventEditovat

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka. Děkujeme!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27. 1. 2021, 15:16 (UTC)

Project Grant Open CallEditovat

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsŠablona:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (diskuse) 28. 1. 2021, 08:01 (UTC)

ŽOPSEditovat

Dávám na vědomí, že podávám opakovanou žádost o práva správce. Prosím, vyjádřete se do konce února. JAn Dudík (diskuse) 6. 2. 2021, 11:11 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Editovat

Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (diskuse) 6. 2. 2021, 13:25 (UTC)

Interwiki na jiné jazyky u vydáníEditovat

Ahoj, od včerejška funguje nová vlastnost automatického prolinkování interwiki, kdy se z vydání díla automaticky prolinkovává přes dílo na stránky díla v jiných Wikizdrojích.
Příklad:
České vydání pohádky O sedmi havranech z roku 1885 má Wikidata položku D:Q15962433.
Vlastní literární dílo má Wikidata položku D:Q467932.
Na vlastní literární dílo je napojen rozcestník pohádky na anglických a německých Wikisource.
Takže u českého vydání je automaticky vytvořen interwiki odkaz na tyhle dva rozcestníky. Koukněte na O sedmi havranech vlevo v menu.
Skim (diskuse) 24. 2. 2021, 10:07 (UTC)

Wikifunctions logo contestEditovat

2. 3. 2021, 01:49 (UTC)

Univerzální kodex chování – Fáze 2Editovat

Univerzální kodex chování (UCoC) poskytuje obecný základ přijatelného chování pro celé hnutí Wikimedia a všechny jeho projekty. Tento projekt je nyní ve druhé fázi, která má za cíl stanovit jasné mantinely jeho vynucování. O celém projektu si můžete přečíst více na jeho projektové stránce.

Komise pro návrh: Výzva pro zájemceEditovat

Nadace Wikimedia hledá dobrovolníky, kteří by se stali členy komise pro návrh, jak učinit kodex vynutitelným. Tito dobrovolníci by se činnosti od konce dubna do července a poté v říjnu a listopadu věnovali od 2 do 6 hodin týdně. Je důležité, aby v komisi bylo rozmanité a inkluzivní zastoupení a byli v ní zastoupeni lidé různě zkušení, od zkušených uživatelů po nováčky, ti, již se stali cílem obtěžování, řešili ho, a také ti, kteří z něj byli neprávem obviněni.

Pokud se chcete do tohoto procesu zapojit nebo se o něm chcete dozvědět více, podívejte se na Universal Code of Conduct/Drafting committee.

Komunitní konzultace 2021: Upozornění a výzva pro dobrovolníky / překladateleEditovat

Od 5. dubna do 5. května 2021 proběhnou na mnoha projektech Wikimedia konzultace ohledně vynucování UCoC. Hledáme dobrovolníky, kteří by překládali důležité materiály nebo pomohli na svých projektech vést konzultace kladením doporučených klíčových otázek. Pokud máte zájem o některou z těchto rolí, prosím kontaktujte nás (v jazyce, který ovládáte nejlépe).

Více o této činnosti a dalších konzultacích, které se uskutečňují, zjistíte na Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (diskuse) 5. 4. 2021, 21:05 (UTC)

Stylování dělEditovat

Zřejmě nějak jde stylovat jednotlivá díla, souborem Index:DÍLO/style.css. Dalo by se to povolit? Zdraví, —Mykhal (diskuse) 8. 4. 2021, 14:52 (UTC)

Pokusil jsem se to nastavit, vyzkoušejte. JAn Dudík (diskuse) 8. 4. 2021, 18:12 (UTC)
U mě funguje. Pokud tomu tak bude i u ostatních (tzn. na jiných systémech a prohlížečích), tak je to docela mocný nástroj, který umožní skloubit sémantiku a požadavek na vizuální věrnost díla bez nutnosti použít spousty inline skriptovánístylování. Což byla častá příčina nyní zbytečných sporů. @Mykhal, JAn Dudík: Dobrá práce! :) --Shlomo (diskuse) 9. 4. 2021, 06:39 (UTC)
Taky funguje. Jde to, ale má to své praktické mouchy. Minimálně tu, že se plete css do jmenného prostoru Index, kde nemá co dělat. (i když pořád lepší, než NS Stránka).
Berme to jako pokusného králíka a prosím @Danny B.: aby tu veřejně napsal své výhrady. Třeba pak vymyslíme nějaké kompromisní řešení, aby zase nebyly námitky ohledně komunitou neschválené fičury. JAn Dudík (diskuse) 9. 4. 2021, 09:08 (UTC)
O co jde a jak se to používá? Ohledně digitalizace: je tu plno rozdělených věcí a uvítala bych jednoduchý a vyčerpávající návod popisující celý postup (něco tu je dohledatelné v nápovědě, ale není to, dle mého, detailní). --Lenka64 (diskuse) 9. 4. 2021, 08:43 (UTC)

Zatím se mi nepodařilo najít k tomu žádnou dokumentaci. Pokud někdo o nějaké víte, prosím, nasměrujte mne. Děkuji.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 9. 4. 2021, 14:07 (UTC)

@Danny B.: Jediné, co jsem k tomu zatím našel, je en:Help:Page styles. Zdá se mi sice, že je to spíš nápověda, jak to používat v souladu s tamními formátovacími zvyklostmi, než technická dokumentace, nicméně něco málo se z toho vyčíst dá.--Shlomo (diskuse) 5. 7. 2021, 20:28 (UTC)

Zdá se, že stylování jednotlivých děl přestalo fungovat; ovšem záložka s odkazem na stylopis na indexové stránce zůstala. Tak nevím, jestli je to bug, nebo feature…--Shlomo (diskuse) 7. 10. 2021, 06:16 (UTC)

@Shlomo: Zdá se mi, že problém bude v tom, že se už na vygenerované stránce nepoužívá využitá CSS třída prp-pages-output. —Mykhal (diskuse) 7. 10. 2021, 11:16 (UTC)
@Shlomo: .. zřejmě se nějak změnila implementace téhle fičůry (pobavil jsem se o tom chvíli na IRC), do vygenerovaného stylu se automaticky prependují správné rodičovské classy, které jsme tam doposud přidávali ručně, takže vznikaly neplatné cesty k elementům (oprava je jednoduchá).
Vypadá to tak, dík za průzkum. Sice to trochu omezuje použití, ale zato je to intuitivnější. No hlavně aby to už zůstalo stabilní a nemuselo se to předělávat každých pár měsíců.--Shlomo (diskuse) 7. 10. 2021, 16:00 (UTC)

@JAn Dudík, Shlomo, Lenka64: Info: mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ProofreadPage/Index-specific_CSSMykhal (diskuse) 7. 10. 2021, 11:54 (UTC)

Line numbering coming soon to all wikisEditovat

-- Johanna Strodt (WMDE) 12. 4. 2021, 15:07 (UTC)

Licence otevřených dopisůEditovat

Je možné sem vkládat otevřené dopisy osob, jejichž jiná díla jinak normálně spadají pod copyright (a nejde o politický projev činitelů státu nebo samosprávy pronesený ve funkci)? Pokud ano, tak pod kterou (pseudo-)licencí nebo je potřeba k nim eventuálně "vytvořit novou"?

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 17. 4. 2021, 13:07 (UTC)

K americkému autorskému právu se nevyjádřím, anžto se necítím dostatečně kvalifikován. Ohledně českého práva by mohla přicházet v úvahu výjimka pro úřední dílo podle generální klauzule (… jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany), která by se ovšem musela posuzovat pro každé takové dílo zvlášť, nelze ji automaticky aplikovat na jakýkoli otevřený dopis. Jinak je otevřený dopis IMHO autorské dílo jako jakékoli jiné, snad s tím rozdílem, že by mohlo být snadnější autora přemluvit, aby je uvolnil pod některou akceptovatelnou CC licencí.--Shlomo (diskuse) 17. 4. 2021, 17:37 (UTC)

Suggested ValuesEditovat

Timur Vorkul (WMDE) 22. 4. 2021, 14:08 (UTC)

Externí odkazy do WikislovníkuEditovat

Inspirován Wikipedií a tamním označováním údajů přebíraných z Wikidat jsem přidal – prozatím experimentálně – u díla Počátky slovanštiny stylování, které pomůže vizuálně odlišit odkazy do wikislovníku. Samozřejmě pouze tehdy, jsou-li tyto označené příslušnou třídou, tzn. např. vytvořeny pomocí šablony {{Slovíčko}}. Výsledek lze shlédnout na hotových částech nebo i na rozpracovaných stránkách ke korektuře. Jsou-li připomínky ať už k samotnému principu, nebo k vzhledu/provedení, sem s nimi.

Pokud se postup osvědčí, byl bych rád, kdyby mohl být příslušný stylopis začleněn do celoprojektových stylů, popř. aspoň zprovozněn jako gadget.--Shlomo (diskuse) 20. 5. 2021, 08:21 (UTC)

Nápad dobrý, ale vzhledově divné, ta ikonka splývá s texem. NApadá mne buĎ použít jinou ikonku, nebo ji dát jako horní index, nějak podbarvit... nebo aspoň přidat tooltip... JAn Dudík (diskuse) 20. 5. 2021, 17:57 (UTC)
Souhlasím, chtělo by to zřetelněji odlišit. Akorát žádnou jinou vhodnou ikonku jsem na commons nenašel, takže by asi bylo potřeba ji vytvořit. Možná by stačilo jen pozměnit barvu (šedou?) a/nebo orámovat, aby zůstala zachována podoba, kterou uživatelé Wikislovníku znají.
Tooltip (title) se dá přidat v šabloně (resp. modulu) Slovíčko. Co by měl říkat? Něco jako „cs:wikt:tooltip“? Nebo raději „Slovíčko ‚tooltip‘ na cs wikislovníku“? --Shlomo (diskuse) 21. 5. 2021, 06:15 (UTC)
 zkouším  různé   ikony JAn Dudík (diskuse) 21. 5. 2021, 13:32 (UTC)

Universal Code of Conduct News – Issue 1Editovat

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (diskuse) 11. 6. 2021, 23:05 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsEditovat

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (diskuse) 16. 6. 2021, 04:19 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Venkov = Venkov (agrární deník)Editovat

Ahoj, Prosím o vyjádření a popř. změnu deníku Venkov (jedná se i o již fungující Kategorie:Venkov) může zůstat takto nebo se přesune/přejmenuje? --Jindřich Rubeš (diskuse) 19. 6. 2021, 12:50 (UTC)

Editing news 2021 #2Editovat

24. 6. 2021, 14:15 (UTC)

Server switchEditovat

SGrabarczuk (WMF) 27. 6. 2021, 01:19 (UTC)

Wikisource Satisfaction Survey 2021Editovat

  Dobrý den!

Apologies for writing in English. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka

In the past year, there has been a lot of changes to Wikisource features and tools. This was done by the Community Tech team at the Wikimedia Foundation, grantees funded by the Foundation or through projects like Google Summer of Code. We would like to understand what you feel about the changes. Tell us what you think about such tools as the Wikisource Pagelist Widget or the new Ebook Export tool.

Take the survey in English, French, Spanish, Polish, Hindi or Punjabi. The deadline is 25th July 2021.

This survey will be conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement (English, Spanish, French, Polish, Hindi and Punjabi).

If you prefer to send your answers via email, copy the text of the survey and send to sgill@wikimedia.org.

If you have any questions or feedback about the survey, write to me at sgill@wikimedia.org.

Děkujeme! SGill (WMF) 16. 7. 2021, 22:30 (UTC)

Update on the OCR ImprovementsEditovat

Hello! Sorry for writing in English. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka.

The OCR Improvements are complete. We, the Community Tech team, are grateful for your feedback from the beginning to the last stage when we were finalizing the interface.

Engine improvementsEditovat

Reliability

Prior to our work, the OCR tools were separate gadgets. We have added "Wikimedia OCR." It is available under one icon inside the toolbar on all Wikisource wikis. This tool supports two other OCR tools, Tesseract and Google OCR. We expect these tools to be more stable. We will maintain Wikimedia OCR.

The gadgets will remain available. The communities will have sovereignty over when to enable or disable these.

Speed

Prior to this work, transcription would take upwards of 40 seconds. Our improvements average a transcription time under 4 seconds.

Advanced Tools improvementsEditovat

Multiple-language support

Documents with multiple languages can be transcribed in a new way.

 1. Open the Advanced Options
 2. Select the Languages (optional) field
 3. Search for and enter the languages in order of prevalence in the document.
Cropping tool / Multi-column support

We have included a Cropper tool. It allows to select regions to transcribe on pages with complicated layouts.

Discoverability and accessibility of OCR

We have added an interface for new users. It is pulsating blue dots over the new icon in the toolbar. The new interface explains what OCR means and what transcription means in Wikisource.

We believe that you will do even more great things because of these changes. We also hope to see you at the 2022 Community Wishlist Survey. Thanks you again for all your opinions and support.

Please share your opinions on the project talk page!

NRodriguez (WMF) and SGrabarczuk (WMF) 19. 8. 2021, 01:57 (UTC)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in JanuaryEditovat

SGrabarczuk (WMF) (talk) 7. 9. 2021, 00:23 (UTC)

Výsledky nejkompetitivnějších voleb do správní rady Nadace WikimediaEditovat

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb do správní rady v roce 2021. Volební výbor zkontroloval hlasy z voleb do správní rady Nadace Wikimedia 2021, které byly uspořádány za účelem výběru čtyř nových členů správní rady. Své platné hlasy odevzdalo rekordních 6 873 lidí z 214 projektů. Největší podporu získali následující čtyři kandidáti:

 1. Rosie Stephenson-Goodknight
 2. Victoria Doronina
 3. Dariusz Jemielniak
 4. Lorenzo Losa

Tito kandidáti byli sice hlasováním komunity zvoleni, ale dosud nejsou do správní rady jmenováni. Potřebují ještě úspěšně projít prověrkou a splňovat kvalifikační požadavky uvedené ve stanovách. Správní rada stanovila předběžné datum jmenování nových správců na konec tohoto měsíce.

Čti celé oznámení zde.

8. 9. 2021, 01:13 (UTC)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021Editovat

Stratégia hnutia vyhlasuje Výzvu pre kandidátov Návrhového výboru Charty hnutia. Výzva začína 2. augusta 2021 and končí 14. septembra 2021.

Očakáva sa, že výbor bude zastupovať rozmanitosť v hnutí. Rozmanitosť zahŕňa pohlavie, jazyk, geografiu a skúsenosti. Zahŕňa to účasť na projektoch, pobočkách a nadácii Wikimedia Foundation.

Na to, aby ste sa stali členom, nie je potrebná plynulá angličtina. V prípade potreby je k dispozícii podpora prostredníctvom prekladu a tlmočenia. Členovia dostanú príspevok na kompenzáciu nákladov na účasť. Na každé dva mesiace je to 100 USD.

Hľadáme ľudí, ktorí majú niektoré zručnosti z nasledovných:

 • Vedieť písať spoločne. (preukázateľné skúsenosti sú výhodou)
 • Ste pripravený hľadať kompromisy.
 • Zameraný ste na inklúziu a rozmanitosť.
 • Majte znalosti o komunitných konzultáciách.
 • Máte skúsenosti s medzikultúrnou komunikáciou.
 • Majú skúsenosti so správou alebo organizáciou v neziskových organizáciách alebo komunitách.
 • Máte skúsenosti s vyjednávaním s rôznymi stranami.

Očakáva sa, že výbor začne s 15 ľuďmi. Ak bude 20 a viac kandidátov, prebehne kombináciou volieb a selektovania. Ak ich bude 19 kandidátov alebo menej, prebehne proces výberu bez volieb.

Pomôžte posunúť Wikimediu dopredu v tejto dôležitej úlohe? Odošlite svoju kandidatúru sem. S otázkami kontaktujte na strategy2030 wikimedia.org.

Xeno (WMF) 10. 9. 2021, 16:50 (UTC)

Server switchEditovat

SGrabarczuk (WMF) (diskuse) 11. 9. 2021, 00:46 (UTC)

Talk to the Community TechEditovat

 

Read this message in another languageProsíme, pomozte s překladem do svého jazyka

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (diskuse) 11. 9. 2021, 03:04 (UTC)

Pojďme si promluvit o Vylepšeních desktopuEditovat

Dobrý den!

Všimli jste si, že některé wiki mají jiné desktopové rozhraní? Jste zvědavi, co bude následovat? Možná máte otázky nebo nápady týkající se vzhledu nebo technických záležitostí?

Připojte se k online setkání s týmem, který pracuje na projektu Vylepšení desktopu! Bude se konat 12. října v 18:00 SEČ (16:00 UTC) na Zoomu. Bude trvat hodinu. Kliknutím se připojíte.

Program

 • Informace o aktuálním vývoji
 • Připnutá hlavička – prezentace ukázkové verze
 • Otázky a odpovědi, diskuse

Formát

Setkání se nebude zaznamenávat ani vysílat. Poznámky se budou pořizovat do souboru v Dokumentech Google. Prezentace (první dva body programu) bude přednesena v angličtině.

Můžeme vám odpovědět na otázky položené v angličtině, francouzštině, polštině a španělštině. Pokud chcete položit otázky předem, přidejte je na diskusní stránku nebo je pošlete na sgrabarczuk@wikimedia.org.

Toto setkání bude pořádat Olga Vasilevová (manažerka týmu).

Odkaz na pozvánku

Těšíme se, že se uvidíme! SGrabarczuk (WMF) (talk) 5. 10. 2021, 00:42 (UTC)

Hlasování pro volbu členů návrhového výboru Charty hnutí je nyní otevřenoEditovat

Celkem 70 wikipedistů z celého světa se v těchto volbách uchází o 7 míst.

Hlasování je otevřeno od 12. října do 24. října 2021 (kdekoli na Zemi).

Výbor bude mít celkem 15 členů: 7 členů vyberou hlasováním online komunity, 6 členů vyberou pobočky Wikimedia v paralelním procesu a 2 členy jmenuje nadace Wikimedia. Plán je sestavit výbor do 1. listopadu 2021.

Pro informované hlasování se s každým kandidátem seznamte v jazyce, který upřednostňujete: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Přečtěte si informace o návrhovém výboru: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

Pro tyto volby pilotně zavádíme aplikaci pro poradenství při hlasování. Proklikněte se nástrojem a zjistíte, který kandidát je vám nejbližší! Ověřte si na <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Přečtěte si celé oznámení: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Jděte hlasovat na SecurePoll na: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Ať se daří,

Tým pro strategii a správu hnutí, Nadace Wikimedia

Zjistěte, jak mohou granty na realizaci strategie hnutí podpořit vaše plány na realizaci strategie hnutíEditovat

Granty na realizaci strategie hnutí nyní poskytují více než 2 000 USD na realizaci plánů strategie hnutí. Více informací o grantech na realizaci strategie hnutí, kritériích a způsobu podání žádosti.

MNadzikiewicz (WMF) (diskuse) 24. 10. 2021, 08:35 (UTC)

Seznamte se s novými členy Návrhového výboru Charty hnutíEditovat

Volební a výběrové procesy návrhového výboru Charty hnutí jsou ukončeny.

Výbor se brzy sejde, aby zahájil svou práci. Výbor může jmenovat až tři další členy, aby překlenul mezery v rozmanitosti a odbornosti.

Pokud máte zájem zapojit se do procesu přípravy Charty hnutí, sledujte aktualizace na Metě a připojte se ke skupině Telegram.

S poděkováním od týmu Strategie a řízení hnutí

3. 11. 2021, 10:12 (UTC)

Celebrating 18 years of WikisourceEditovat

Hello Wikisource enthusiasts and friends of Wikisource,

I hope you are doing alright! I would like to invite you to celebrate 18 years of Wikisource.

The first birthday party is being organized on 24 November 2021 from 1:30 - 3:00 PM UTC (check your local time) where the incoming CEO of the WMF, Maryana Iskendar, will be joining us. Feel free to drop me a message on my talk page, telegram (@satdeep) or via email (sgillŠablona:@wikimedia.org) to add your email address to the calendar invite.

Maryana is hoping to learn more about the Wikisource community and the project at this event and it would be really nice if you can share your answers to the following questions:

 • What motivates you to contribute to Wikisource?
 • What makes the Wikisource community special?
 • What are the major challenges facing the movement going forward?
 • What are your questions to Maryana?

You can share your responses during the live event but in case the date and the time doesn't work for you, you can share your responses on the event page on Wikisource or in case you would like to remain anonymous, you can share your responses directly with me.

Also, feel free to reach out to me in case you would like to give a short presentation about your and your community's work at the beginning of the session.

We are running a poll to find the best date and time to organize the second birthday party on the weekend right after 24th November. Please share your availability on the following link by next Friday:

https://framadate.org/zHOi5pZvhgDy6SXn

Looking forward to seeing you all soon!

Sent by MediaWiki message delivery (diskuse) 12. 11. 2021, 09:10 (UTC)

on behalf of User:SGill (WMF)