Wikizdroje:U pramene

Stránka U pramene je určena pro diskutování různých problémů souvisejících s projektem Wikizdroje. Starší příspěvky jsou archivovány, vizte seznam archivů (historie stránek zůstává zde). Vizte také stránku Potřebuji pomoc; k setkáním vizte pak U reálného pramene, dále též stránku Externí oznámení s novinkami z Mety, MediaWiki atp.

Prosíme, podepisujte své příspěvky.

All other languages: you can contact us here in English at the moment. See also English guidelines

Nové téma / New thread (+)


Kategorie:ČástiEditovat

Co bylo,
už není…

S radostí v srdci vám oznamujeme,
že nás dnes, 31. prosince 2018,
navždy opustila

Kategorie:Části

Smazána byla ve věku
12 let, 5 měsíců, 13 dní, 5 hodin a 22 minut

Danny B.
Milda
JAn Dudík s JAnDbotem
údržbáři

Čest její památce - a všem ostatním PF 2019 !! -jkb- 1. 1. 2019, 14:34 (UTC)

Přepis nelatinkových písem u jmen autorůEditovat

Všiml jsem si, že zde nedodržujeme jednotný systém přepisu nelatinkových jmen u názvů stránek autorů. Konkrétně na jménech původně zapsaných v cyrilici, jak tomu je u ostatních písem (hebrejština, arabština apod.), nevím, neboť ta neumím.

Jsem toho názoru, že by se měl používat ideálně pouze jediný přístup, pokud by to z nějakého důvodu nešlo, tak pouze jediný přístup na to které písmo.

A tím přístupem by měla být transkripce, nikoliv transliterace. A to transkripce česká, podle českých pravidel, nikoliv převzatá (typicky z angličtiny).

Transkripce jednak proto, že u transliterace např. hebrejštiny či arabštiny by to mělo za následek ztrátu většiny či všech samohlásek (např. místo Šalomoun by bylo Šlmn apod.), jednak proto, že je to přepis fonetický, tj. vychází ze zvukové podoby slova a takový text následně přečtený podle pravidel výslovnosti toho kterého jazyka, zní ± stejně jako originál.

Pokud nebude námitek vůči výše uvedenému, projdu na začátku února autory, jejichž jména jsou v originále zapsána v cyrilici, a v případě potřeby je přesunu na transkribovaný tvar.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 13. 1. 2019, 14:00 (UTC)

 1. Transliterace tady snad nikde použita není, nebo ano?
 2. „Jediný přístup“, resp. „jediný přístup na to které písmo“ asi není docela dobře uskutečnitelný. I když se omezíme na cyrilici, nedovedu si představit, jak chcete aplikovat jediný přístup transkripce např. na ruštinu, ukrajinštinu a srbštinu. O (zatím asi jen hypotetické) mongolštině či turkménštině ani nemluvě.
 3. Jak vymezíte jména „původně zapsaná cyrilicí“? Budou tam patřit i jména polských, židovských či finských spisovatelů narozených v carském Rusku? Co jména moldavská, uzbecká, tatarská a z dalších jazyků, které se zapisují chvilku azbukou, chvilku latinkou, podle momentální politické situace?
 4. Jsou jména, která ač „původně zapsaná cyrilicí“, mají v češtině ustálenou transkripci (např. Ivan Horbaczewski). Přesunovat taková jména na jednotnou leč pro toto jméno běžně neužívanou transkripci nepovažuji za moudré.
Tím nechci říci, že by se v transkripcích neměl udělat pořádek; jen to, že nejde nalajnovat „jednotný přístup“ a aplikovat ho bez ohledu na rozmanitost jednotlivých případů.--Shlomo (diskuse) 13. 1. 2019, 21:57 (UTC)
 1. Je (a další různé paskvily kombinující obě varianty), jinak bych o tom nepsal. (A to je také jádro celého příspěvku, o němž by měla být diskuse.)
 2. Nevidím v tom žádný problém, což samozřejmě nijak neimplikuje, že žádný není. Pakliže o nějakém víte, podělte se o něj, prosím, konkrétně. Děkuji.
 3. Jména zapisující se v cyrilici (azbuka je abeceda, ne písmo) a latince už zjevně svůj tvar v latince mají, tj. netřeba řešit.
 4. Jestliže prokazatelně existuje ustálená transkripce, nechť je používána.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 19. 1. 2019, 22:46 (UTC)

Ad 2: Nedovedu si představit aplikaci „jediného přístupu“ např. na jména Николай Степанович Гумилев, Богдан Ігор Антонич, Максім Адамавіч Багдановіч, Павле Бихали a Димитър Рашков Блъсков. Má-li se jednat o transkripci, je třeba zohlednit i specifika fonetiky a fonologie jednotlivých jazyků a ta se i u jazyků zapisovaných stejným písmem mohou značně lišit.--Shlomo (diskuse) 20. 1. 2019, 08:43 (UTC)

Aha, už asi vím, o čem hovoříte - zřejmě jste totiž porozuměl tomu, co jsem psal, jinak, než bylo obsahem sdělení: pod "jediný přístup" jsem měl na mysli prostou binární otázku transkripce vs. transliterace. Samozřejmě, že různé jazyky zapsané v cyrilici mají různá pravidla pro přepis, a ta mají být aplikována. Jde ale o to, aby to vždy byla transkripce a vždy česká.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 22. 1. 2019, 18:46 (UTC)

OK, proti tomu nemám námitek. Děkuji za vysvětlení.--Shlomo (diskuse) 22. 1. 2019, 19:26 (UTC)

FileExporter beta featureEditovat

Johanna Strodt (WMDE) 14. 1. 2019, 09:41 (UTC)

Ottův slovník naučný - dílyEditovat

Máme následující problém. Hesla z OSN mají názvy ve tvaru Ottův slovník naučný/Heslo. Jenže kromě hesel zde je 28 přehledových stránek k jednotlivým dílům - a ty mají název Ottův slovník naučný/Díl xxx. Takže se v seznamu stránek řadí mezi hesla Díl, Dílna, Dílo v hornictví, Díly světa, Dílčí žaloby atp., viz Special:Prefixindex/Ottův slovník naučný/Díl. To s sebou nese i různé problémy při snaze o vygenerování nějakých souhrnných přehledů (ostatní stránky se stejným začátkem se pletou mezi výchozí stránky a naopak)

Situaci by pomohlo, kdyby těchto 28 přehledových stránek bylo na jiných názvech, nejlépe začínajících číslem, protože žádné jiné heslo v OSN číslicí nezačíná. Než přesun provedu, rád bych znal další názory.

Druhou otázkou je, zda nově přehledy pojmenovat OSN/01. díl nebo OSN/1. díl či zda nedávat za číslovku tečku. Další alternativa je pouze přidat číselný prefix, tedy OSN/01 díl první. Sám preferuji první variantu (01. díl). Jaké jsou názory na toto? JAn Dudík (diskuse) 16. 1. 2019, 08:21 (UTC)

Dal bych ke zvážení ještě možnost přesunout přehledy na odlišný název první úrovně, třeba Seznam hesel Ottova slovníku naučného/…, Ottův slovník naučný (přehled)/… nebo něco podobného. Popřípadě vytvořit oddělený jmenný prostor Obsah: a přehledové stránky umísťovat do něj – koneckonců nejen OSN, ale i dalších děl. Nemám to nijak promyšlené, dávám zatím jen k zamyšlení a dalšímu brejnstórmingu.--Shlomo (diskuse) 16. 1. 2019, 11:07 (UTC)
Já přemýšlel o podobně šílené věci a to dát všechna OSN hesla na Wikidata a zkusit dopsat, na které stránce se vyskytují. Pak by šlo udělat zobrazení stránky na Krameriu pro dané heslo, což by mohlo pomoci při hledání hesla pro přepis (když pominu přepis přes proofreading extenzi). A pak by to mohlo pomoci při potenciálním zobrazením citace zdroje na stránce hesla (s číslem stránky a odkazem na sken). Pak by také šlo ten obsah generovat z Wikidat. Akorát to nabourává spoustu procesů a je to nemálo práce. Skim (diskuse) 16. 1. 2019, 16:04 (UTC)

No editing for 30 minutes 17 JanuaryEditovat

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can't edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

16. 1. 2019, 14:47 (UTC)

ČasopisyEditovat

Jak nakládat s periodiky? Zatím jsme tu narazil buď na samostatné články bez vyjádření příslušnosti k periodiku, nebo na formát Periodikum/rok/měsíc/den/strana/Článek. V mém případě jde o časopis Malý čtenář, mám svázaný jeden ročník (XL). Oproti novinám je zde menší periodicita (čtrnáctideník mimo prázdniny = 20 čísel za rok), naopak se vyskytuje četba na pokračování (2-20 dílů). Obsahuje povídky, poučné články, krátké básně i pravidelné rubriky. Část článků je PD old 70, část je ještě chráněná a část od autorů, které se mi nepodařilo identifikovat (zkratky, nedohledaní, neznámé datum úmrtí, příliš časté jméno). I z toho důvodu nelze nahrát sken na commons.

Rád bych našel obecně aplikovatelný návod na časopisy.

Ohledně názvosloví vidím možnosti:

 1. Články přednostně vkládat samostatně.
 2. Články vkládat ve formátu Periodikum/ročník/Článek
 3. Články vkládat ve formátu Periodikum/ročník/číslo/Článek

Třetí možnost se mi moc nezamlouvá, ale u pravidelných rubrik asi nebude jiné řešení. První možnost je dobrá na samostatné články, ale s přibývajícím množstvím děl se budou některé názvy mnohokrát opakovat.

A jak s četbou na pokračování? Často je v jednom čísle ukončena uprostřed kapitoly, jiná díla nemají ani ty kapitoly. Zde bych se přikláněl k dělení dle skutečných kapitol, pakliže vůbec. Dělení podle čísel mi nedává moc smysl... JAn Dudík (diskuse) 18. 1. 2019, 19:27 (UTC)

Takže si opět odpovím částečně sám:
 • Články zatím dávám přímo podle názvu, pravidelné rubriky (Kronika, Z dědečkových žertíků, vzhledem k nejasnému datu úmrtí autorů (Stanislav Hakl, Jan Pávek *1874, J.P. - možná totožný s předchozím...) zatím nezpracovávám.
 • Četbu na pokračování pospojuji, případně dodatečně rozdělím podle kapitol. V textu vkládám na místo zlomu poznámku. JAn Dudík (diskuse) 24. 1. 2019, 14:26 (UTC)
Já myslím, že má smysl jít logicky. Ideální je mít časopis v proofreading extenzi. Pak můžete dílo na pokračování mít v prostoru u autora. A alternativně může být i v prostoru časopisu. Pořád je to jedno vložení vlastního textu. Skim (diskuse) 24. 1. 2019, 15:41 (UTC)
Vhledem k tomu, že u tohoto konkrétního ročníku budou některé články volné až v roce 2044, si myslím, že nejde sken nahrát na Commons. JAn Dudík (diskuse) 24. 1. 2019, 19:13 (UTC)
Dal by se nahrát po odmazání/začernění chráněných částí; případně chráněné části dále nezpracovávat a považovat jejich zveřejnění na Commons za nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c AZ). Jedno i druhé je ovšem poněkud nepraktické.--Shlomo (diskuse) 24. 1. 2019, 19:57 (UTC)
Já bych byl pro nahrání na Commons a nezpracovávání dále. btw: Ono by šlo vymyslet systém, kde by se ohraničily články v tom časopise (pomocí METS) a skriptem by se to začernilo. Ten METS (nebo něco jiného) by bylo stejně dobré udělat. Skim (diskuse) 24. 1. 2019, 20:39 (UTC)
Co to je METS?
Ne úplně kvalitní sken jednoho čísla mám tady https://1drv.ms/b/s!Atq15-t_vzC1gqkDbQ07kEYotXxoWQ, dělejte si s ním co chcete ;-) JAn Dudík (diskuse) 24. 1. 2019, 21:41 (UTC)
METS je w:Metadata Encoding and Transmission Standard a je to nepěkně složité. Skim (diskuse) 27. 1. 2019, 21:01 (UTC)

AutořiEditovat

A ještě bych si chtěl ujasnit, jak je to s volností děl:

 • Autor známý, zemřel před rokem 1948 = volné dílo, po roce 1948 = volné až časem.
 • Autor s neznámým datem úmrtí = lze zveřejnit 100 let po vydání? nebo raději až 140 let po narození? je v tomto už nějaký závěr?
 • Pseudonym bez známého autora = lze zveřejnit 70 let po vydání?
 • Nepodepsaný článek = lze zveřejnit 70 let po vydání.

JAn Dudík (diskuse) 18. 1. 2019, 19:27 (UTC)

 • Jestliže autor je znám a zemřel před rokem 1949, je jeho dílo podle českého práva volné. Podle amerického práva je situace trochu složitější (s výjimkou děl zveřejněných před rokem 1924, která jsou bezpečně volná i tam). Pokud autor zemřel před rokem 1946, je velká šance, že dílo je volné i v USA, ale nelze na to 100% spoléhat. Naopak u autorů zemřelých v roce 1947, 1948 či později je téměř jisté, že podléhají režimu URAA (Uruguay Round Agreements Act), jsou zřejmě v USA chráněna a neměla by se asi na Wikizdroje umisťovat. U děl cizích autorů, resp. publikovaných v cizině, se vymezení děl podléhajících URAA může lišit.
 • Podle amerického práva jsou volná všechna díla zveřejněná před 95 či více lety (= před r. 1924). České právo naproti tomu žádnou lhůtu od vydání ani od narození autora nezná a rozhodující je pouze rok smrti autora. Značky PD old 100 a PD old 140 neznamenají public domain, ale pravděpodobně dovoleno ;)
 • Anonymní a pseudonymní díla, jejichž autor se nepřihlásil, byla-li oprávněně zveřejněna do r. 1945 včetně, měla by být volná podle českého i amerického práva. Díla zveřejněná v Československu od r. 1946 jsou v USA chráněna v režimu URAA.--Shlomo (diskuse) 19. 1. 2019, 21:51 (UTC)

IlustraceEditovat

Opět se zeptám, i když se odpovědi zřejmě opět moc nedočkám. Uvítám i názory.

Když přidávám povídky z časopisu Malý čtenář, jsou zde často i ilustrace či fotografie.

 • Některé obrázky jsou podepsané, případně je pod nimi uveden autor. Zde autorskoprávní situace jasná.
 • Některé obrázky podepsané nejsou, co s nimi? předpokládat, že je nakreslil sám autor, pokud něco (podpis, jasný styl) nesvědčí o něčem jiném? (u OSN se zjevně předpokládá, že autor textu hesla je i autorem obrázků)
 • Co s fotografiemi? U nich předpokládám, že jsou dílem autora článku případně redakce, autor není uveden téměř nikdy. Může být autorem redakce? A od kdy by se v takovém případě dala uvažovat volnost díla?

A k tomu praktický problém: šablona {{Textinfo}} neumožňuje uvedení ilustrátora ani odkazu na Commons. Pokud má dané dílo jediný obrázek, lze jej dát do infoboxu, když je text dostatečně dlouhý, lze obrázky rozmístit do textu. Ale co když je obrázků hodně a článek krátký? udělat galerii?

Navrhuji tedy přidat do šablony {{Textinfo}} parametr ilustrace, případně i commons (i když v Autorinfo je MediaCommons, což by do budoucna stálo za sjednocení se zbytkem wikisvěta) pro možnost uvedení ilustrátora a odkazu na příslušnou kategorii (užitečné třeba i pro jednotlivé díly OSN). JAn Dudík (diskuse) 24. 1. 2019, 14:18 (UTC)

Trvání autorského práva k dílům výtvarným a fotografickým se v českém právu řídí stejnými pravidly jako u děl literárních. Tedy u anonymních či pseudonymních děl 70 let od prvního oprávněného uveřejnění, jinak 70 let od smrti autora nebo posledního ze spoluautorů. Předpokládat bez dalších indicií, že autor fotografie/ilustrace je identický s autorem textu, je IMHO příliš odvážná spekulace, která nemá oporu v autorském zákoně a pokud se v OSN používá, je to špatná praxe. Spíše bych spoléhal na to, že není-li autor označen, jde o dílo oprávněně zveřejněné jako anonymní, kde autorská práva zanikají 70 let po takovém zveřejnění. Nezapomeňte ale zkontrolovat, zda autor obrázků není označen někde jinde v publikaci (tiráž, předmluva apod.)
Autorství redakce je myslitelné, pokud by se na článek s fotografií, popř. na celou publikaci pohlíželo jako na kolektivní dílo (§ 59 AZ). To ale asi nebude příliš obvyklá situace.--Shlomo (diskuse) 24. 1. 2019, 19:47 (UTC)
Ohledně umísťování obrázků je asi třeba řešit každý případ samostatně. Záleží nejen na délce článku a počtu obrázků, ale i na jejich účelu, míře provázanosti s textem, potřebě vyššího rozlišení, popisku atd. Dovedu si představit i krátký text s obrázky vhodně rozmístěnými k příslušným místům v textu, nebo naopak dlouhý text s obrázky ve společné galerii.--Shlomo (diskuse) 24. 1. 2019, 19:47 (UTC)

LRMEditovat

Ahoj, chtěl bych se zeptat, co znamená LRM? Skim (diskuse) 9. 2. 2019, 09:04 (UTC)

w:en:Left-to-right mark
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 9. 2. 2019, 15:33 (UTC)
Dík. Skim (diskuse) 10. 2. 2019, 20:32 (UTC)

Odkazy z textuEditovat

Co si myslíte o odkazování z textů děl? Někteří uživatelé dělají přímo z textu odkazy na autory, jiná díla nebo dokonce do jiných projektů.

U OSN jsou některé odkazy přímo ve zdroji, zde asi nebude pochyb o užitečnosti, praktičnosti ani provedení. Pokud je v textu naučného díla zmínka o jiném naučném díle (případně v románu zmínka o jiném románu) pak zřejmě pozitiva převáží nad negativy. Ale pokud je v textu románu například zmínka o skutečné osobě, nabízí se tři (čtyři) možnosti:

 1. uvést odkaz přímo v textu [1]
 2. uvést odkaz v poznámce, existuje-li
 3. uvést odkaz v redakční poznámce
 4. neuvádět odkaz vůbec.

Osobně mi přijde nejlepší možnost 2 nebo 3, možnost 1 mi přijde v takovémto případě nevhodná a 4 naopak nevyužitá. JAn Dudík (diskuse) 11. 2. 2019, 20:55 (UTC)

Souhlasím, že je třeba rozlišovat, zejména mezi odbornou (případně též popularizační) literaturou na jedné straně a beletrií na straně druhé. U beletrie chápu a respektuji snahu odkazování spíše omezovat; u Doyla jsem se neudržel, anžto zmínka byla netoliko o skutečné osobě, ale o osobě literárně činné, o její manželce – rovněž literárně činné – a jejím skutečném literárním díle. Nicméně i bez odkazů je zápletka srozumitelná a dílo plnohodnotné, takže chcete-li je přesunout do poznámky, red. poznámky či zcela odstranit, ESO. Naproti tomu do odborné literatury, zejména do seznamů použité či doporučené literatury, odkazy IMHO patří, stejně tak do textů pojednávajících odborně či populárně o jiných literárních dílech a jejich autorech. A mezi těmito extrémy je široké spektrum, kde je třeba vhodnost odkazování zvažovat případ od případu.--Shlomo (diskuse) 11. 2. 2019, 22:18 (UTC)
Ahoj. To je hezké téma. Když si vezmu jenom Ottův slovník naučný, tak jsou tam slova zvýrazněna, která odkazují na jiné hesla. Pak jsou tam slova zvýrazněna, která neodkazují na jiné hesla. Myslím, že je to tak, že se můžou brát jako hesla. A pak jsou tam hromady slov, která jsou hesla v OSN a pak odkazy na autory, kteří jsou jako hesla nebo nejsou jako hesla. Já osobně bych byl pro udělání šablon na všechny typy, aby šly označit a nejlépe moci je vypínat/zapínat, podle potřeby. Každopádně wiki je systém pro prolinkování, to je nezpochybnitelné, takže je škoda to nevyužívat. Jediné v čem je problém jsou lidé, kteří ty odkazy nechtějí vidět a pak exporty, kde ten odkaz nechceme. Já osobně nevím, jestli to přesně jde v současném systému řešit, ale bylo by to fajn vyřešit. Skim (diskuse) 11. 2. 2019, 23:20 (UTC)
Ad OSN: zapomněl jsi zmínit zvýrazněná slova, která odkazují na neexistující hesla. Není jich moc, ale existují. A kromě OSN tu máme i další encyklopedie a obdobná díla pojednávající o jednotlivých autorech/dílech určitého období či stylu. Ve všech těchto případech nastává dilema, kam vlastně odkaz směřovat: do hlavního/autorského NS (navíc zde nebo v jazyce originálu), na odpovídající heslo v té které encyklopedii, na článek ve WP, položku na Wikidatech…
„Neviditelnost“ odkazů se dá zařídit stylováním, budou-li odkazy vhodně označené, tak klidně i selektivně. Nicméně i pak bude třeba se dohodnout na výchozím nastavení, tzn. co uvidí či neuvidí nepřihlášený návštěvník.--Shlomo (diskuse) 12. 2. 2019, 06:40 (UTC)
Ano, ještě hesla, které nemají odkazy. Jasně, je to otázka kam směřovat. Zásada je, mít možnost to označit. Zbytek je na nastavení/konsenzu. Skim (diskuse) 12. 2. 2019, 08:25 (UTC)

Talk to us about talkingEditovat

Trizek (WMF) 21. 2. 2019, 15:01 (UTC)

Změna způsobu uvádění autorů v infoboxechEditovat

Ačkoli souhlasím, že nejednotný způsob uvádění autorů v textinfoboxech není úplně nejšťastnější, nemyslím si, že nyní prováděné úpravy jsou vhodným způsobem k jeho vylepšení. Problematika je IMHO natolik komplexní, že mají-li změny k něčemu být, měla by jim předcházet diskuse s dalšími přispěvateli a provázet je příslušná úprava nápovědy a dokumentace. Prosím tedy kolegy (@JAn Dudík, Danny B.:), aby se zastavili, zamysleli a naznačili svou představu dalšího postupu ostatním.

Několik mých námětů:

 1. Seznamy jsou vhodným sémantickým nástrojem pro prezentaci seznamů obecně, tedy i seznamu autorů; nevidím důvod se jim v textinfoboxech vyhýbat.
 2. Stávající systém neumožňuje rozlišit mezi spoluautory a autory jednotlivých ucelených částí. Toto rozlišování je přitom podstatné z hlediska trvání autorských práv podle českého práva.
 3. Stávající systém neumožňuje přiřadit různé „licenční“ značky k různým autorům (odhlédneme-li od dalších problémů systému licenčních značek, které jsou na samostatnou debatu).
 4. Automatická kategorizace podle autorů je aplikována i na podstránky (jsou-li opatřeny textinfoboxem). To je někdy vhodné (např. u antologií), někdy méně (kapitoly románu, recepty kuchařky).
 5. Navíc automatická kategorizace neumožňuje explicitní uvedení klíče a implicitně řadí podle celého názvu stránky. To je např. u děl zařazených do antologie nevhodné, či přinejmenším sporné. Kapitoly označené číslem nejsou pak řazeny ani podle pořadí kapitoly, ani podle názvu, ale abecedně podle čísla (tedy např. 1, 10, 11, 12, 2, 3, …; popř. I, II, III, IL, IV, IX, L, V, …)
 6. Existuje značná redundance neprovázaných autorských dat. Uvádíme je v textinfoboxu, v PaP navigaci, často i v samotném textu, dále v indexové stránce a v popisné stránce souboru na Commons. Zcela se jí sice asi nezbavíme, ale je-li to možné, bylo by dobré ji alespoň co nejvíc omezit.

--Shlomo (diskuse) 11. 3. 2019, 08:03 (UTC)

Ad 1 - nepopírám, že seznamy mají své výhody, ale současný systém kategorizace s nimi má problém a nezapadají do běžného formátu.
Ad 4 - problém je, že u podstránek není na první pohled patrné, zda jde "jen" o kapitolu knihy (která teoreticky může být součástí kořenové stránky), článkem sborníku, básní ve výboru nebo heslem encyklopedie.
Ad 5 - ano, ale to je problém i současného nesystému pojmenovávání podstránek, viz mé poznámky k problematice
Ad 6 - pokud vím, je v plánu spojení NavigacePaP s Textinfem, takže by jedna redundance zmizela. JAn Dudík (diskuse) 13. 3. 2019, 10:57 (UTC)

subst stránek napřímo i když máme indexEditovat

Ahoj, mohli byste User:JAn Dudík (a kdo to schvaluje?) vysvětlit, proč děláte toto a toto? Ten index je nejrozumnější způsob jak kontrolovat dané dílo. Jediné, co jde na tom vylepšit, je vložit celé dílo a tyhle částečky přesunout do nového indexu celého díla. Skim (diskuse) 11. 3. 2019, 14:09 (UTC)

Zatím stručně, časem to rozvedu více.
Index a jednotlivé stránky jsou skvělým nástrojem ke kontrole vloženého textu s originálem.
Trasnkluze nehotových stránek s sebou nese problém, že čtenář, který by chtěl opravit nějakou chybu v textu, těžko hledá, jak se dostat na konkrétní stránku.
Transkluze má i ten problém, že text obsahuje (skryté) sekvence uprostřed textu, vět, někdy i slov, viz ukázka
V třetím variantu prodal hloupý sedlák sto ran třem židům, každému 25 za mnoho peněz. Když židé koupenou odměnu od krále měli již
<span class="PageNumber" id="515" style="color:#666666; display:inline; margin:0px; padding:0px;">[<b><a href="/wiki/Str%C3%A1nka:Pol%C3%ADvka_-_Poh%C3%A1dkov%C3%A9_studie.djvu/3" class="prp-pagequality-4" title="Stránka:Polívka - Pohádkové studie.djvu/3">515</a></b>]</span> vyplacenou, objednán sedlák ke králi, aby dostal odměnu, že židy tak znamenitě oklamal. Voják nepropustil ho, až když mu slíbil polovici odměny: dostal každý po 50.
Co na to třeba hlasová čtečka? bude číst ...od krále měli již pětsetpatnáct vyplacenou... ?
Stránky s transkludovaným textem se mnohem hůře vyhledávají např. přes google dle textu. Když už je najde, najde přednostně stránku (namespace Stránka), ne text (namespace 0)
Pokud ale jednou dosáhne text stavu Ověřeno, není již třeba se vrtat ve zdrojovém textu a je možné jej do stránky vložit přímo, a při té příležitosti odstranit všechna nelogická rozdělení, kdy je polovina na jednom místě a polovina na druhém (například uvozovky, cizojazyčný text, ale i dělená slova).
Tyto dva krátké ověřené texty jsem zkusil přehodit na obvyklou podobu, mimo výše uvedených i pro ověření úskalí metody.
JAn Dudík (diskuse) 13. 3. 2019, 11:34 (UTC)
Popisujete aktuální stav, což je dobré někde mít popsáno a nějak s tím pracovat. Prosím nedělejte to, tohle není řešení.
1) I ve stavu ověřeno, není nijak jisté, že tam není chyba.
2) Existuje propojení mezi přepsaným textem a skutečným zdrojem, což je skvělá vlastnost systému.
3) Jdete proti celé wikisource komunitě, to je fakt špatný nápad
4) K tomu jak se dostat na konkrétní stránku se dá udělat technické řešení. Nejjednodušší je to co mají anglické wikisource, že při najetí na text se zvýrazní kód stránky a můžete kliknout na odkaz na skutečnou stránku, skutečné knihy.
5) ad ta 515 - Tohle je věc šablony, IMHO normálně to má být tak, že tam má být atribut spanu. viz anglické wikisource <span class="pagenum ws-pagenum" id="145" data-page-number="145" title="Page:Micrographia.djvu/217"></span>.
6) Ad google) Zkoušel jsem " toto a funguje to správně. Každopádně to je tak maximálně o prioritách jmenných prostorů pro Google. Google hledá v tom, co se zobrazuje.
7) Ostatní nedovedu posoudit, určitě se dá vyzkoušet hlasová čtečka a zkusit najít nějaké jiné problémy. Každopádně to je teď v teorii úvah, určitě to má lepší technické řešení než to vaše. Skim (diskuse) 13. 3. 2019, 15:56 (UTC)
Díky, že se to konečně začalo realizovat. Pokud s tím Dudík přestane, budu v tom pokračovat sama, včetně kontrol, protože je toho tady rozpracováno mraky. O nějakém dovolování bych raději mlčela, vzhledem k tomu, že celá transkluze je fakticky na cs "nelegální" a salámově protlačovaná. --Lenka64 (diskuse) 13. 3. 2019, 16:03 (UTC)
Aby něco mohlo být "nelegální", musí existovat zákon, který to zakazuje. --Dan Polansky (diskuse) 17. 3. 2019, 11:11 (UTC)
Pro nechápavé: ty uvozovky u slova nelegální značí, že to nebylo komunitně schváleno, ba dokonce mnohokrát odsuzováno. --Lenka64 (diskuse) 17. 3. 2019, 12:07 (UTC)
Zásadu že co není schváleno je zakázáno je třeba ostře odmítnout. Někteří s užíváním extenze nesouhlasí a jiní ji zase rádi používají, z čehož mají čtenáři prospěch. --Dan Polansky (diskuse) 23. 3. 2019, 09:00 (UTC)
Ok... pak tedy všechny stránky v extenzi přepíšu na obvyklý stav. Nikdo nemůže nic namítat. --Lenka64 (diskuse) 23. 3. 2019, 09:20 (UTC)
Viděl bych to jinak: pokud existuje více souběžných způsobů jak dělat věci a pokud se nedospěje ke konsenzu na unifikaci, pak o způsobu provedení díla rozhoduje jeho hlavní autor či přispěvatel. Co se rozumí "dílem" a na jaké granularitě je ponecháno otevřené; někdy by to byla celá publikace, jindy třeba kapitola. Tato zásada vede co vidím k rozumně smírnému spolubytí na otevřených wiki projektech. --Dan Polansky (diskuse) 23. 3. 2019, 10:03 (UTC)
Já to vidím tak, že každý ukládá obsah se slovy "... váš příspěvek může být nemilosrdně upravován...". Pokud se někomu líbí kočkopsi = knihy v nichž je jedno heslo transkludováno a ostatní normální (viz Vlastenský slovník), měl by si něco nastudovat o kvalitě a hlavně jednotnosti systému. --Lenka64 (diskuse) 23. 3. 2019, 10:09 (UTC)
O pošetilé jednotnosti mají Anglosasové hezké přísloví. Princip nemilosrdných úprav k smírnému spolubytí nevede a vede k revertovacím válkám. Jednotnost není neomezené a hlavní dobro. --Dan Polansky (diskuse) 23. 3. 2019, 10:28 (UTC)

Žádost o práva správce pro JAn DudíkEditovat

Oznamuji že běží Wikizdroje:Žádosti o práva správce/JAn Dudík. Čekal bych že taková věc bude oznámena v diskuzním fóru, ale oznámení nemohu najít; pokud oznámení existuje, omlouvám se. --Dan Polansky (diskuse) 17. 3. 2019, 11:08 (UTC)

Rozpracovanost a dokončenostEditovat

Ve spolupráci s Dannym B. (vstupní data) a Matějem Suchánkem (query) jsem získal seznam 632 děl, které mají alespoň jednu podstránku. U nich jsem zjišťoval podíl počtu odkazů/počet existujících stránek. 114 děl není dokončeno (obsahuje alespoň jeden červený odkaz z hlavní stránky). Níže uvádím výcuc ze seznamu, jde buď o díla, kde chybí maximálně 20% odkazovaných podstránek nebo o díla, která považuji za poměrně zásadní. Vynechána jsou díla, kde chybí jen stránky volné až v budoucnosti. Dále nejsou zahrnuta díla s víceúrovňovým členěním, u kterých je celá první úroveň dokončena (typicky OSN).

Bylo by pěkné se pokusit společně tato díla dokončit, na mnohých z nich se již několik let nepokračuje. JAn Dudík (diskuse) 19. 3. 2019, 21:05 (UTC)

Podotýkám, že červený odkaz nemusí vždy znamenat chybějící kapitolu, ale může např. indikovat nedotaženou opravu odkazu. --Shlomo (diskuse) 19. 3. 2019, 22:01 (UTC)
Ohledně Bible kralické: většina novodobých vydání pokud vím deuterokanonické knihy neobsahuje. Naopak stará i nová vydání obvykle obsahují shrnutí v úvodu každé kapitoly a konkordance k jednotlivým veršům, což naše provedení neposkytuje. Což nás vrací k nedokončené diskusi o tom, které že vydání je předlohou zdejší digitalizace. Viz též WS:Wikiprojekt Bible.--Shlomo (diskuse) 19. 3. 2019, 22:01 (UTC)

Zápis hudby ve formátu ABCEditovat

Ačkoli sám jsem zvyklý pracovat v Lilypondu, nemám žádné principiální námitky proti používání formátu ABC. Nicméně při korektuře jsem narazil na to, že některé součásti tohoto formátu zde nejsou podporovány. Zatím to nebylo nic kritického (nelze ovlivnit sazbu osminových a kratších not s praporkem nebo s trámkem, nefunkční pole O:), ale nevím, co všechno ještě nefunguje. Zmiňuje to i uživatel Blizinsk v diskusi mw:Extension talk:Score ve vláknu Using abcm2ps for ABC, za čtyři roky tam však nevidím žádnou reakci. Ví prosím někdo, zda se v tomto směru něco pohlo, či je aspoň šance, že se pohne? Nebo zda vývojáři spatřují budoucnost v Lilypondu a ABC nechávají jen „dožívat“?--Shlomo (diskuse) 1. 4. 2019, 06:47 (UTC)

Do vnitřností nevidím, ale z pohledu uživatele mi přijde ABC mnohem jednodušší, pokus o Lilypond jsem vzdal ve chvíli, kdy se mi nedařily repetice (a nadával na relativní zadávání, které bylo popisováno v tutoriálu)
ABC je beztak vnitřně nejprve transformováno na Lilypond a teprve poté vykreslováno, tak snad vypnutí nehrozí - nerad bych, aby se ze zapisování hudby stala další Lua, do které vidí jen pár vyvolených.
Jo, a osobně ale nemám námitky, pokud se mnou zadané ABC převede na Lilypond, třeba pak do něj snáze proniknu. JAn Dudík (diskuse) 1. 4. 2019, 09:07 (UTC)
Vidím to podobně, LilyPond má více možností za cenu komplexnější syntaxe; ABC je snazší pro začátečníky a ve většině případů postačující. Takže i já bych byl rád, kdyby tu mohly oba formáty koexistovat paralelně. Přepisovat ABC noty do LilyPondu se systematicky nechystám, nicméně bude-li někde potřeba doplnit nebo opravit něco, co v ABC vysázet nedokážu (ať už z důvodu spočívajícího v mé neznalosti formátu, nedostatečné implementaci formátu nebo proto, že to prostě v ABC udělat nelze), bude pro mě převod na LilyPond asi jednodušším řešením.--Shlomo (diskuse) 1. 4. 2019, 09:36 (UTC)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 AprilEditovat

8. 4. 2019, 10:56 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback requestEditovat

Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Děkujeme! Quiddity (WMF) (talk) 12. 4. 2019, 17:35 (UTC)

Ukrytá dílaEditovat

Našel jsem několik děl, u kterých je celý Index skenu převeden na jednotlivé stránky (v různých fázích zkontrolovanosti), ale dílo není kompletní - buď chybí v hlavním jmennénm prostoru některé kapitoly nebo dokonce celé dílo.

Nechce si někdo nahnat editace? ;-) JAn Dudík (diskuse) 12. 4. 2019, 22:09 (UTC)

Čertův švagr (resp. Čertůw šwagr) a Kmotr Matěj jsou (mají být) obsaženy i v Národních báchorkách, je otázka, zda má smysl mít je tu dvakrát.--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2019, 03:15 (UTC)
Tady je hlavně otázka, zda přepisovat v bratrském pravopisu nebo převést na současný. Pokud ponecháme bratrský, půjde o dvě různá vydání, která se zásadně liší. JAn Dudík (diskuse) 15. 4. 2019, 05:05 (UTC)
To „wydání“ z let 1845–48 není v bratrském pravopisu, z onoho tam zůstalo pouze w namísto dnešního v. Dvě vydání jsou to v každém případě, jejich odlišnost (ponecháme-li stranou otázku v/w) jsem dosud nezkoumal, nevylučuji, že tam těch rozdílů může být víc.--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2019, 06:06 (UTC)
Dvě vydání každopádně, otázka, zda se výrazně liší. Tak to máme jen na jedné stránce v/w, sloužit/sloužiti, zmýlil/zmejlil, uměla/znalam ponebí/podnebí, sepal/sepial ... Dost na to, aby to byla odlišná vydání, málo na to, aby to vypadalo jako přepracované vydání. Určitě zveřejnit oboje. JAn Dudík (diskuse) 15. 4. 2019, 07:23 (UTC)
Je-li tomu tak, ok. Bez ohledu na to, jak se nakonec rozhodneme ohledně w/v v Báchorkách.--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2019, 07:50 (UTC)

@Shlomo: Ad přepisování díla, které už je přepsáno: Já myslím, že tohle by mělo být umožněno, tzn. pokud někdo chce toto dělat, ať to dělá. Reálně je v těchto knihách mraky rozdílů, může to být zajímavé na srovnávací analýzy. Pokud je to doslovně přepisováno, tak se to dá dobře kontrolovat (smysl proofreading extenze). Dovedu si také představit zobrazení v původním fontu (pokud je původní dílo vysázenou např. frakturou), nebo v latince. Skim (diskuse) 11. 7. 2019, 14:51 (UTC)

Jinak ohledně přepisování děl: Můj postoj je přímočarý: mám vydání, to má přiřazeno knihovní identifikátor (např. ččnb), takže se dá přiřadit wikidata identifikátor a další jasné provázání. Takže i název by tohle mohl respektovat. Je otázkou jak v tomhle systému dělat např. "Čertův švagr — Kmotr Matěj" - je to reálné vydání, které má v sobě dvě části. Asi bych byl pro něco jako "Čertův švagr — Kmotr Matěj/Čertův švagr" a "Čertův švagr — Kmotr Matěj/Kmotr Matěj". A ten "Čertův švagr — Kmotr Matěj" provázat právě na to vydání, ať je to konzistentní. Když se pak objeví další vydání, tak to vždy bude v stejném jmenném prostoru a dá se pak udělat rozcestník jako např. Ilias. Skim (diskuse) 11. 7. 2019, 14:51 (UTC)

Kategorie:Údržba:SmazatEditovat

Hi, could an admin please review the deletion requests in the above category? --Rschen7754 27. 4. 2019, 06:16 (UTC)

@Rschen7754: All pages in that category should be deleted, our admins are temporary inactive. JAn Dudík (diskuse) 29. 4. 2019, 12:44 (UTC)
@JAn Dudík: I can't do that. Since this wiki has decided to opt out of global sysops, a steward would need to intervene. --Rschen7754 29. 4. 2019, 18:14 (UTC)

Almanachy a sborníkyEditovat

Existuje stránka Wikizdroje:Sborníky, která doporučuje řadit básně či povídky, které (zjednodušeně řečeno) vyšly ve sborníku před méně, než 70 lety jako samostatná díla (ale ne vždy se to dodržuje, zřejmě i z neznalosti). Ale co s almanachy nebo sborníky, které vyšly již dávno a obsahují díla více autorů? Mnohá z těchto děl (např. Patery knihy plodů básnických, Anemonky, Poesie sociální či Moderní básníci francouzští) obsahují díla více autorů, sestavitel je PD old 70, ale jednotlivé básně jsou přesto jako samostatná díla. Otázka č. 1: přesunout na podstránky? Pokud ano, jsou zde neúplné sbírky některých autorů (např. Patery knihy obsahují několik básní ze Slávy dcery, která je již teď silně neúplná, po přesunu by nezbylo nic).

Otázka číslo 2: Jakým způsobem dělat obsah takovýchto sborníků? nabízí se několik možností, každá má své výhody i nevýhody, každá z nich lze zapsat dalšími, typograficky jinými, způsoby.

Prostý seznam (např. Poesie sociální)

 
* Autor1 – dílo1
* Autor1 – dílo2
* Autor2 – dílo3

případně naopak (např. České besedy)

 
* dílo1, od Autor1
* dílo2, od Autor1
* dílo3, od Autor2

nebo pomocí definic (Anemonky)

;Autor1
:dílo1
:dílo2
;Autor2
:dílo3

či víceúrovňový seznam (Ruch_(almanach_1868))

*Autor1
**dílo1
**dílo2
*Autor2
**dílo3

Osobně se mi nejvíc vizuálně líbí způsob Anemonky, ale nejsem si jistý, zda je to i sémanticky správně (i když teoreticky ano). Pokud by vyhrál jeden ze zbývajících způsobů, stálo by za to to nějak sjednotit i graficky, vizuálně odlišit autora od díla. JAn Dudík (diskuse) 29. 4. 2019, 12:34 (UTC)

Automatická oprava paragrafu vede k chybnému formátu nadpisuEditovat

Při práci na Bible česká se mi opakovaně stává, že pokud uložím (nebo jen dám náhled) editovanou stránku v jmenném prostoru Stránka, ztrácí odřádkování nad nadpisem a ten se pak transkluduje ne jako nadpis, ale jako prostý text obklopený rovnítky. Je to řešitelné použitím šablony Nadpis, nicméně bylo by dobré, aby mi mediawiki (nebo za toto zodpovědný gadget) nevstupovala takovým způsobem do práce. Dokáže mi někdo poradit, jak tento problém napravit? Nebo mám situaci nahlásit na phabricator? --Wesalius d|p 8. 5. 2019, 17:04 (UTC)

Kotvy v OSNEditovat

Upravil jsem šablonu {{Kotva}} ({{Anchor}}) tak, aby se mohla vkládat do hesel OSN, které mají více číslovaných statí (např. více osob či sídel stejného jména). Původně jsem to chtěl udělat jako nový parametr, aby se nerozbilo stávající užití (např. Bonaparte a příslušná hesla mohla mít více kotev na stejném místě, ale kolega Shlomo je jiného názoru. Původní motivace byla:

JAn Dudík (diskuse) 24. 5. 2019, 07:07 (UTC)

S deklarovanými cíly se ztotožňuji, a jistě by se dala doplnit řada dalších (odkazování na konkrétní část z jiných článků, z autorských stránek, z poznámek, ze sesterských projektů; kontrola chybného číslování statí atd.), nicméně kolegou nadhozené řešení se mi nepozdávalo po technické stránce. IMHO vše, o čem kolega píše, lze provést i s dosavadní syntaxí šablony a provedená změna v ničem nepomohla. Kolegou zmiňovaná potřeba doplnit číslované kotvy při zachování stávajících není problém, stať může klidně mít dvě kotvy na jednom místě: {{Kotva|1}}{{Kotva|Carlo}}.
Tím samozřejmě nechci odbýt otázku, zda by to nešlo dělat lépe — naopak, myslím si, že taková otázka je zcela na místě a že by to lépe dělat šlo. Především to však není problematika výhradně OSN, takže bych upřednostnil řešení použitelné i pro jiné encyklopedie, popř. jiná díla. Co by podle mě stálo za zvážení:
 1. Identifikátor tvořený pouze číslem je sice přípustný (doufám…), nicméně s ohledem na požadavek jedinečnosti v rámci celé stránky trochu rizikový, protože může kolidovat s jiným systémem identifikátorů, který někdo v budoucnu vytvoří nebo možná už vytvořil. Identifikátor v podobě např. id="stat-osn-1" bude přece jen bezpečnější.
 2. Vytvořit novou specializovanou šablonu, která by nejen vložila příslušné kotvy, ale i zformátovala záhlaví příslušné stati/podhesla. Něco jako {{Část encyklopedického hesla|1|Carlo}} (název šablony střílím od boku, budu rád, když někdo vymyslí něco vhodnějšího)? Jednak by to napomohlo jednotnějšímu formátování výstupu, jednak by to aspoň trochu usnadnilo případnou budoucí změnu formátu identifikátoru kotvy.
 3. Využít existující šablonu {{§}} s podobnou funkcí, popřípadě ji rozšířit/upravit o požadovanou funkčnost?
 4. V širším kontextu by stálo za úvahu, zda nesjednotit nebo aspoň nesladit syntaxi u různých šablon vykonávajících podobnou funkci, totiž vytvoření záhlaví a kotvy pro určitý úsek textu. Kromě zmíněné nově navržené šablony a šablony {{§}} by se totéž mohlo týkat i šablon {{Nadpis}}, {{Nadpisek}}, {{Kapitola}}, {{Verš}} a asi ještě dalších. Takto si nezkušený uživatel musí ke každé otvírat dokumentaci, aby zjistil, co která z nich umí a jak ji o to požádat.
--Shlomo (diskuse) 24. 5. 2019, 08:43 (UTC)

Odkazy do Wikipedie/WikidatEditovat

S Výše uvedeným souvisí druhý problém. Pokud heslo obsahuje více statí, bývá nepřehledné, které heslo v parametrech WIKIPEDIA-* patří ke které stati. Zatím nejjednodušší způsob odlišení je číslovat odkazy v těchto parametrech stejně, jako části hesla. Jenže ne každé heslo má článek na české Wikipedii. U některých existuje článek na jinojazyčné Wikipedii, otázkou však je, na kterou jazykovou verzi odkazovat. Osobní preference každého budou jiné. Pokud existuje pouze na jediné verzi, je to o něco jednodušší, odkáže se na heslo [[w:es:Juanita|Juanita]] (španělsky). České i zahraniční odkazy pak jsou snadno naimportovat na Wikidata.

Problém nastává ve chvíli, kdy článek existuje na více jazycích. V tu chvíli se nabízí jako ideální odkaz na Wikidata, ale Skim správně namítá, že takový odkaz je v sekci Související na Wikipedii poněkud zavádějící. Technicky není problém, dát je do samostatného parametru, ale pak budou dva řádky s nespojitým číslováním, což mi přijde nepřehledné.

Jistě, šlo by dát do řádku Wikipedie pouze odkazy na českou verzi a do nového řádku Wikidata odkazy na Wikidata pro všechny části, zde je však problém, že nelze nějak jednoduše automaticky rozeznat, který odkaz patří ke kterému významu. Pokud vezmu jako příklad Wagnera, kde je 23 významů:

 • článek na české Wikipedii mají části 1, 5, 12, 17, 22, 23
 • článek na jiných verzích mají 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18,
 • článek nikde nemají 11, 14, 19, 20, 21

A aby to bylo ještě o kapánek složitější, existuje pár hesel, které v budoucnu půjde nalinkovat jedině na lexém.

Technicky lze řešit i toto, ale znamená to na straně wikidat desítky hodin ruční práce s ručním zadáváním pořadí.

Nabízí se jedno možné řešení, udělat šablonu na způsob w:Šablona:Wikidata, která by odkazovala na Wikidata (s odlišným vzhledem), ale ve chvíli, kdy bude mít příslušná položka odkaz na českou Wikipedii, cíl odkazu by se změnil tam. JAn Dudík (diskuse) 24. 5. 2019, 07:07 (UTC)

Jen pro představu o rozsahu, více hesel je v 1774 stránkách (9%), 10 a více hesel v jednom je (vše z již zpracovaných cca 20000 hesel) u 51 z nich, rekordmany jsou hesla Alexander s 65 položkami a Ves (obec) se 178 položkami. JAn Dudík (diskuse) 24. 5. 2019, 12:58 (UTC)

Ono je vůbec otázkou, zda by nebylo koncepčně vhodnější taková hesla rozdělit na samostatná „hesla“, popřípadě na podstránky. Problémy s provazováním s Wikipedií, resp. Wikidaty, nejsou jediné. Za srovnatelně nevyhovující považuji to, že v textinfoboxu máme seznam desíti autorů a není poznat, který autor odpovídá či spoluodpovídá za kterou část. Stejně tak mohou mít jednotlivé stati různé „licence“ (typicky PD old 70, PD anon 70, PD old 100 a momentálně nepříliš využívaná, leč zejména v případě „soft-redirectů“ zcela případná PD ineligible, myslitelné jsou ovšem i CC licence). Textinfobox v současné podobě povoluje uvedení pouze dvou licencí a nepřipouští u nich jakékoli provázání či komentář. Rozdělení hesel by to sice úplně nevyřešilo, ale aspoň by omezilo rozsah problému.--Shlomo (diskuse) 24. 5. 2019, 15:23 (UTC)

Ano, rozdělení by ledacos vyřešilo. ale... Mimochodem, těch soft redirectů jsem v OSN napočítal kolem 2000. BTW, jaká je minimální akceptovatelná délka samostatné stránky? JAn Dudík (diskuse) 24. 5. 2019, 19:48 (UTC)

Vytvořil jsem šablonu {{Wikidata}}, která odkáže na Wikidata, a ve chvíli, kdy vznikne článek na české Wikipedii, odkáže na něj. Experimentálně je použita na stránce Ottův slovník naučný/Rabat (Francie). @Skim: je to lepší než schované v seznamu? JAn Dudík (diskuse) 31. 5. 2019, 09:21 (UTC)

Podle mě je ideální, aby se tyhle věci dotahovali automaticky. Tzn. Mám heslo v OSN, pokud na wikidatech má záznam, kouknu na "main subject" a dotahnu to. To přece jde udělat? Skim (diskuse) 11. 7. 2019, 14:23 (UTC)

Tematické provázání biblických knihEditovat

Prosím o názory na téma tematického provázání biblických knih. Diskusi jsem založil na Diskuse k Wikizdrojům:Wikiprojekt Bible#Tematické provázání biblických knih, kam tematicky patří, diskutujme tedy tam, zde dávám jen upozornění pro uživatele, kteří projekt nesledují.--Shlomo (diskuse) 4. 6. 2019, 08:31 (UTC)

Skener z MediagrantuEditovat

Ví někdo, kde skončil ten přenosný skener, co byl v roce 2012 zakoupen pro wikizdroje? --Lenka64 (diskuse) 5. 6. 2019, 05:54 (UTC)

Kategorizace v OSNEditovat

Zdravím, není mi jasné, jak mám kategorizovat v OSN. Přidávám tam kategorie, protože si myslím, že je to užitečné, často hledám lidi a kategorie mi pomáhají. Dávám i kategorii "Heslo v Otto..." Narozdíl ode mně někteří nevkládají tuto kategorii, někteří nevkládají nic a někteří odstraňují tématické kategorie. Můžeme se jasně dohodnout co chceme dělat a zbytek pročistit a dělat to tak? Skim (diskuse) 11. 7. 2019, 14:26 (UTC)

Obecně jsem jen pro základní kategorii "Heslo v Otto...". --Lenka64 (diskuse) 12. 7. 2019, 15:23 (UTC)
Jste-li proti tematické kategorizaci článků encyklopedií, mohla byste vysvětlit proč ji vkládáte do Britannicy do en wikisource, např. v en:Special:Diff/9254686 z 14. května 2019, a zjevně systematicky jak vidno z en:Special:Contributions/Lenka64 z května 2019? --Dan Polansky (diskuse) 28. 7. 2019, 12:08 (UTC)
Prosím nelhat.... jsem proti kategorizaci Otty na cs wikizdrojích. Na en wikizdrojích je to dohodnutá záležitost mimo můj zájem a doplnila jsem pár kategorií v rámci pročítání článků v duchu systematičnosti. --Lenka64 (diskuse) 28. 7. 2019, 15:28 (UTC)
Položil jsem otázku, takže "Prosím nelhat" je mimo. K vaší odpovědi: pořád tomu nerozumím. Vy s nějakou praxí na českém projektu nesouhlasíte, ale přesto na vlastní náklad stejnou praxi pomáháte rozšiřovat na anglickém projektu, aby se zajistila "systematičnost"? Takže v zájmu systematičnosti lze rozšiřovat a utužovat i závadné praxe? --Dan Polansky (diskuse) 3. 8. 2019, 09:04 (UTC)
Zjevně nedokážete porozumět psanému textu - další diskuse je pro mne ztráta času. --Lenka64 (diskuse) 3. 8. 2019, 10:54 (UTC)

Update on the consultation about office actionsEditovat

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 16. 8. 2019, 08:03 (UTC)

New tools and IP maskingEditovat

21. 8. 2019, 14:19 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just startedEditovat

-- Kbrown (WMF) 30. 9. 2019, 17:14 (UTC)

Feedback wanted on Desktop Improvements projectEditovat

16. 10. 2019, 07:15 (UTC)

Zlatá stezkaEditovat

Ahoj vespolek. V rámci akce Wikipedie:Editaton/Prachatice 2 máme poměrně nadějnou šanci získat pro Wikizdroje publikaci Zlatá stezka. Tři díly v češtině a čtvrtý díl v češtině a v němčině. [2] Všichni autoři vyslovili předběžný souhlas, nakladatelé rovněž. Poradíte, jak technicky dílo na Wikizdroje dostat? Předem díky! --Gampe (diskuse) 18. 10. 2019, 18:49 (UTC)

V jaké formě získat? fyzický exemplář? textový dokument? sken? Pokud bude licenčně vše použitelné, byl by ideální textový soubor + sken. JAn Dudík (diskuse) 18. 10. 2019, 21:32 (UTC)
To právě ještě nevím, ale zeptám se. --Gampe (diskuse) 19. 10. 2019, 04:36 (UTC)

Community Wishlist 2020Editovat

IFried (WMF) 4. 11. 2019, 19:30 (UTC)

Různá vydání lidové písněEditovat

Na českých Wikizdrojích jsou různá vydání lidové písně "Překrásné hvězdičky" alias "Vzpomínky", a sice:

a časem ještě možná přibude další v Slovanstvo ve svých zpěvech/Písně české.

Rád bych je propojil s položkou Wikidat d:Q77975894, ale nevím, jaké jsou zvyklosti. Na en.ws, kde se různé verze téhož díla vyskytují poměrně běžně, na to mají speciální šablonu "Versions". Zde jsem ale nalezl pouze Rozcestník a Tematický rozcestník, které mi pro tento účel nepřijdou svými formulacemi (X má více významů nebo K tématu X je více děl) moc vhodné. Můžu se zeptat, jak na to nejlépe? --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 20:47 (UTC)

Máš pravdu, také nad tímto problémem přemýšlím, teď zrovna u pohádek, ale i u některých básní, které vyšly v různých sbírkách.
Pokud jsou dvě verze, dají se propojit přes infobox, u většího množství se to stává obtížnějším.
Přes Wikidata by se to dalo dělat jako
ale přijde mi trochu násilné vytvářet tu nadřazenou položku, navíc to nejsou tak úplně vydání, spíš verze.
Viz též Diskuse_k_Wikizdrojům:Wikiprojekt_Bible#Tematické provázání biblických knih a můj dotaz na Wikidatech. JAn Dudík (diskuse) 9. 12. 2019, 21:21 (UTC)
Udělat nadřazenou položku na Wikidatech není problém, ale tím stále ještě nedojde k viditelnému propojení těch děl na českých Wikizdrojích se stránkou en:Beautiful Stars. Podle mě by to chtělo založit spíš nadřazenou "rozcestníkovou" stránku tady (a tu potom propojit přes WD s tou anglickou), ale s jinou formulací, než mají rozcestníky. Jednu takovou jsem tady viděl, konkrétně Červená karkulka (zatím s jednou položkou), ale "K tématu Červená karkulka je více děl" je zavádějící, to zní, jako by tam patřila díla pojednávající o Červené karkulce, a nikoliv různé verze či vydání Červené karkulky. Ona se dá taková stránka založit jednoduše i bez šablony, ale nevím, jestli je to průchozí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 22:46 (UTC)
Myslím, že stávající formulace je dostatečně volná, aby připouštěla jak různé verze Červené karkulky bez ohledu na jejich název, tak i díla pojednávající o ní či jinak s ní související (a při troše dobré vůle i díla, jejichž autorem je Červená karkulka ;). Takto jsem to použil např. u Kde domov můj. Přimlouval bych se za to, aby toto pojetí tematického rozcestníku zůstalo zachováno, přinejmenším dokud se nenajde nějaká jiná náhrada za zdevastovanou kategorizaci. Proti případné úpravě formulace doprovodného textu v tomto duchu v zásadě nic nenamítám.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 06:51 (UTC)
A je možné založit takovou stránku i kvůli jedné básni/písni? Například kvůli mezijazykovému propojení Slovanské národní písně/Zpěv český (1)#40. Opovržení vdovstva a en:Cheskian Anthology/Poetical literature of Bohemia#Gak žiwa gsem newiděla na buku žaludu? --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 15:27 (UTC)
V tomto případě můžete přidat ještě Slowanské národnj pjsně/Djl druhý/Zpěw Český/Opowrženj wdowstwa.
Jinak tematický rozcestník s jednou položkou a bez potenciálu k rozšíření by se asi neměl nazávat „rozcestník“. To je jen terminologický detail, důležitější je otázka, zda jsou takové stránky potřebné. Vytvářet je jen kvůli paritě s Wikidaty či jinými projekty bych nepovažoval za příliš šťastné.
A provazování s jinými jazykovými verzemi je také trochu ošemetné, protože překladů může být několik různých, navíc každý z nich může mít několik verzí, a více verzí může mít konec konců i originál. Interwiki je použitelné jen velmi omezeně a Wikidata pokud vím zatím nemají vytvořen stabilní datový model, který by bylo možné rozumě využít.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 16:17 (UTC)
Právě proto na en.ws odlišují rozcestníky (obsahující odkazy na různá díla stejného názvu) od tzv. version pages (obsahující odkazy na různá vydání či verze stejného díla) a translation pages (odkazující na různé překlady stejného díla). Wikidata odlišují dílo a konkrétní vydání díla, což se en.ws snaží kopírovat (dílo na Wikidatech=version/translation page na ws; vydání na Wikidatech=stránka s přepisem textu tohoto vydání na ws). Version pages se obvykle zakládají pouze v případě, že se na en.ws vyskytne několik vydání stejného díla, ale je-li to odůvodněno, může taková version page obsahovat i jen jeden odkaz.Tento model umožňuje také velmi snadné mezijazykové propojení s jinými wikizdroji, které to dělají podobně (stránky různých vydání či verzí jsou napojené na "version page", která je pak propojena přes Wikidata s "version pages" ostatních jazykových verzí). Protože anglické Wikizdroje obsahují hodně děl, které lze najít i na jinojazyčných projektech, tak se to osvědčuje. Ovšem např. polské Wikizdroje mají odlišný model, takže tam propojování moc dobře nefunguje.
Ad více verzí originálu: Tady je samozřejmě na posouzení, zda se stále jedná o stejné dílo v různých vydáních s drobnými odchylkami, nebo se verze liší natolik, že jde spíš o odlišná díla. Ve druhém případě samozřejmě nepropojovat, nebo maximálně přes nějaké "Viz též". To je ale potřeba posuzovat případ od případu. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 16:50 (UTC)
Ten wikidatový model je nepřesný a navíc mám dojem, že není příliš důsledně dodržován. Stávající struktura naznačuje, že Dostál-Lutinovův, Mužíkův, Šemberův překlad Havrana a dva překlady Vrchlického překlady jsou pouze různá vydání téhož díla. Přitom se (snad kromě Vrchlického) jedná o samostatné tvůrčí autorské počiny, byť odvozené od stejné básně Poeovy, které mohou mít každé několik vydání a na která mohou být navázána další odvozená díla (překlad do třetího jazyka, zhudebnění, zfilmování, komix…). Tyto vazby se momentálně na „hlavním úložišti strukturovaných dat vytrácejí :( --Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 18:21 (UTC)
Jestli se dobře dívám, tak uvedené příklady jsou zrovna vzorově správně. 1) Všechny jsou vedeny jako Instance of: version, edition or translation. 2) Všechny mají vlastnost Edition or translation of: The Raven. 3) Když si rozklikneme položku The Raven, tak ta je vedena jako Instance of: poem. 4) Tato položka má dále vlastnost Has edition, ve které je zase zpětně odkázáno mj. na položky všech pěti českých překladů. Čili úplně vzorově propojené dílo s jeho překlady. Ne že by člověk občas nenarazil na nedostatečně dobře vyplněné položky, tak jak to už konečně bývá na všech wikiprojektech, ať jsou to položky na Wikidatech, články na Wikipedii, hesla na Wikislovníku nebo stránky na Wikizdrojích: databáze prostě vzniká postupně, a některé položky jsou vyplněny lépe než jiné. Zrovna tyto ale patří mezi ty dobré, a když člověk někdy potřebuje propojit nějaké špatně vyplněné, tak je holt prostě doplní... --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:24 (UTC)
Aha, pardon, špatně jsem četl váš příspěvek. Vy chcete říct, že na Wikidatech je to vedeno jako překlad Poeova Havrana, ovšem ve skutečnosti to jsou samostatná díla, která se tímto Havranem jen inspirovala. No, to je přinejmenším dost sporné, ale pokud by to tak bylo, tak by to především bylo špatně už zde na českých Wikizdrojích, kde jsou pánové Dostál-Lutinov a další uvedeni pouze jako překladatelé, nikoliv jako autoři. Čili Wikidata v tomto naprosto přesně kopírují české Wikizdroje. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:31 (UTC)
Ne, nechci říct, že se „jen inspirovala“, chci říct, že z něj jsou odvozená. To je mimochodem docela podstatné rozlišovat kvůli autorským právům. A ano, Havran je na WD vyplněn správně, ale podle nepřesného datového modelu. Proto jsem ho zvolil jako příklad, abych ukázal, že to nejsou jen chybějící data, která je třeba postupně doplnit, ale že nedostatky jsou už v nastavení systému.
Data prezentovaná na v textinfoboxech na cs:ws samozřejmě taky nejsou dokonalá, nicméně Wikizdroje jsou koncipovány především jako sbírka textů, takže určité zjednodušení příslušných metadat je pochopitelné. Projekt zaměřený na data a jejich strukturu by měl mít trochu vyšší standard.
ad 1: Co je vlastně Q3331189? Popisy v jednotlivých jazycích se liší, v ontologii je to aktuálně definováno jako P31→Q11723795 „archivní jednotlivina“. Pokud dobře rozumím termínu archivní jednotlivina, tak položky takto vymezené by neměly pojednávat o edičním počinu (v roce X byla vydána ta a ta verze knihy Y v nákladu Z), ani o souhrnu knih, které byly hmotným výsledkem tohoto počinu, nýbrž o konkrétním jednotlivém exempláři knihy uloženém v nějakém konkrétním archivu (nebo možná i knihovně). To samozřejmě takto nikdo nedělá; fakticky se položky s touto ontologií většinou používají právě pro ty publikační počiny nebo jejich hmotné výsledky. Překlad ovšem není počin publikační nýbrž tvůrčí – chcete-li, autorský. Jeho výsledkem je nějaký text (zachycený v libovolné formě), který se teprve může (nebo také nemusí) stát podkladem pro počin ediční.
ad 2: „Edition or translation“ (Property:P629) míchá tudíž jabka s brokolicí. BTW původní návrh vlastnosti byl na „edition of“, bez translation, takto byla (více méně) prodiskutována, schválena a vytvořena. Prakticky se používá jako „[edition of] or [edition of translation of]“. Takto byla eliminována potřeba vytvořit samostatnou položku pro překlad abstrahovaný od jednotlivých jeho vydání.
ad 4: „Has edition“ je tentýž problém v bleděmodrém. Q15803312 není vydáním Poeova Havrana, je to vydání Dostál-Lutinova překladu Poeova Havrana. Muselo by to být „This item or some of it's translation has edition“, a v tomto duchu se také vlastnost fakticky používá. Ale zrovna elegantní řešení to není.
Když si takto kreativně doplníme a dotušíme definice jednotlivých položek a vlastností, bude ten datový model jakž takž držet pohromadě. Ale vytáhnout z něho některé údaje bude nemožné nebo alespoň dost složité. Což znamená vysokou náchylnost případných obslužných modulů a šablon vůči jakýmkoli změnám. A datové modely se halt na WD mění a vyvíjejí, živelně a často bez varování.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 22:21 (UTC)
Rozumím a v mnohém máte pravdu. Já jsem se na to díval pouze z toho pohledu, že založení "version page" (ať už bychom jí česky říkali jakkoliv) a její propojení s položkou díla, která je propojená s uvedeným dílem i na jiných wikizdrojích, umožní dát čtenářům pomocí mezijazykových odkazů vědět, kde najde stejné dílo v jiném jazyce. Domnívám se, že čtenáře může zajímat jak cizojazyčný originál, jehož překlad si právě na cs.ws čte, tak i případný překlad původně českých děl do jiných jazyků. Za současné situace mne nenapadá lepší způsob, jak tato propojení aspoň trochu systematicky provádět. Vezměme si třeba toho Havrana. Máme zde stránku Havran a na en.ws mají en:The Raven (Poe). Protože ta česká není napojena na danou položku Wikidat, nelze se z ní na tu anglickou stránku dostat. Na en.ws to někdo obešel aspoň tím, že tam vložil lokální interwiki odkazující na český rozcestník, takže aspoň obráceně to funguje. Tady zase jsou místo toho vložena interwiki lokálně do každého jednotlivého překladu. V obou případech to není řešení nic moc, protože nikdy neuhlídáme, když někdo Havranovi založí stránku zase na nějakých jiných wikizdrojích, nebo když ji přesune na jiný název bez přesměrování, atp. I ta naše lokální interwiki jsou ale umožněna jenom tím, že na en.ws mají tu version page. Kdyby ji tam neměli a měli jenom stránky jednotlivých vydání, tak se těžko budeme dohadovat, na které z nich budemem ze kterého našeho překladu odkazovat. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 00:28 (UTC)
Klasické „technické“ rozcestníky by neměly být propojovány s datovými položkami o díle ani s version pages na en.ws; nejsou to stránky o díle, je to jen seznam stránek se stejným nebo podobným názvem, které třeba nemusí mít jinak vůbec nic společného.
Já osobně když se potřebuji z českého Poeova Havrana dostat na jinojazyčnou verzi, jdu přes autorskou stránku, kde mezijazykové propojení docela funguje, a pak hledám, co by tam tak mohlo být použitelného; alternativně přes článek o autorovi nebo o hledaném díle na Wikipedii.
Vytvoření „version pages“ na cs.ws a jejich navázání na wikidatovou položku o originálním díle by asi bylo relativně bezpečné z hlediska stability takového provázání (v nějaké podobě datová položka o originálním díle asi vždycky bude existovat), nicméně i to má svoje úskalí:
 1. Budeme-li vytvářet version pages ke všem dílům, bude jich většina mít po jedné položce a jejich smysl bude příležitostným návštěvníkům i nepravidelným uživatelům unikat. Navíc by to znamenalo vytvořit tisíce stránek a nevidím zde zástupy dobrovolníků, kteří by se do toho dychtili pustit.
 2. Budeme-li je naopak vytvářet jen tam, kde je (či lze důvodně očekávat) více verzí, je otázka, jak propojovat díla, která version page mít nebudou. Vytvářet dvoukolejnost, kdy některá díla budou propojena přes version page a některá přes vlastní stránku s dílem, není dobrý nápad.
 3. Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek? Již teď je situace dost nepřehledná, když hlavní prostor sdílejí digitalizované dokumenty (nejrůznějšího typu), rozcestníky a tematické rozcestníky. Vytvořit pro version pages samostatný jmenný prostor?
Čím by se asi dalo bez větších problémů začít je přidat do textinfoboxu parametr pro odkaz na wikidatovou položku o originále díla. Aktuálně by to mohlo pomoci aspoň těm zkušenějším uživatelům dohledat další verze, nebude to nijak rušivé, a podaří-li se časem etablovat nějaký konsistentí systém odkazování, může to být dobré vodítko pro jeho automatizované/robotizované zprovoznění.--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 07:40 (UTC)
Tak z principu by se dalo říci, že jakýkoliv překlad básně, (který je zároveň básní) je nové autorské dílo založené na jiném díle. Toho bych se neobával. CO se týče interwiki, mělo by se blýskat na lepší časy a konečně zavést odkazování na více verzí v jiném jazyce skrz Wikidata.
Ad archivní jednotlivina - de facto se položky vztahují ke konkrétnímu naskenovanému výtisku, který je dostupný ideálně na webu (archive, kramerius, commons...). Samozřejmě, jsou zde výjimky, kdy je výsledné dílo poskládání z více exemplářů (což ve výsledku tolik nevadí) nebo dokonce více vydání (což není dobré).
Zavedení version page bude zřejmě v současné situaci nejlepším řešením, otázkou je, zda to značit jako rozcestník nebo ne. Osobně bych byl pro, s případnou přeformulací úvodního textu. JAn Dudík (diskuse) 11. 12. 2019, 06:22 (UTC)
@JAn Dudík: Označení za rozcestník je podle mne OK, pokud to nebude bránit propojení s položkou díla na Wikidatech.
@Shlomo: Samozřejmě že každé řešení má nějaká pro a nějaká proti. Vytvářet to ke všem je skutečně zbytečné. Stačilo by vytvářet to jen tam, kde jsou dvě vydání nebo dva překlady jednoho díla. To, že díla s více vydáními na Wikizdrojích pak budou propojena jinak, než díla s jedním vydáním, je pravda, ale nevidím v tom zas takový problém a je to lepší, než když propojená nejsou. Přidat odkaz na položku Wikidat do infoboxu je málo, nenechme se zmást tím, že jako přispěvatelé Wikiprojektů víme víc, než ostatní lidé, 999 lidí z tisíce vůbec netuší, co Wikidata jsou, neumí s nimi nijak pracovat, či vůbec netuší o jejich existenci. To nikomu nepomůže. Na klasické mezijazykové odkazy jsou ale lidé zvyklí z Wikipedie. Samostatný jmenný prostor pro version pages by asi ničemu nevadil, ale z mého hlediska to není nutné. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 16:06 (UTC)
Prosím tematické rozcestníky nepropojovat s wikidatovými položkami díla. Tematický rozcestník je určen pro odkazy na různá díla se společným tématem; to, že se tam mohou vyskytnout i různé verze stejného díla je jen jakýsi bonus navíc. Chcete-li version page propojit s jedním konkrétním dílem, musí to být něco jiného.
@Jan.Kamenicek: Ani já na odděleném jmenném prostoru netrvám. Nicméně v tom případě zůstává nezodpovězená předchozí otázka: Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek?--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 19:10 (UTC)
Pokud někdo něco vymyslí, tak se klidně nějak odlišit mohou, ale nemyslím, že je to nutné, když jinde to odlišené taky nemají a neslyšel jsem o žádných problémech. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 22:12 (UTC)
Nejde o to, že může, ale že je potřeba je rozlišit. Je-li v hlavním NS již stránka nebo rozcestník s příslušným názvem (např. Golem), nemůže se version page jmenovat stejně.--Shlomo (diskuse) 12. 12. 2019, 06:13 (UTC)
@Shlomo: Aha, jasně, to je samozřejmě pravda. Tady jsou dvě možnosti, buď dát rozlišovací závorku té version page nebo té verzi. Udělal bych to přesně jako u toho Golema: Version page jako stránka toho díla by se jmenovala Golem, zatímco odkazované jednotlivé verze/překlady/vydání by měly vhodný rozlišovač, který by obvykle obsahoval podle situace překladatele (překlady často mají různé překladatele) nebo v případě různých vydání díla stejného autora rok vydání, nebo kombinaci Havran (překlad Vrchlický 1881). V zásadě by se to nelišilo od současné praxe, akorát by se ta díla neshromažďovala v rozcestnících, ale na version pages. Pokud by bylo občas potřeba rozlišit version page x verzi x rozcestník s jinými díly stejného názvu, tak version page bez rozlišovače, verze s rozlišovačem jako popsáno výše a rozcestník s rozlišovačem "rozcestník". --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 00:03 (UTC)
Hloupé je, že stránka bez rozlišovače v hlavním NP už teď může být dílo, rozcestník nebo tematický rozcestník, nově by k tomu přibyla ještě version page. Je pravda, že by to bylo aspoň konsistentní s dosavadním systémem, ale stejně by se mi zamlouvalo spíše snižování této entropie, než její inkrementace. Ale asi bych se s tím nakonec nějak naučil žít ;)
A k tomu poslednímu příkladu: když už, tak rozcestník bez rozlišovače (je vždy maximálně jeden) a version pages s rozlišovačem (může jich být několik pro různá díla stejného názvu, každé ve více překladech či verzích).--Shlomo (diskuse) 16. 12. 2019, 06:13 (UTC)
Jo, to je pravda. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 06:18 (UTC)
Souhlasím. Čili to vidím primárně takto:
 • Existuje-li jediné dílo, tak na hlavním názvu.
 • Existuje-li více různých děl, tak rozcestník na hlavním názvu, díla s rozlišovači (autor)
 • Existuje-li více verzí jednoho díla, tak verzovník na hlavním názvu, jednotlivé verze s rozlišovačem (rok / překladatel)
 • Existuje-li více děl v různých verzích, na hlavním názvu rozcestník, díla ss rozlišovačem (autor) , verze s rozlišovačem (Autor, rok)
Ovšem stále zůstává těžko ad hoc zodpověditelná otázka, od kdy považovat různá vydání i za různé verze hodné samostatného zveřejnění.
JAn Dudík (diskuse) 16. 12. 2019, 09:27 (UTC)
Dobře shrnuto, takto by to bylo dobré.
Ad poslední otázka: to je asi na individuálním posouzení případ od případu. Koneckonců už teď je zde nezodpovězená otázka, máme-li dvě téměř identická vydání, které z nich vybrat pro vložení. Na en.ws považují nové vydání vždy za novou verzi, ale tento pohled nevnucuji. Co bych doporučil je přístup, který spíše oceňuje, když sem někdo něco vkládá, než když se mu to maže, protože něco. Osobně bych to tedy dělal tak, že když nějaký přispěvatel chce nové vydání z nějakého důvodu vložit, tak ať ho prostě vloží, i když se liší jen ve velmi nepodstatných detailech. Je to obvykle lepší než se hádat, zda rozdíly jsou podstatné nebo nejsou. Ale to je jen můj názor ovlivněný přístupem na en.ws, nijak mi nebude vadit, když tady se to bude dělat jinak. --Jan.Kamenicek (diskuse) 23. 12. 2019, 13:32 (UTC)
@JAn Dudík: Ještě chybí možnosti „Existuje-li více tematických rozcestníků…“ „Existuje-li jediné dílo a jeden či více tematických rozcestníků…“--Shlomo (diskuse) 27. 1. 2020, 18:30 (UTC)
@Shlomo: To mi v tuto chvíli přijde příliš hypotetické, zatím nemáme skoro žádné tematické rozcestníky... JAn Dudík (diskuse) 27. 1. 2020, 20:52 (UTC)
@JAn Dudík: Ono to zas až tak hypotetické není. Zrovna vámi založená Sněhurka by zasloužila dva tematické rozcestníky, protože Sněhurka (co snědla otrávené jablko) a Sněhurka (co skákala přes oheň) jsou dva zcela odlišné příběhy.--Shlomo (diskuse) 29. 1. 2020, 07:59 (UTC)

Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetiletéEditovat

Dobrý den, je někdy uloženo kvůli autorským právům odstraněné dílo Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté? Autor zemřel 14. září 1949 a stať by tak již měla být volná. --Petrus Adamus (diskuse) 26. 12. 2019, 14:40 (UTC)

Co vidím, mělo by stačit obnovit smazanou stránku. Ale dílo bude volné až za týden. Ať autor zemřel v lednu nebo v prosinci, dílo se stává volné prvního dne 70. roku po jeho úmrtí. JAn Dudík (diskuse) 26. 12. 2019, 19:23 (UTC)

Wiki Loves FolkloreEditovat

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (diskuse) 18. 1. 2020, 06:14 (UTC)

PeriodikaEditovat

V posledních dnech jsem roztřídil periodika. Všechny články, které pochází z nějakého periodika mají vyplněný parametr periodikum, který je i automaticky kategorizuje. (Hodlám podobný postup zopakovat na edice). Poté jsem u těchto článků zkusil roboticky rozklíčovat ročník, číslo a strany. Nyní se nabízí možnost nahradit těmito údaji parametr ZDROJ a získat tak jednotný vzhled citací z periodik. Ukázka je zde. Prosím o názory a připomínky, rád bych to dotáhl do konce (u nesporných případů)

Parametry jsou záměrně psány malými písmeny, doufám, že se během letošního roku podaří převést většinu parametrů na nový zápis (Autoři jsou téměř vyřešení, url jsou v samostatném parametru, takže se brzo půjde pustit do dalších). Problémem zůstavají články, které vyšly na pokračování a mají uvedeno více zdrojů (více čísel, rozsahů stran i url). Zde je každá rada drahá, uvítám názory. Ještě zkusím rozklíčovat data vydání, což bude ještě větší oříšek. JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)

ONLINEEditovat

A zároveň zpětně oznamuji, že jsem během prosince a začátku ledna prošel roboticky všechny články a pokud byl v parametru ZDROJ odkaz na online zdroj, převedl jsem jej do samostatného parametru ONLINE. Zde jsou přednostně uvedeny pomocí šablon {{Kramerius}} a {{Internet Archive}}, na dalších místech jsou odkazy na PDF soubory a další online zdroje. Množství url jsem také dohledal.

 • Zbývá dořešit OSN (technicky by to šlo, ale rozhodím tím monitoring, s úpravou modulu si neporadím)
 • Zbývá dořešit více url (viz i výše) a některé nestandardní zápisy

Podařilo se převést 17500 stránek (mají url v parametru online), zbývá 25000, z toho je ale asi 20000 OSN + zbývají články bez šablony {{Textinfo}} (1000+). JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)

Nefunguje OCR pro některé souboryEditovat

Již několik týdnů mi u některých souborů nefunguje OCR. Po kliknutí na příslušnou ikonku editační okno ztmavne, jako když se provádí OCR, ale výsledky se nedostaví ani v řádech minut. U jiných souborů to přitom funguje bezproblémově. Setkal jsem se s tím již dříve, ale pouze u nových souborů a trvalo to nanejvýš pár dnů. Nyní jsem na to narazil u:

Tuší někdo, v čem je problém? Používám W10/FF72.0.1, ale stejný problém jsem měl i na jiných počítačích a na tabletu. Vypnutí všech udělátek (kromě OCR) nepomohlo.--Shlomo (diskuse) 21. 1. 2020, 07:53 (UTC)

Odpoledne se mi to nějak neuložilo: Potvrzuji problém, podobně se mi to již dříve chovalo u PDF souborů, které od té doby raději převedu na PC do nového PDF s textovou vrstvou. Funguje na tom google ocr
mw.loader.load('//wikisource.org/w/index.php?title=MediaWiki:GoogleOCR.js&action=raw&ctype=text/javascript');
. JAn Dudík (diskuse) 21. 1. 2020, 20:39 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development ProjectEditovat

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22. 1. 2020, 19:01 (UTC)

Wikisource Conference in WarsawEditovat

Dear Wikisource Community,

Meeting the Wikisource community expectations, we are working with Wikimedia Polska and Wikimedia Foundation on organiziing the 2nd Wikisource Conference in Warsaw. We already had a survey that showed high interest in the Conference within the community. We also had recently a meeting on the conference organization process and its requirements. However, we are still at a very early stage of the Conference organization process. But we are hoping this event will happen in September this year.

In order to apply for Wikimedia Foundation support, we need some input from the community about the Conference goals and the community expectations. If you are a wikisourcian, you wish to participate the conference or you wish to help the Wikisource community that the conference take place, please fill the short survey linked below before January 29 (due to short deadline for grant applications). Please, also share this request among Your communities. Here is the link to the survey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FnFgMLPHeyWtBqjgXwLDYvh5vxeTnsZ0OIjTdSDrZlX0PA/viewform

Feel free to contact us, if you have any questions, suggestions, proposals, or if you wish to help us in any other way.

On behalf of the Organizing Commitee,

Nicolas Vigneron

Satdeep Gill

Ankry

Vizuální editorEditovat

Sice je na Wikizdrojích velmi omezeně použitelný, ale rád bych, aby bylo možné používat VE i v jmenném prostoru Edice (editace tabulek je v něm přehlednější, než v klasickém editoru.). Pro jeho zapnutí je ale třeba podpora komunity (phab:T244133). Prosím tedy o tuto podporu (a nebo naopak o důvody, proč ne). Díky. JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:34 (UTC) Ještě pro jistotu Ping @Shlomo, Skim, Danny B., Mykhal, Jan.Kamenicek: JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:37 (UTC)

Podporuji to. Skim (diskuse) 4. 2. 2020, 00:02 (UTC)
Proč ne. --Jan.Kamenicek (diskuse) 5. 2. 2020, 13:38 (UTC)

eknihyEditovat

Vylepšený nástroj pro export do eknih je k dispozici na adrese https://wsexport-test.wmflabs.org . Formáty epub, mobi, pdf, txt, rtf. JAn Dudík (diskuse) 6. 2. 2020, 20:00 (UTC)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesEditovat

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26. 2. 2020, 14:14 (UTC)

Zařazení do seznamu wiki s povoleným globálními správciEditovat

Ahoj, navrhuji vrácení starého konsensu na vyřazení ze seznamu wiki s povolenými glob. správci. V tuto chvíli je zde x stránek ke smazání, x posledních smazání provedli stewardi, nikoliv lokální správci, a myslím, že povolení globálních správců by ušetřilo lokální komunitě dost práce. Názory? --Martin Urbanec (diskuse) 29. 2. 2020, 17:37 (UTC)

Ten konsensus vznikl dost dávno a za podstatně odlišných podmínek, než jaké existují nyní, takže je přinejmenším zralý na revizi. Otázkou je, zda je mezi globálními správci někdo dostatečně kvalifikovaný (alespoň jazykově) na to, aby byl schopen smysluplně správcovsky zasahovat a nenadělal víc škody než užitku.--Shlomo (diskuse) 1. 3. 2020, 07:36 (UTC)
S většinou globálních správců se čas od času na IRC potkávám, a jsou to rozumní lidé, mazající jasné experimenty - a rozhodně se nepouštějí do žádných složitostí. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 3. 2020, 16:55 (UTC)

Připojím odkaz na to, jak se stejná problematika řešila na Wikislovníku. Doporučuji přečíst zdůvodnění hlasů pro i proti. Wikislovník:Hlasování/Povolení_zásahů_globálních_správců

Osobně jsem vůči globálním správcům zdrženlivý. Pokud globální správci mohou zasahovat jen urgentních případech, pak zde v podstatě nemají co na práci. Pokud mohou zasahovat i jinak, pak mám obavu z jazykové bariéry. Čeština a ještě k tomu zastaralá až archaická...
Stávající správci zasahují sporadicky, to je pravda, ale kromě relativně nekontroverzního mazání jsou zde i další požadavky - úprava stylů (globální správci nemohou), vyhledání a obnovení smazaných věcí (globální správci nerozumí), blokování (globální správci sice mohou, ale za poslední dva roky nepamatuji nutnost blokování, natož urgentního, během posledních let zde byla 4 blokování)...
Mnohem lepší by bylo, kdyby stávající editoři @Shlomo, Skim, Mykhal: přidali, (případně přehodnotili) svůj hlas u hlasování o lokálním správci a došlo k uzavření této žádosti. @Danny B.: A zároveň, aby titíž aktivní editoři sami požádali o práva. NA jednu stranu zde máme lidi aktivní přímo na projektu, kteří ale nejsou přijatelní pro pár lidí, co zde možná kdysi působili, na druhou stranu si sem chceme zvát cizince bez znalosti projektu a většinou ani jazyka. A nevím jak kdo, ale mnohem radši se dohaduji s někým, s kým sice v něčem nesouhlasím, ale s kým máme alespoň společnou řeč. JAn Dudík (diskuse) 2. 3. 2020, 06:27 (UTC)
Poznámka k novým správcům: nějak nechápu, k čemu by Shlomovi byla správcovská práva... na wikislovníku se nechal s velkými ovacemi zvolit, ale poté, co účelově splnil přání svých volitelů, je jako správce neaktivní. Mykhal má ještě málo příspěvků (na správce) a Skimovo zanášení autorských stránek externími odkazy mimo wikizdroje mi přijde naprosto protiprojektové. Taky mi vadí neaktivita nynějších správců, ale globální správci tohle nevyřeší. Mimochodem, kde mají stewardi v pravidlech uvedeno, že smí mazat na projektech bez výslovné žádosti??? --Lenka64 (diskuse) 2. 3. 2020, 15:46 (UTC)

Změna formátu stránkových odkazů na archive.orgEditovat

Zdá se, že archive.org došlo ke změně formátu odkazů a dosavadní formát (/stream/…) není funkční. Pokud to není jen nějaký přechodný stav, bylo by vhodné odkazy opravit; týká se to zejména OSN. Identifikátory i čísla stránek zůstaly naštěstí zachovány, takže to půjde udělat roboticky; nicméně by stálo za úvahu, zda při té příležitosti nepřevést odkazy tohoto typu (nebo aspoň ty do OSN) na šablonu, která by se dala snadněji vkládat, snadněji formátovat a hlavně snadněji aktualizovat…--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2020, 23:06 (UTC)

Přijde mi, že šlo jen o přechodný stav, teď se mi stránka s /stream/… bez problémů načte. Většina odkazů mimo OSN je převedena na šablonu {{Internet Archive}}, u OSN je změna též možná, ale zároveň by bylo dobré provést tam i další úpravy, ovšem bude nutné upravit monitoring, který nepočítá s jiným stylem zápisu. JAn Dudík (diskuse) 16. 4. 2020, 05:55 (UTC)
Ano, už mi to taky funguje. Trochu mě vyděsilo, že /details/… fungovalo a /stream/… ne. Případná úprava a šablonizace tedy není tak akutní, jak jsem se obával.--Shlomo (diskuse) 16. 4. 2020, 08:10 (UTC)

Nepustí mne vložit text do OttyEditovat

Zdravím. Právě se snažím dostat Keplera do Otty, ale nějaká chybová hláška mne nepustí práci uložit. --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 06:46 (UTC)

@Ján Kepler:Myslím, že chybové hlášení je dostatečně popisné :Nevkládat {{DEFAULTSORT:}} do stránek Ottova slovníku naučného. Smaž ten jeden řádek a půjde to vložit. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:36 (UTC)
@JAn Dudík: Díky, nicméně mně se to DEFSORT nezobrazilo. [3] --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 07:39 (UTC)
@Danny B., Milda: Hlášení MediaWiki:Abusefilter-warning-3 (pro nesprávce neviditelné) se nezobrazuje správně. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:52 (UTC)

Wikisource ContestsEditovat

Ahoj, objevil jsem Wikisource Contests, takže jsem zkušebně založil projekt: Antonín Halouzka - Květena - 1863. Skim (diskuse) 14. 5. 2020, 16:16 (UTC)

Community Tech Launches Wikisource Improvement InitiativeEditovat

Apologies for the broken links in the previous message. This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We hope you are all healthy and safe in these difficult times.

The Community Tech team has just launched a new initiative to improve Wikisource. We will be addressing five separate wishes, which came out of the 2020 Community Wishlist Survey, and we want you to be a part of the process! The projects include the following:

For the first project, the team will focus on the #1 wish: improve ebook exports. We have created a project page, which includes an analysis of the ebook export process. We now invite everyone to visit the page and share their feedback on the project talk page. Please let us know what you think of our analysis; we want to hear from all of you! Furthermore, we hope that you will participate in the other Wikisource improvement projects, which we’ll address in the future. Thank you in advance and we look forward to reading your feedback on the ebook export improvement talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 28. 5. 2020, 10:51 (UTC)

Typografie OSN apod.Editovat

Co se týče Ottova slovníku naučného apod., nevyvrbil se zde již nějaký konsensus, preferuje-li se snaha zachovat původní typografii, či raději „upgradovat“ na obvyklou typografii současnou? Srvn. např. dvě různé implementace hypotetického (leč reprezentativního) textu:

V rostlině je ho až 0·5%. Krystally tají při 103—105° C. Vzorec je CH3 . CHR — COOH.
V rostlině je ho až 0,5 %. Krystaly tají při 103–105 °C. Vzorec je  .

Je mimochodem hezky vidět, jak snaha korektně moderně pořešit i sémantiku (chem. vzorec) může vést ke značné odlišnosti od původní sazby.

(Pozorný čtenář si povšiml, že jsem v jednom místě aktualizoval i pravopis. Tam cítím, že asi určitě zachovat, považujte to za záměrný překlep. Ale třeba bude názorů i tady více. Pozn.: V příkladu záměrně neřeším / nepoužívám pevné mezery. Dle mého názoru by se to mělo řešit na jiné vrstvě, ale to je na úplně jinou technickou diskusi.)

Zdraví, —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 18:44 (UTC)

… za sebe, jsem pro první variantu. —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 19:28 (UTC)

Ohledně formátování chemických vzorců pomocí chem (resp. ce) a matematiky pomocí math mám smíšené pocity. Na jednu stranu většinou vystačíme (jako ve vašem příkladu) se znaky Unicode; výsledek je pak sice možná vizuálně méně dokonalý, ale zato přístupnější. Na druhou stranu u složitějších vzorců (zejména matematických, ale někdy i u chemických) už prostý Unicode nestačí a zmíněné extenze jsou IMHO lepším řešením než krkolomná řešení pomocí stylovaných divů a spanů, tabulek či dokonce „ASCII grafiky“. A teď je otázka, zda je lepší mít část vzorců lépe přístupných, nebo mít všechny vzorce jednotným stylem. Asi by bylo dobré dodržet jednotný styl v rámci jednoho hesla, u monografií možná i v rámci celého díla. Zda je rozumné prosazovat jednotný styl vzorců i mezi různými články v rámci OSN (či jiné encyklopedie či sborníku), tím už si nejsem tak jist.

Mimochodem, kromě syntaxe<sub>3</sub> lze použít i znaky U+2080 až U+2089: CH₃ . CHR — COOH

Ohledně archaického pravopisu z doby OSN bych asi doporučil držet se předlohy (samozřejmě pokud se nejedná o zjevný překlep jako záměny n/u a pod.) Jinak hrozí zabřednutí do nekonečných debat, které tvary už jsou dostatečně archaické na to, aby byly opraveny, a které ještě ne. U ještě staršího pravopisu („bratrského“, w→v) modernizace přepisu nějaký smysl má, ale to už je na samostatnou debatu.

Můj přístup k dalším typografickým zvyklostem je:

 • Čtverčíkové a půlčtverčíkové pomlčky (n-dash a m-dash) používat pokud možno v souladu s předlohou (ÚJČ připouští obojí, není tedy důvod se od originálu odchylovat.
 • Spojovníky použité místo pomlček (a naopak) v jednoznačných případech opravuji – jsou to ale spíš výjimky, ve starších knihách na toto docela dbali.
 • Na mezery před/za jednotkami, stupni, procenty nemám jednoznačný názor. Opravuji podle současných pravidel, pokud se i v předloze používají nesystematicky.
 • Typ uvozovek ponechávám podle originálu; někteří editoři ale systematicky opravují na „…“. Já opravuji pouze zjevně zapomenuté nebo nadbytečné uvozovky.
 • Ohledně desetinné čárky nebo zvýšené tečky se sice hodně diskutovalo, ale pokud je mi známo, žádný přesvědčivý závěr z nich nevzešel; raději se tedy do „opravování“ těchto jevů v již existujících heslech příliš nepouštím. Píšu-li sám, používám moderní zápis (=desetinnou čárku), popřípadě formátování funkcí formatnum:.
 • Podobně se nedospělo k jednoznačnému závěru, jak nakládat s výpustkami v podobě dvou, čtyř či více teček (....) Já nahrazuji za standardní „třítečkovou“ výpustku (…), ale ne všichni s tím souhlasí.

--Shlomo (diskuse) 28. 6. 2020, 12:38 (UTC)

Medle hlavní zásada – prezentujeme primárně obsah, ne formu. Výsledný text je třeba mít prohledávatelný, dělitelný, kopírovatelný, exportovatelný.
Oddělovač desetinných míst psát čárkou (výjimečně tečkou), jakákoliv jiná značka nemá tento význam.
Uvozovky držet dle originálu („obyčejné“, ‚jednoduché‘ či »francouzské«), jediná výjimka k systematickému nahrazování jsou “anglické” uvozovky.
pomlčky a spojovníky pokud možno dle originálu, jsou to standardní znaky.
pravopis až na zjevné přelekpy neměnit, případně použít {{Oprava}} nebo redakční poznámku. Naopak pokud ve zdroji zjevně chybí písmeno, interpunkce nebo uvozovka, s klidem doplnit.
Na chemické vzorce moc názor nemám, oboru příliš nerozumím. U fyzikálních vzorců jsem používal extenzi math, lépe se s ní dosáhne formátování vzorců, byť za cenu odlišného vzhledu.
Uvědomme si, že OSN byl papírový, muselo se šetřit místem a i ty vzorce se musely dělat běžně dostupnými typy. JAn Dudík (diskuse) 29. 6. 2020, 06:24 (UTC)

Feedback on movement namesEditovat

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka if necessary. Děkujeme!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. 7. 2020, 19:39 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaEditovat

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. 7. 2020, 20:10 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisEditovat

Max Klemm (WMDE) 6. 8. 2020, 09:13 (UTC)

Feedback requested: Ebook Export Improvement ProjectEditovat

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello, everyone!

I am pleased to announce that the Community Tech team at WMF has posted our August update on the Wikisource Ebook Export Improvement project! This project came out of our 2020 Community Wishlist Survey, and it was the #1 wish voted on by survey participants.

So, what does this mean? In short, we want your feedback! Now that we have posted the August update, we want to know what you think. The update includes findings from our community consultation, results from two separate analyses conducted by the team (on improving WSExport reliability & font rendering support), and proposed next steps. It is our hope that people can read our analysis, share their feedback, and engage in a conversation with us on the talk page. Your feedback will be invaluable, and it will help determine the next steps of the project.

Thank you to everyone who has participated in the consultation so far! It's been a joy to explore how we can improve the ebook export experience. Now, we look forward to reading a new round of feedback on the project talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by User:SGill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 17. 8. 2020, 12:14 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1stEditovat

Trizek (WMF) (talk) 26. 8. 2020, 13:49 (UTC)

Invitation to participate in the conversationEditovat

Wikisource Pagelist Widget: Ready to be enabledEditovat

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We are excited to announce that the Wikisource Pagelist widget is now available to be enabled on all Wikisources. Any interface admin on your wiki can enable it by using the instructions on the following page:

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Extension:ProofreadPage/Pagelist_widget

In case, your wiki doesn’t have an interface admin, reach out to us on the ‘Help with enabling the widget on your wiki’ section of the project talk page and we will connect you with a global interface admin:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikisource_Pagelist_Widget#Help_with_enabling_the_widget_on_your_wiki

You will need to hold a local discussion around what would be the labels for different page types in your language for the visual mode. (For example, ToC = ਤਤਕਰਾ in Punjabi, title = শিরোনাম in Bengali)

Feel free to also give us any feedback on the project talk page on Meta-Wiki as well.

Regards

Sohom Datta

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 15. 9. 2020, 05:56 (UTC)

Wikisource Pagelist Widget: Wikisource Meetup (29th September 2020)Editovat

Hello everyone,

We hope you are doing well!

We reached out to you a couple of weeks ago to share that Wikisource Pagelist Widget is now ready to be enabled to Wikisource. Since then, many language Wikisources have enabled the widget but many are yet to do so.

So, we have decided to organize a Wikisource Meetup to give a live demonstration on how to use the widget in both wikitext and visual modes. There will be some time for the participants to share their feedback and experience with the widget. We will also provide support in case some Wikisource communities are seeking help in enabling the widget.

The meetup will take place on 29 September 2020 at 9:30 AM UTC or 3 PM IST. Google Meet link for the meeting is: http://meet.google.com/khu-dfph-qsd

Looking forward to seeing the global Wikisource community connect amid these difficult times when physical meetings have not been taking place.

P.S. If you are planning to attend this meetup and are comfortable in sharing your email address then send us your confirmation in the form of a small email to sgill@wikimedia.org, this will help us in getting a sense of the number of people that are planning to show-up. We are aware that this time-zone is not convenient for everyone and more meetups can be organized in the future.

Regards

Sohom, Sam and Satdeep

Sent by Satdeep using MediaWiki message delivery (diskuse) 24. 9. 2020, 11:03 (UTC)

Wiki of functions naming contestEditovat

29. 9. 2020, 21:13 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricEditovat

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Děkujeme! Qgil-WMF (talk) 7. 10. 2020, 17:10 (UTC)

Řazení děl u autoraEditovat

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je nějaká konvence nebo pravidlo ohledně toho, jak jsou řazená díla autora na stránce Autor:. Někde to je řazeno docela chaoticky, někde abecedně a někde chronologicky dle vzniku. Bylo by možné to třeba sjednotit na chronologicky, tam kde to jde? Nebo je jiná preferovaná varianta nebo vůbec žádná? --NangoZima (diskuse) 12. 10. 2020, 06:04 (UTC)

@NangoZima: Nevím, že by to bylo nějak centrálně definované. Nápověda:Autorská stránka říká, že sekce == Dílo == s přehledem děl autora, pokud možno vhodně strukturovaným. U některých autorů máme uvedena pouze díla, která jsou na Wikizdrojích, u jiných naopak jen externí odkazy (co se podařilo najít). Pravdou je i to, že leckdy máme u autora uvedenu např. jen jednu málo významnou povídku, která byla uveřejněna v nějakém sborníku který někdo přespal na Wikizdroje, ale jeho zásadní dílo není ani zmíněno.
I zde tedy platí princip editujte s odvahou.
S chronologií může být problém tam, kde je na Wikizdrojích pozdější vydání, dílo bylo třeba napsáno 1911, ale uveřejněná verze je z roku 1938.
JAn Dudík (diskuse) 12. 10. 2020, 06:36 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27Editovat

-- Trizek (WMF) (talk) 21. 10. 2020, 17:11 (UTC)

Rozcestník vs. očekávaný názevEditovat

Narazil jsem na problém. Na názvu Babička je román Boženy Němcové, ale děl, zvláště básní Babička, existuje mnohem víc. Prozatím jsem je dal na Babička (rozcestník), ale nejsem si jistý, co s tím.

Šablonu typu {{Různé významy}} tu nemáme.

A přesouvat Němcové Babičku na rozlišovač? Jednak jde o nejočekávanější dílo, jednak je tam spousta podstránek, takže by to chtělo někoho, kdo může přesouvat i s podstránkami. Nápady? JAn Dudík (diskuse) 30. 10. 2020, 10:36 (UTC)

Wiki of functions naming contest - Round 2Editovat

5. 11. 2020, 22:11 (UTC)

Spolupráce s WikidatyEditovat

Ahoj,

Jmenuji se Michal Josef Špaček a od září 2020 jsem nastoupil na 1/5 úvazek jako Wikidata/Tech koordinátor ve Wikimedia Česká republika. Muj soukromý účet je User:Skim.

Náplní mé práce je podporovat veškeré subjekty, které s Wikidaty pracují a týkají se České republiky. Ať jsou to dobrovolníci, instituce, podpora projektů, setkání, vzdělávání.

Na Wikizdrojích jsem založil Wikiprojekt Spolupráce s Wikidaty, kde bych chtěl přehledným způsobem informovat o aktivitách.

Vzhledem k tomu, že Wikizdroje dobře znám, mám představu kde jsou slabá místa (např. nevyplnění informací na Wikidatech k entitám na Wikizdrojích). Zároveň vím, kde jsou silná místa (např. množství děl).

Chci vás vyzvat, abyste mi dávali podněty k tomu, co byste chtěli na Wikizdrojích vylepšit, zorganizovat, propojit (vzhledem k Wikidatům). Michal Josef Špaček (WMCZ) (diskuse) 17. 11. 2020, 13:32 (UTC)

Community Wishlist Survey 2021Editovat

SGrabarczuk (WMF)

20. 11. 2020, 18:15 (UTC)

Tyrolean ElegiesEditovat

Zdravím. Rád bych se zeptal, zda by tu byl zájem o přepis knihy File:Tyrolean Elegies (c 1932).pdf nebo její české části (anglickou část budu vkládat na en.ws). Jsem si vědom, že Tyrolské elegie tu už v jednom vydání jsou a že jsou dostupné i z jiných vydání, tak se radši ptám. --Jan.Kamenicek (diskuse) 27. 11. 2020, 18:33 (UTC)

@Jan.Kamenicek:Současný stav Wikizdrojů zjevně nemá problém s více vydáními téhož díla. Co jsme se díval, je zde mírný rozdíl v textu, je k tomu navíc úvod a ilustrace, takže určitě ano. JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 14:41 (UTC)
@JAn Dudík: OK, rád. Jenom českou část nebo celou publikaci? Pro české Wikizdroje možná dává smysl spíš jenom česká část, na druhou stranu česká verze začíná titulní stranou obsahující oznámení, že se jedná o překlad Oldřicha Ginsburga, a taková titulní strana bez té anglické přeložené části nedává moc smysl. Samozřejmě by to šlo vyřešit nějakou tou redakční poznámkou. Co myslíte? --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 18:38 (UTC)
Ad ilustrace, ty jsou tedy jenom v té anglické části :-( --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:16 (UTC)
Ještě jeden dodatek: i ten český úvod, o kterém hovořil JAn, pojednává především o tom anglickém překladu. Takže suma sumárum mi z toho vychází, že aby to mělo cenu, tak vložit spíš celou publikaci. Ale radši se ptám, abych nedělal práci, kterou pak někdo smaže. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:23 (UTC)
Osobně nejsem zastánce převodu 1:1 včetně všech ozdob a stránkování za každou cenu. Myslím, že by se to dalo vyřešit redakčními poznámkami - u úvodu, že jde o úvod k anglickému vydání (odkaz), jehož částí je i tato česká verze. A obrázek klidně mimo pořadí. Anglickou verzi bych sem nedával, pokud je to víc, než odstavec. Něco jiného by bylo, kdyby v knize básní byla jedna či dvě anglicky, ale tady je to celá polovina obsahu knihy.
Ale pokud máte nápad, jak to udělat jinak, nemyslím, že by hrozilo akutní smazání... JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 21:35 (UTC)
OK, tak tedy případně jen českou verzi. Ty obrázky by se musely vytrhnout z anglického textu a vložit do českého, to mi už přijde jako přílišný zásah do této edice díla, čtenář by si mohl myslet, že tak to bylo i v originále tohoto vydání, což by nebyla pravda.
Jinak vydání s ilustracemi Mikoláše Alše existuje v češtině taky, viz např. Tyrolské elegie: V rozmluvách s měsíčkem (1897). Já jen, že když už pro en.ws zpracovávám tu anglickou verzi, tak mne napadlo sem současně vložit její českou část. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 22:03 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistEditovat

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thEditovat

Průzkum přání komunity 2021Editovat

SGrabarczuk (WMF)

11. 12. 2020, 15:55 (UTC)