Wikizdroje:U pramene

Poslední komentář: před 11 hodinami od uživatele Reaperman v tématu „Wikiprojekt Bibliografický popis

Stránka U pramene je určena pro diskutování různých problémů souvisejících s projektem Wikizdroje. Starší příspěvky jsou archivovány, vizte seznam archivů (historie stránek zůstává zde). Vizte také stránku Potřebuji pomoc; k setkáním vizte pak U reálného pramene, dále též stránku Externí oznámení s novinkami z Mety, MediaWiki atp.

Prosíme, podepisujte své příspěvky.

All other languages: you can contact us here in English at the moment. See also English guidelines

Nové téma / New thread (+)

Nadcházející hlasování o ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování

editovat

Dobrý den,

V polovině ledna 2023 proběhne komunitní hlasování o ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování. Bude navazovat na hlasování proběhlé v březnu 2022, ve kterém většina hlasujících Pravidla prosazování podpořila. Uživatelé, kteří přispěli do hlasování, pomohli upozornit na podstatné obavy komunity. Výbor pro komunitní záležitosti nadace Wikimedia požádal o posouzení těchto problémů.

Revizní výbor, složený z dobrovolníků, usilovně pracoval na přezkoumání podnětů komunity a na úpravě textu. Aktualizovali problematické oblasti, jako například sekce o požadavcích pro školení, potvrzení o dodržování, ochraně soukromí a transparentnosti. Také zlepšili čitelnost a usnadnili překlad celého dokumentu.

Revidovaná Pravidla prosazování naleznete zde, na porovnání změn se můžete podívat tady.

Jak hlasovat?

Hlasování bude otevřeno 17. ledna 2023. Tato stránka na Meta-Wiki obsahuje návod k používání nástroje SecurePoll, přes který bude vedeno hlasování.

Kdo může hlasovat?

Požadavky na způsobilost v tomto hlasování jsou stejné, jako při hlasování do Správní rady Nadace Wikimedia. Více informací o požadavcích na způsobilost naleznete na informační stránce hlasování. Na hlasovací server se můžete připojit s použitím Wikimedia účtu, který splňuje tyto požadavky.

Co se bude dít po hlasování?

Hlasy budou zpracovány nezávislou skupinou dobrovolníků a výsledky budou publikovány v mailing listu Wikimedia-l, na fóru Strategie hnutí, na blogu Diff a na Meta-Wiki. Uživatelé budou moci opět hlasovat a podělit se o své připomínky k Pravidlům. Správní rada posoudí míru podpory a vyjádřené obavy, až bude zvažovat, jestli by Pravidla prosazování měly být ratifikovány, nebo dále rozvíjeny.

Jménem projektového týmu UCoC,
BPipal (WMF) (diskuse) 12. 1. 2023, 14:26 (UTC)Odpovědět

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE

editovat

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Zvláštní seznam kategorií pod hlavou monitoring

editovat

Dobrý den ve Wikizdrojích, na konci některých stránek vidím poměrně dlouhý seznam kategorií, jenž me dráždí/irituje/vadí/ruší/nechci ho/kéž by byl pryč/ať už ho nevidím, pro všechno na světě/kdyby se tak někomu zlíbilo nechat ho zmizet. Nebylo by možné, aby ten seznam nějakým kouzlem zmizel? Nebo i bez kouzla? Je k tomu někde nějaká diskuze, kde bych mohl zahlasovat a pomoci zmizení?

Příklad seznamu oněch kategorií: "Monitoring: NavigacePaP/TITUL/=název kořenové stránky NavigacePaP/ČÁST/=název podstránky NavigacePaP/AUTOR/=(nevyplněno) NavigacePaP/AUTOR2/=(nevyplněno) NavigacePaP/AUTOR/ nepřítomný NavigacePaP/AUTOR2/ nepřítomný NavigacePaP/DALŠÍ/ vyplněný NavigacePaP/PŘEDCHOZÍ/ vyplněný NavigacePaP/TITUL/ vyplněný NavigacePaP/TOP/ nepřítomný NavigacePaP/ČÁST/ vyplněný Wikidata:TITUL není Textinfo/TITULEK/=název podstránky Textinfo automaticky kategorizující stránku neobsahující kategorii autora Textinfo/LICENCE/PD-old-70 Textinfo/AUTOR/=odkaz Autor s textem (stejné) Textinfo/AUTOR-UVEDEN-JAKO/=(nevyplněno) Textinfo/PŘELOŽIL/=(nevyplněno) Textinfo/AUTOR/ vyplněný Textinfo/AUTOR-UVEDEN-JAKO/ nepřítomný Textinfo/EDICE/ nepřítomný Textinfo/IMAGE/ nepřítomný Textinfo/IMAGE-PAGE/ nepřítomný Textinfo/INDEX/ nepřítomný Textinfo/ISBN/ prázdný Textinfo/JINÉ/ prázdný Textinfo/LICENCE/ vyplněný Textinfo/LICENCE-PŘEKLAD/ nepřítomný Textinfo/LICENCE-PŘEKLAD2/ nepřítomný Textinfo/LICENCE2/ nepřítomný Textinfo/ONLINE/ nepřítomný Textinfo/ORIGINAL/ nepřítomný Textinfo/PODTITULEK/ nepřítomný Textinfo/POPISEK/ prázdný Textinfo/POPISEK-IMAGE/ nepřítomný Textinfo/PŘELOŽIL/ nepřítomný Textinfo/SOUVISEJÍCÍ/ prázdný Textinfo/TITULEK/ vyplněný Textinfo/VYDÁNO/ prázdný Textinfo/WIKIPEDIA/ prázdný Textinfo/WIKIPEDIA-DALŠÍ/ nepřítomný Textinfo/WIKIPEDIA-HESLO/ prázdný Textinfo/WIKISLOVNÍK-HESLO/ nepřítomný Textinfo/ZDROJ/ vyplněný Textinfo @ 277658-260558 Forma/1/proza" --Dan Polansky (diskuse) 9. 2. 2023, 14:07 (UTC)Odpovědět

O žádné diskusi ani hlasování nevím, nicméně můžete si v osobních nastaveních aktivovat udělátko „Separace speciálních typů kategorií“ a následně si případně i vám nelibé kategorie skrýt pomocí CSS, např. pomocí .mwg-specialcatlinks {display:none}.--Shlomo (diskuse) 10. 2. 2023, 07:23 (UTC)Odpovědět
Děkuji alespoň za toto. Nicméně problém je dlužno vyřešit pro všechny čtenáře, i ty anonymní. Defaulty/výchozí nastavení je dlužno vytvářet tak, aby byly co nejvhodnější pro defaultní use case/případ použití. Pokud by aktivní přispěvatelé do Wikizdrojů problém vyřešili, vděčný bych byl nejen já nýbrž i to dle mého odhadu značné množství lidí, které tyto zbytné, jaksi šrotoidní artefakty ruší. --Dan Polansky (diskuse) 2. 3. 2023, 08:28 (UTC)Odpovědět

Mezinárodní smlouvy

editovat

Na Wikizdroje je přepsána celá řada mezinárodních smluv a úmluv, např. Úmluva o pevninské mělčině. V českém právním řádu ale vesměs nejsou takto samostatně, ale jako součást příslušného právního předpisu, kterým k nim bylo vyhlášeno přistoupení. To v praxi znamená, že samotnému překladu smlouvy do češtiny předchází odstavec, který shrnuje průběh ratifikace. Zde přepsané smlouvy jsou tak jen editorským výňatkem z původního díla.

Otázka je, jestli by měla být preferována současná podoba nebo forma kompletního přepisu předpisu, což na jedné straně znamená, že dílo bude úplné, navíc s historicky významnými informacemi o přejímání do českého přávního řádu, na druhé straně ale dojde ke změně charakteru vloženého díla (stránka nebude o smlouvě jako takové, ale o přistoupení k ní), což by asi měl reflektovat také název stránky. Reaperman (diskuse) 20. 2. 2023, 22:54 (UTC)Odpovědět

Licence PD old 100 + PD old 140

editovat

Historicky se na Wikizdrojích vyskytují licence PD old 100 a PD old 140. Problém těchto licencí je, že aplikují shodnou podmínku volného díla pro díla anonymní a díla, kde je znám autor, ale není známo datum jeho úmrtí, přičemž ve druhém případě toto nemá vůbec žádnou oporu v autorském zákoně. Příklad autorů Ottova slovníku naučného celkem jasně ilustruje, že podmínka 100 let od zveřejnění je naprosto nedostatečná, neboť v jednotlivých dílech dnes, i 120 let po vydání, nacházíme nemálo hesel, která ještě mnoho let volná nebudou.

Osobně navrhuji následující postup:

 1. Zřídit licence se systematickým názvem PD anon 100 a PD anon 140 pro anonymní a pseudonymní díla. Autorský zákon sice pracuje jen s lhůtou 70 let, jejich význam ale vidím v "zesílení" právní jistoty volného díla. Ne vždy jsme totiž schopni prokázat, že autor díla zůstal anonymní a jeho identita není ani v odborných kruzích známa. Lze si představit příklad různých dobových časopisů, kde nepodepsané články a rubriky budou dílem jediného redaktora, nebo kde různé autorské značky je možné dešifrovat se znalostí složení redakce.
 2. Zřídit licenci PD old assumed (název dle Commons, lze zvolit jiný vhodný) pro díla, kde autor je znám, není známo datum jeho úmrtí, ale máme k dispozici dostatečně silné indicie, že k tomu úmrtí došlo před více než 70 lety. Zde bych nestanovoval žádnou fixní časovou hranici, ale podmínil bych její použití rešerší, z níž by vyplýval příslušný závěr.
 3. Licence PD old 100 a PD old 140 vyřadit ze seznamu povolených licencí. Jejich dosavadní užití projít a individuálně řešit/přeznačkovat.

Reaperman (diskuse) 21. 2. 2023, 00:06 (UTC)Odpovědět

Tady dochází k matení pojmů. Anonymní dílo není dílo, jehož autor není znám, ale dílo, které bylo v souladu s přáním autora zveřejněno bez uvedení jeho jména (§ 7 odst. 1 AZ). Anonymní (a stejně tak i pseudonymní) dílo, jehož autor byl (a zůstal) neznámý, je po 70 letech volným dílem a máme pro ně značku PD anon 70; značky PD anon 100 a PD anon 140 žádné „zesílení“ nepřinášejí, tak jako nepřinese „zesílení“ bezpečnosti silničního provozu, když budeme jezdit čtyřicítkou tam, kde je povolená osmdesátka.
Naproti tomu samotná skutečnost, že autor není znám nebo o něm není známo, zda a kdy zemřel, nemá na trvání autorských práv vliv. Značky PD old 100 a PD old 140 reprezentují domněnku zániku majetkových autorských práv. Tato domněnka má jistou logiku, ale jak správně podotýkáte, nemá oporu v českém autorském zákoně. Je zde ovšem konsensus, že pro potřeby Wikizdrojů budeme tyto domněnky podmíněně akceptovat. Váš návrh č. 2 pro značku PD old assumed by v podstatě znamenal předefinování podmínek pro akceptaci takové domněnky.--Shlomo (diskuse) 21. 2. 2023, 07:39 (UTC)Odpovědět
Děkuji za upřesnění definice anonymního díla. Pro vyhodnocení trvání majetkových práv je poměrně zásadní podmínka uvedená v § 27 odst. 3) (Je-li pravé jméno autora díla anonymního nebo pseudonymního obecně známo nebo se autor takového díla veřejně prohlásí…). To je věc, kterou se přímo z díla samotného nedozvíme, tedy každé použití potenciálně anonymního díla dle tohoto ustanovení se pojí s určitou mírou nejistoty, zda jde opravdu o oprávněné užití (a zda jde opravdu o anonymní dílo). Míru této nejistoty lze v zásadě snížit (v původním příspěvku jsem použil zesílení právní jistoty v uvozovkách právě proto, že nebylo použito jako terminus technicus) dvěma způsoby: důslednou rešerší (která ale z podstaty věci nikdy nejistotu zcela neodstraní) nebo tak, že počkáme dostatečně dlouho (například 180 let od zveřejnění je dostatečně dlouhá doba na to, abychom slovesné dílo označili za volné bez ohledu na to, které ustanovení § 27 si zvolíme).
Právě v tomto smyslu považuji lhůtu 100 respektive 140 let pro díla, která považujeme za anonymní (nebo pseudonymní), jako deklaratorní (jsme si vědomi určité míry nejistoty, a proto dobrovolně pracujeme i s lhůtami delšími, než stanovuje zákon). Moc dalších důvodů pro to, aby se v současných licencích PD old 100 a PD old 140 používalo ustanovení pro anonymní díla, už asi nenajdeme. V praxi se asi bez tohoto rozlišení pro anonymní díla obejdeme, neboť stáří díla bychom měli mít k dispozici mnohem přesněji v rámci ostatních metadat.
Lhůta 100 let od vydání pro autory, u kterých neznáme datum úmrtí, je, jak jsem ukázal výše, nedostačující a neměla by se imho používat bez toho, aby byla podložena nějakými dalšími indiciemi svědčícími pro konstatování volného díla. To se podle užití, která jsem nahlédl, v podstatě neděje, v případě reálného sporu bychom takové užití jen těžko obhájili.
Lhůta 140 let již dává poměrně slušnou míru jistoty, že dílo je volné v každém případě, aplikace je jednoduchá a v podstatě nesporná. Na druhou stranu má jistá omezení (co třeba 130 let staré dílo autora, který prokazatelně vydal jiné dílo již před 150 lety?) No a pokud budeme hledat cestu vlastní licence, která tato omezení nemá (můj návrh č. 2), tak se přímo nabízí otázka proč to nemít v jednom.
Ano, to je přesně můj záměr, vyvolat diskusi, zda je současné nastavení vhodné, nebo zda by mělo dojít k jeho předefinování, a to právě s ohledem na to, abychom tu příliš volným přístupem mimoděk neporušovali autorská práva. A rovnou s tím i navrhuji směr, kterým se vydat. --Reaperman (diskuse) 21. 2. 2023, 13:45 (UTC)Odpovědět
Pro inspiraci sem dávám, jak k věci přistoupila Národní knihovna ČR:
... k volným dílům, která již nejsou chráněna autorským zákonem:
díla vydaná před 110 a více lety, nebo
díla, u nichž je ověřeno, že uplynulo 70 let od smrti všech autorů (včetně překladatele, ilustrátora apod.) a 50 let od vydání díla. 88.103.224.26 24. 2. 2023, 19:16 (UTC)Odpovědět
Tím bych se raději moc neinspiroval. Lhůta 110 let nemá žádnou oporu v zákoně. Pokud si dobře vzpomínám, objevilo se to v nějaké jejich smlouvě s DILIA, kde si to interně stanovili, jako jakousi obdobu zákonné vyvratitelné domněnky. Smrt ilustrátora (apod.) nemá žádný vliv na autorskoprávní status samotného textu. Zohledňovat ji má smysl pro NKČR, pokud hodlají zveřejnit sakumprásk naskenovanou knihu včetně obrázků, předmluv, doslovů, poznámek. Na Wikizdrojích naproti tomu není problém se přizpůsobit a zveřejnit pouze autorsky volné části.--Shlomo (diskuse) 27. 2. 2023, 15:21 (UTC)Odpovědět
Dle tohoto článku je to přesně jak píše kolega Shlomo. Lhůta 110 je pouze ustanovení v (licenční) smlouvě mezi Národní knihovnou a kolektivními správci. --Reaperman (diskuse) 2. 3. 2023, 00:03 (UTC)Odpovědět
Lhůta 100 let a značka PD old 100 má svůj nezanedbatelný (byť v popisu nezmíněný) význam, protože nám dává téměř jistotu, že takto označené dílo je volné podle práva USA, což by mělo být na projektech Wikimedia prvotním kriteriem. Nádavkem říká, že je jakási slušná pravděpodobnost, že je volné i v ČR. Značka PD old 140 nám říká v podstatě totéž, jen s o něco větší dávkou pravděpodobnosti. Oproti tomu značka PD anon 70, je-li správně použitá, tzn. máme-li ověřeno, že se skutečně jedná o anonymní dílo splňující podmínky § 27 odst. 3, nám dává téměř jistotu, že dílo je volné v ČR, ale neříká téměř nic o jeho statusu v USA.
Zdejší systém „licencí“ je jeden velký zmatek a jedna kosmetická změna to asi nenapraví; na druhou stranu, ve vámi navrhované podobě asi ani ničemu neuškodí, maximálně přidá práci robotům, kteří budou přeznačkovávat PD old 100 na PD anon 100… Pro důkladnější úklid, pohříchu žádoucí, neřku-li koncepční změnu, se, obávám se, nenajde dostatek vůle ze strany klíčových přispěvatelů a správců. Nicméně máte-li chuť do toho jít, můžeme to zkusit.--Shlomo (diskuse) 27. 2. 2023, 19:16 (UTC)Odpovědět
S boty jsem v tomto případě nijak nepočítal, plán je, že ty výskyty PD old 100/140 projdu postupně ručně, a každý se samostatně vyhodnotí. S myšlenkou koncepční změny jste mě zaujal. Mohl byste naznačit jakým směrem by se koncepce měla podle Vašeho názoru vydat (klidně i mimo toto diskusní vlákno)? --Reaperman (diskuse) 2. 3. 2023, 00:03 (UTC)Odpovědět
Zkusím nahodit pár námětů:
 1. U každého díla by mělo být označeno, jaký je jeho status podle amerického a podle českého autorského práva. Buď nějakou kombinovanou značkou, nebo kombinací jednoduchých značek - alespoň jednu pro USA a alespoň jednu pro ČR. V případě jednoduchých značek by mělo být ze značky zřejmé, zda definuje americký nebo český status. Značky pro autorskoprávní status podle čínského, švýcarského nebo izraelského práva, které tu dnes existují, IMHO nejsou potřebné.
 2. Měly by se rozlišovat značky pro licence (udílené držitelem práv), zákonné licence, volná díla a nechráněná díla (resp. „nedíla“ nesplňující definiční znaky § 2 AZ či obdobné americké normy).
 3. Měly by se zřetelněji rozlišovat značky pro „ověřený“ status a značky označující odůvodněné, leč pozitivně nezkontrolova(tel)né domněnky. Značky pro nepodložené domněnky (jako PD manifesto) by se neměly používat.
 4. Mělo by být možné použít více značek, pokud dílo splňuje více kriterií (např. popisovaný aspekt nejistoty u anonymních děl by šel za stávající situace řešit pomocí kombinace PD anon 70 a PD old 140. V současné době lze pro {{Textinfo}} použít dvě značky (prostřednictvím nezdokumentovaného parametru LICENCE2), ale mělo by to být jasně definováno a vysvětleno. Krom toho si lze představit situace, na které lze vztáhnout i 3 či více značek. A mělo by to být možné jak pro český, tak pro americký status díla (viz b. 1.).
 5. Mělo by se vyjasnit, jak označovat díla vytvořená více autory. Přitom by se mělo rozlišovat mezi spoluautorstvím (podle českého práva se trvání autorská práva všech řídí datem úmrtí posledního přeživšího), autorstvím jednotlivých osamostatnitelných částí (autorské právo se posuzuje pro každou část zvlášť), autorstvím odvozeného („zpracovaného“) či přeloženého díla a autorstvím ve zvláštních případech (audiovizuální díla a hudební díla s textem). Navíc mohou nastat různé kombinace výše uvedených případů (např. komentář k překladu libreta opery). V {{Textinfobox}} existoval parametr AUTOR2, ale nebylo jasně popsáno, jak se má používat. A před několika lety ho Danny B. stejně vymýtil a zrušil.
Tož asi tak. Ještě se vám do toho chce? ;) --Shlomo (diskuse) 2. 3. 2023, 19:39 (UTC)Odpovědět
@Shlomo: Děkuji za podněty. Zatím se vyjádřím jen stručně:
1. V americkém právu nejsem zběhlý, takže nevím, jestli nás prakticky omezuje i něco jiného než URAA a obecná pravidla pro americké autory. Striktně vzato by tu asi texty porušující americké právo být neměly. Nevím jaká je momentálně v této věci politika WMF, ani jak velká je množina textů, kterých by se to dotklo. Značky pro zahraničí, ač jejich význam pro nás bude trvale marginální, bych úplně nezatracoval, ale dokáži si představit lepší řešení než to současné.
2. Souhlasím. Osobně se mi nelíbí současný stav, kdy se čtenářům zobrazuje jen jakési kódové označení a až na odkazované stránce se přibližně dozví, co to znamená.
3. Souhlasím. PD manifesto taktéž považuji za velmi problematické. Osobně považuji u zaznamenaných slovesných děl za problematické i PD traditional, ale tam alespoň povětšinou nehrozí porušování trvajících majetkových práv.
4. + 5. To bude asi nejnáročnější. Asi bude nejdříve nutná nějaká analýza, jaké případy v praxi nastávají, a jaké jsou možnosti řešení. Pokud budu mít v budoucnu čas a chuť, tak zkusím něco načrtnout k diskusi (napadá mě i několik dalších nezmíněných věcí, které momentálně nejsou ošetřeny). --Reaperman (diskuse) 2. 3. 2023, 22:44 (UTC)Odpovědět
Ne že striktně vzato, ale wikiprojekty včetně českých Wikizdrojů by měly především respektovat americké autorské právo, jelikož sídlí v USA. Nad rámec toho si mohou zpřísnit pravidla (jak se taky na cs wikisource stalo), že bude vyžadována „volnost“ děl i podle jiného právního řádu (v našem případě českého). Autorskoprávní status díla v Severní Makedonii nebo ve Východním Uruguayi není relevantní a klidně zde můžeme mít díla, o kterých pozitivně víme, že v těchto zemích jsou chráněna – za předpokladu, že v USA a ČR jsou volná. Pokud bychom v nějakém výjimečném případě měli potřebu zdůraznit, že určité dílo je v určité zemi autorsky volné, lze to napsat do poznámky a netřeba kvůli tomu vytvářet systém značek pro spoustu irelevantních jurisdikcí.
PD traditional může být problematický ohledně míry tradičnosti/lidovosti a míry autorova tvůrčího přispění při převyprávění, zpracování, uspořádání apod., ale samotný koncept vynětí tradičních děl lidové kultury z autorskoprávní ochrany existuje, je zakotven v českém AZ v § 3 a je v četných případech bezproblémově použitelný. Naproti tomu pro veřejné projevy či proslovy žádný takový koncept v českém právu neexistuje a vysvětlení, že není známo, že podléhá ochraně autorských práv, a předpokládá se, že je volné dílo nemá šanci obstát.--Shlomo (diskuse) 3. 3. 2023, 06:33 (UTC)Odpovědět
Jistý takový koncept pro politické projevy samozřejmě existuje, a to v § 34 písm. d): Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu; Problém vidím v tom, že podle mého názoru nelze na Wikizdrojích úřední a zpravodajskou licenci (jako ostatně většinu zákonných licencí) dost dobře použít. A pokud přece jen ano, tak určitě ne v takovém rozsahu, v jakém se to reálně děje. Textace PD manifesto působí jako docela dobrý právní vtip. :-) --Reaperman (diskuse) 7. 3. 2023, 16:17 (UTC)Odpovědět
Zákonná licence je dost odlišný koncept: dílo zůstává chráněné a zákonná licence definuje podmínky a rozsah, ve kterých do něj lze zasáhnout. Oproti tomu u volných děl, děl vyjmutých z autorskoprávní ochrany či výtvorů nesplňujícíh pojmové znaky díla zákon definuje jednotlivé případné aspekty právní ochrany, které poskytnuty jsou, a ve všech ostatních aspektech si s příslušným výtvorem může kdokoli dělat co se mu zamane. Slovní popis značky PD manifesto naznačuje, že veřejné projevy a proslovy z nějakého blíže nespecifikovaného důvodu mají spadat do této druhé skupiny.
U té zákonné licence podle § 34 pís. d) navíc charakteristickým znakem není to, že se jedná o proslov, ale to, že užití je pro zpravodajské účely; příslušná značka by tedy měla být spíše něco jako PD report nebo PD info (resp. i to PD by se asi mělo nahradit nějakými jinými písmeny). Nicméně, jak správně podotýkáte, je taková zákonná licence pro Wikimedia nedostačující a nemá tedy ani smysl ji vytvářet.--Shlomo (diskuse) 7. 3. 2023, 19:49 (UTC)Odpovědět
Některá díla na en.wikisource jsou volná třeba již 50 let od smrti autora. Pokud má dílo splňovat požadavky US i CZ AZ, znamená to, že tato díla nelze přeložit na cs.wikisource?
Ale naopak - můžete uvést nějaký příklad, kdy je dílo volné dle českého AZ, ale nelze umístit na WS kvůlivá americkému AZ? JAn Dudík (diskuse) 13. 3. 2023, 12:47 (UTC)Odpovědět
Pokud je dílo v zemi původu již volné, bude s velkou pravděpodobností volné i podle českého AZ (§ 107 odst.4, nebo chcete-li PD orig). V takovém případě ho samozřejmě lze přeložit a překlad uvolnit pod některou z přípustných licencí.
Děl volných v ČR, ale možná stále ještě chráněných v USA tady zatím moc není, ale postupně se začínají objevovat. Příklady? Bassův Cirkus Humberto, Welzlův Můj nejdražší pes, Olbrachtovy články z 50. let, pravděpodobně i některé Benešovy proslovy.--Shlomo (diskuse) 13. 3. 2023, 20:40 (UTC)Odpovědět
Pokud budeme řešit i právní status díla v jiných zemích, tak licence PD old 100 bude potřeba i pro díla Saint-Exupéryho a mexických autorů, kteří zemřeli po roce 2003. Saint-Exupéry dostal ve Francii speciální prodloužení autorských práv o 30 let za hrdinství ve 2. světové válce. Mexiko v roce 2003 prodloužilo standardní trvání autorských práv na 100 let po smrti autora, ale ne pro již zemřelé autory. Next ghost (diskuse) 5. 7. 2023, 10:48 (UTC)Odpovědět

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts

editovat
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing
 • Bringing our terms in line with current and recently passed laws affecting the Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held, the first on March 2, the second on April 4.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

AAkhmedova (WMF) - 22. 2. 2023, 12:27 (UTC)Odpovědět

Editing news 2023 #1

editovat

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

 
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Diskusní nástroje.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Přidat téma" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

 
Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Diskusní nástroje on the mobile site has finished. Editors were more successful with Diskusní nástroje. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Zveřejnit změny". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (diskuse) 22. 2. 2023, 23:25 (UTC)Odpovědět

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote

editovat
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

AAkhmedova (WMF) - 3. 4. 2023, 09:35 (UTC)Odpovědět

Reminder: Office hours about updating the Wikimedia Terms of Use

editovat
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

This a reminder that the Wikimedia Foundation Legal Department is hosting office hours with community members about updating the Wikimedia Terms of Use.

The office hours will be held on April 4, at 17:00 UTC to 18:30 UTC. See for more details here on Meta.

We hereby kindly invite you to participate in the discussion. Please note that this meeting will be held in English language and led by the members of the Wikimedia Foundation Legal Team, who will take and answer your questions. Facilitators from the Movement Strategy and Governance Team will provide the necessary assistance and other meeting-related services.

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

AAkhmedova (WMF) - 4. 4. 2023, 08:46 (UTC)Odpovědět

Elections Committee: Call for New Members

editovat
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation elections committee (Elections Committee) is, from today until April 24, seeking an additional 2–4 members to help facilitate the Wikimedia Foundation Board of Trustee (Board) selection process.

The 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees election is being planned. New members are invited to join the Elections Committee. The Elections Committee oversees the Board of Trustees community seat selection process. Join the committee and contribute your valuable skills and ideas to the Trustee selection process.

There are eight community- and affiliate-selected seats on the Wikimedia Foundation Board. The wider Wikimedia community votes for community members to occupy these seats. In 2024, the Elections Committee will oversee this selection process for the community- and affiliate-selected seats with expiring terms. This process will be supported by the Wikimedia Foundation.

Elections Committee members sign up for three-year terms and will be asked to sign a confidentiality agreement. Members can expect to contribute 2–5 hours per week before the selection process and 5–8 hours per week during the selection process.

As an Elections Committee member, you will be responsible for:

 • Attending online meetings between now and the next election (mid-2024)
 • Attending onboarding and online training in May–June 2023
 • Working with the Committee to fulfill its other responsibilities

New members should have the following qualities:

 • Fluency in English
 • Responsiveness to email collaboration
 • Knowledge of the movement and movement governance

If you would like to volunteer for this role, please submit your candidacy by April 24, 2023 23:59 on this Meta-Wiki page.

You can read the full announcement here. Thank you in advance for your interest! If you are not interested but know someone who might be, share this message with them. Please let me know if you have questions.

On behalf of the Elections Committee,

AAkhmedova (WMF) - 14. 4. 2023, 23:06 (UTC)Odpovědět

Kategorizace dle typu autorství

editovat

V současnosti jsou jednotlivé stránky (až na výjimky) automaticky kategorizovány pouze dle autora, který je v infoboxu uveden v poli | AUTOR=. U mnoha stránek je též uveden překladatel, ale ten už kategorizován není. Dále je možné u mnoha stránek uvést ilustrátora či skladatele.

Technicky není problém kategorizovat i dle překladatele, skladatel a ilustrátor nemají vlastní parametr, ale někde už je vyplněn na Wikidatech a šlo by přebírat odtam. Již nějaký čas jsou stránky zkusmo kategorizovány právě z wikidat - takové kategorie mají prefix Wikidata:, například místo vydání, nakladatel, typ díla (P31), publikováno v, datum vydání, či právě ilustrátoři. Obdobně by šli udělat skladatelé a překladatelé.

Aby se v jedné kategorii míchala díla, která dotyčný napsal, ilustroval a překládal ale asi není úplně to pravé, proto bych měl následující představu: V kategorii osoby by byly zařazeny kategorie ilustrací, překladů či skladeb od téže osoby

 • Kategorie:Autor
  • Kategorie:Ilustrátor:Autor
  • Kategorie:Překladatel:Autor
  • Kategorie:Skladatel:Autor

Je tu pouze pár otázek:

 • Chceme vůbec takovou kategorizaci? (@Danny B.: - ty jsi měl nějaké připomínky?)
 • Název prefixů
 • Oddělovat prefixy mezerou?
 • Jak řešit případné shody jmen? - názvy kategorií jsou tvořeny na základě štítku na Wikidatech
 • řešit obdobně i nějaké další kategorie?

@Shlomo, Ceplm, Skim, Reaperman, -xfi-: JAn Dudík (diskuse) 26. 6. 2023, 09:45 (UTC)Odpovědět

@JAn Dudík: V principu proti zmíněnému druhu značkování nic nemám. Nicméně je třeba brát do úvahy několik věcí:
 • Zatímco autorství je povětšinou veličina stálá, překladatelé a ilustrátoři se v jednotlivých vydáních téhož díla vcelku běžně mění. V případě využívání Wikidat jako zdroje pro značkování je proto nutné si ohlídat, že tu linkujeme skutečně na konkrétní vydání, což vzhledem k historii propojování s Wikidaty předpokládám nebude vždy pravda.
 • Skladatel (respektive autor hudby nebo autor hudebního zápisu) by měl být uváděn pouze tam, kde dílo nějaký hudební zápis obsahuje. Libreto (text) a hudba jsou samostatná díla (i když často určena ke společnému užití). Např. Prodaná nevěsta je z mého pohledu chybně – v tomto konkrétním vydání prostě žádná hudební složka není.
 • Problematika členění děl: Například ilustrátora má smysl uvádět pro konkrétní publikace, ale už moc ne pro jednotlivé části knihy.
Otázka jestli takovou kategorizaci chceme je také otázkou, co od ní očekáváme a zda očekávané přínosy nelze lépe řešit jinak.
Shody jmen - jako poměrně jednoduché řešení se nabízí používat místo štítků na Wikidatech raději název autorské stránky tady na Wikizdrojích (getSitelink) a nějaký vhodný fallback pro případ, že by zde autorská stránka ještě nebyla.
Obecně je můj názor takový, že je škoda, že tu možností, která nám nabízejí Wikidata, moc nevyužíváme, a když už, tak ne úplně šťastným způsobem (Kategorie:Podle povolání/…). Prakticky celá kategorizace obsahových jmenných prostorů by se při vhodném nastavení dala řešit s využitím Wikidat.
--Reaperman (diskuse) 27. 6. 2023, 21:16 (UTC)Odpovědět
@Reaperman Díky za reakci.
 • Snahou je mít na Wikidatech oddělená jednotlivá vydání od sebe i od díla. Samozřejmě, jsou nějaké nevyřešené stránky, ale údržba je potřeba vždy. Takže technicky není problém mít tu tutéž knihu dvakrát s různými ilustracemi. Problémem jsou spíše některé dříve vložené věci ze stránek typu citanka.cz, u kterých není jasný původní zdroj.
 • S tímto přístupem ke skladatelům souhlasím, skladatele v takovém případě uvádt spíš do poznámky.
 • Proč by ne? Třeba u almanachů je obsah dělen na jednotlivé povídky/básně, takže není problém uvést případného ilustrátora ke konkrétní básni/povídce. Naopak uvádět všechny ilustrátory u ročníku časopisu je z tohoto pohledu ne úplně to pravé.
Ano, je to škoda, že se Wikidata málo využívají, právě proto bych je rád více využil, když už se odvedlo tolik práce se zadáváním údajů. Jen se v tom sám nepovažuji za odborníka, spíše za mírně pokročilého amatéra. JAn Dudík (diskuse) 28. 6. 2023, 06:17 (UTC)Odpovědět
@JAn Dudík: Zdroje typu citanka.cz jsou skutečně dlouhodobě problematické, některé weby, ze kterých se v dávných dobách přebíralo již ani neexistují. V nějakém dlouhodobějším horizontu by asi bylo vhodné to směřovat k tomu, že tyto zdroje budou nahrazeny konkrétním ověřitelným vydáním.
Tady asi narážíme na problém, jak kdo definujeme ilustrátora pro potřeby značkování děl. Já to vidím v užším smyslu. Jako někoho, kdo je dominantním „autorem“ té obrázkové složky publikace. Koho zpravidla nalezneme v tiráži. Pokud takový dominantní ilustrátor není, tak bych ani neznačkoval. Pokud jde o seriálové publikace (časopisy, noviny apod., kde by šel zmiňovaný postup v některých případech skutečně obhájit), tak ty by si zasloužily celkově odlišný přístup, než který tu máme nastavený primárně pro neseriálové publikace. To ale považuji za netriviální a do značné míry neprobádanou oblast. --Reaperman (diskuse) 28. 6. 2023, 20:16 (UTC)Odpovědět
Ono i těch ilustrovaných děl jsou dva typy
JAn Dudík (diskuse) 30. 6. 2023, 12:19 (UTC)Odpovědět

(Nová) funkce rozšíření Kartographer: Přidávání geografických bodů pomocí QID

editovat

Od září 2022 je možné vkládat geografické body pomocí QID. O tuto funkci žádalo mnoho přispěvatelů, ale příliš se nevyužívá. Proto bych vám ji chtěli připomenout. Více informací můžete najít na stránkách projektu. Pokud máte nějaké komentáře, dejte nám vědět v diskusi. – Zdraví tým Technických přání Wikimedia Deutschland.


Thereza Mengs (WMDE) 13. 12. 2023, 12:31 (UTC)Odpovědět

Reusing references: Can we look over your shoulder?

editovat

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Obsah Kategorie:Údržba:Vyjasnit

editovat

Kategorie:Údržba:Vyjasnit obsahuje v tuto chvíli 7 stránek, povětšinou neřešených několik let. Vzhledem k tomu, že tu prakticky neexistuje standardizovaný postup pro řešení problematických stránek, zakládám toto diskusní vlákno společně s návrhem na řešení obsažených stránek. Reaperman (diskuse) 8. 2. 2024, 23:10 (UTC)Odpovědět

Označeno 21. srpna 2015 uživatelem Okino. V diskusi argumentováno, že nejde o úřední dílo a nespíš ani politický projev.

V praxi se jedná o stanovisko skupiny vědeckých pracovníků. Do definice úředního díla dle současného českého autorského zákona naprosto nepochybně nespadá a jedná se o autorské dílo podléhající ochraně. Aplikaci PD-manifesto také nepovažuji za vhodnou.

Doporučení: Smazat.

Označeno 11. srpna 2020 JAnem Dudíkem bez odůvodnění ve shrnutí a v diskusi.

Z historie je zřejmé, že se jedná o úpravu textu Nářek někdejší sličné zbrojmistrové (úpravy oproti originálu jsou zvýrazněné tučně), kde autorem bude pravděpodobně Uživatel:Sasa8203 (v infoboxu poznamenaný jako Alexandr Holínka). V databázi národních autorit takový autor není, v infoboxu byla ponechána publikace s původním textem. Je pravděpodobné, že se nejedná o jinde publikované variantní znění, a text tedy nesplňuje podmínky pro zahrnutí do Wikizdrojů.

Doporučení: Smazat.

Označeno 4. srpna 2018 samotným vkladatelem textu Shlomem. Odůvodněno v diskusi.

Podle odůvodnění by se nemělo jednat o porušení autorských práv, ale zároveň nejde o přesný přepis z původního zdroje. Ani v současnosti se mi nepodařilo získat vydání, ze kterého by šlo učinit závěr ohledně klavírní úpravy.

Doporučení: Ponechat, do budoucna asi {{Upravit}} dle některého nepochybně volného vydání.

Označeno 7. dubna 2006 uživatelem -jkb-, později smazáno a v srpnu 2009 obnoveno na základě stanoviska blíže nespecifikované právní kanceláře (odkaz již není funkční).

Právní kancelář uvádí, že "Jeho zveřejnění (i volně přístupné) pro potřeby editorů wikipedie je oprávněnou citací v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) autorského zákona." Z toho se zdá, že autor stanoviska nebyl dostatečně seznámen resp. neuvědomoval si skutečný vztah Wikipedie - Wikizdroje (tedy, že Wikizdroje nejsou součástí Wikipedie či pouhý přívěšek k publikaci příloh k článkům), bylo-li mu vůbec známo, že nehodnotí text umístěný na Wikipedii. V případě Pilipova dodatku se často uvádí, že byl zařazen na základě výnosu ministra školství. Tento výnos ani jeho přesné znění se mi nepodařilo dohledat, lze ale oprávněně pochybovat, že byl právě v tomto znění.

Doporučení: Smazat.

Označeno 15. března 2015 uživatelem Reaperman, dříve smazáno a v roce 2009 obnoveno na základě stanoviska právní kanceláře.

Ke stanovisku právní kanceláře platí to samé jako pro Pilipův dodatek. Dále není jasné, proč právě tento výňatek z PČP by tu měl být, zatímco jiné nikoli. Nepochybně autorské dílo chráněné dle autorského zákona.

Doporučení: Smazat.

Označeno 24. listopadu 2018 uživatelem Danny B..

Zřejmě novodobý překlad původně latinsky psané listiny. Původní odkaz v době kontroly nefunkční, ale text včetně historické poznámky je k dispozici na stránkách obce Rynárec. Autorství překladu a historické poznámky nejasné. Předpoklad uplynutí autorských práv nepravděpodobný.

Doporučení: Smazat.

Označeno 25. srpna 2019 uživatelem Danny B..

Politický projev Josefa Kavky (1922-2019) - nejedná se o volné dílo, není mi známo, že by autor publikoval pod svobodnou licencí. Použití zpravodajské licence by šlo v kontextu Wikizdrojů považovat za nevhodné a nad rámec zákonného zmocnění.

Doporučení: Smazat.

--Reaperman (diskuse) 8. 2. 2024, 23:10 (UTC)Odpovědět

 • Formulovat a konstituovat... - text dostupný i jinde, např. od strany 199
 • Nářek někdejší... Zřejmě jediný online výskyt, ale nepodložený zdrojem.
 • Pilipův dodatek a SZ - Pravděpodobně dostupné i jinde, myslím, že je to aktuálně mimo záběr Wikizdrojů
 • Rynárecká listina - dostupná i jinde, pravděpodobně by šlo získat svolení, ale musel by se někdo aktivně angažovat.
 • Zelení... Nejasný zdroj, možná jde i o překlad z esperanta. @Mirmal: jako vkladatel by mohl vnést jasno...
 • Pásl Jano - v této podobě asi OK.
Sumárum: Medle 4 jsou na smazání, dvě by se dala licence a zdroj ujasnit (dát tomu ještě pár týdnů), Jano je OK. JAn Dudík (diskuse) 9. 2. 2024, 21:27 (UTC)Odpovědět
Čtyři nesporné jsme smazal. JAn Dudík (diskuse) 16. 3. 2024, 16:56 (UTC)Odpovědět

Struktura u periodik (deníků)

editovat

Současná struktura zařazení článků z periodik je hodně nejednotná. Extrémem je struktura Periodikum/rok/měsíc/den/stránka/Článek. U novin, které vycházely denně se nabízí udělat roční přehledy (kalendáře) a poté zjednodušit strukturu na Periodikum/rok/den/Článek. Udělal jsem zkusmo jeden ročník Moravská_orlice/1879 (5 článků, 4 dny, 3 měsíce – pro srovnání, teď 9 podstránek, předtím 16). Nebudou-li námitky, chci sjednotit zatím periodika Našinec, Moravská orlice, Národní listy a možná Humoristické listy. @Martin Kotačka: jako jeden z autorů současné struktury. JAn Dudík (diskuse) 16. 3. 2024, 16:53 (UTC)Odpovědět

V principu souhlasím se zjednodušením struktury názvů jednotlivých stránek pro periodika. Připojuji několik letmých subjektivních poznámek/postřehů:
 1. Struktura by měla být pokud možno co nejjednodušší.
  • V určitých ohledech dokážu pochopit, co asi vedlo k vytvoření zmiňované extrémní struktury, ale imho je to zbytečný overkill, navíc poněkud mimo principy užívané u jiných textů.
 2. Struktura by měla primárně vycházet z číslování, tak jak jej nalezneme v hlavičce příslušného vydání periodika.
 3. Pro deníky se mi v souladu s návrhem jeví jako optimální struktura podle data vydání. V zásadě by to ale šlo zjednodušit až na Periodikum/<datum>/<rubrika|článek>. Přehledové stránky podle roků by zůstaly, ale roky by nebyly samostatnou úrovní struktury názvu.
 4. Pro ostatní periodika (týdeníky, měsíčníky, občasníky, ...) bude struktura odlišná (dle bodu 2.). Nemá moc smysl vytvářet univerzální strukturu a pokoušet se na ni všechno napasovat.
 5. Při použití přirozeného názvu úrovně potřeba řešit řazení v kategoriích, například ve formě {{DEFAULTSORT:Periodikum/rrrr-mm-dd/Název}}.
 6. Trochu problém s používáním současné {{Textinfo}} na přehledových stránkách, ale to je mimo téma tohoto vlákna.
--Reaperman (diskuse) 17. 3. 2024, 14:09 (UTC)Odpovědět

Tohle mám na svém to-do listu už dlouho, takže jsem rád, že se k tomu dostal i někdo další...

Za mne připadají v úvahu tři struktury podle periodicity s podvariantami:

 • Deník/.../Článek
  • Deník/rrrr/mm/dd/Článek - umožňuje ročníkové a měsíční přehledy
  • Deník/rrrr/mm-dd/Článek - umožňuje ročníkové přehledy
  • Deník/rrrr-mm-dd/Článek - neumožňuje žádné dílčí přehledy
  • Jinému označení data bych se z řady důvodů vyhnul.
 • (Týdeník|Čtrnáctideník|Měsíčník|Dvouměsíčník|Čtvrtletník|atd.)/.../Článek
  • (Týdeník|Čtrnáctideník|Měsíčník|Dvouměsíčník|Čtvrtletník|atd.)/rrrr/čč/Článek - kde ročník odpovídá kalendářnímu roku
  • (Týdeník|Čtrnáctideník|Měsíčník|Dvouměsíčník|Čtvrtletník|atd.)/ročník RR/čč/Článek - kde ročník neodpovídá kalendářnímu roku
  • U dvoučísel použít čč-čč
  • U dvoučísel na přelomu ročníku použít čč-čč s tím, že obsah bude na fyzicky na adrese staršího ročníku a z obsahové stránky novějšího bude přesměrování na starší
 • Občasník/čč/Článek

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 24. 3. 2024, 02:07 (UTC)Odpovědět

první editace

editovat

Přeji příjemný den. Jsem tady nováček (na rozdíl od Wikipedie), takže mi byla zablokována editace článku Versailleská smlouva, v níž jsem se pokusil vložit odkaz na funkční zdroj, protože v článku uvedený zdroj je nefunkční. Jak se zdá, nováčci nemohou vkládat odkazy. Editační okno mám otevřené. Ideální by bylo, kdybych dostal oprávnění (= autoconfirmed user). Reing (diskuse) 21. 4. 2024, 19:00 (UTC)Odpovědět

@Reing Zatím zkuste vložit odkaz bez úvodního http://, to by projít mělo. Práva musí udělit bytokrat. @Danny B.: JAn Dudík (diskuse) 22. 4. 2024, 20:24 (UTC)Odpovědět

Toto právo je automaticky přiděleno po 4 dnech od registrace. Vkládání odkazů je nováčkům znemožněno kvůli excesivnímu spamu. Prosím, zkuste odkaz vložit nyní, po uplynutí této lhůty. Pokud by to stále nešlo, dejte vědět.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 27. 4. 2024, 17:07 (UTC)Odpovědět

Wikiprojekt Bibliografický popis

editovat

Založil jsem projekt Bibliografický popis za účelem vývoje moderní náhrady šablony Textinfo.

Mám určitou představu, i na základě některých historických diskusí a uživatelských poznámek, jakým směrem by se měl vývoj ubírat, ale uvítám další pohledy na to, co je považováno za nedostatky současného stavu a co by ideálně měl nový systém umět.

Samotný vývoj nebude jednoduchý a půjde o běh na dlouhou trať, proto bych byl rád, kdyby mu předcházela transparentní analýza a diskuse, ze kterých vyjde obecně přijatelné řešení, které bude mít reálnou šanci k praktickému nasazení. Reaperman (diskuse) 13. 7. 2024, 22:32 (UTC)Odpovědět