Údaje o textu
Autor: {{{AUTOR}}}
Zdroj: {{{ZDROJ}}}}}
Licence: Bez licence

Účel

Šablona Textinfo slouží zveřejnění různých údajů k tomu kterému textu či dokumentu. Výše zveřejněnou šablonu se všemi parametry je možno zkopírovat a vložit nahoru do příslušného článku. Tato šablona by se měla nacházet u všech dokumentů s výjimkou právních dokumentů jako jsou zákony, smlouvy atp., pro které se používá šablona TextinfoJura.

Šablona je koncipována tak, že výsledek ukazuje jen ty parametry, které byly vyplněny. Zde existují následující tři výjimky: Titulek, Zdroj a Licence - tyto řádky budou ukázány vždy i když nejsou vyplněné.

Při vyplňování jednotlivých řádků je text automaticky lámán, je-li delší než nastavená šířka; v případě, že má být lámáno jinak (ručně), není možno používat obvyklého returnu, ale buď syntaxe <br> pro vynucený konec řádku, nebo naopak nezlomitelné spojení slov pomocí &nbsp;.

Použití

{{Textinfo
 | TITULEK = 
 | PODTITULEK = 
 | AUTOR = 
 | POPISEK = 
 | ORIGINAL = 
 | ZDROJ = 
 | ONLINE =
 | periodikum =
 | ročník =
 | číslo =
 | strany =
 | VYDÁNO = 
 | ISBN = 
 | LICENCE = 
 | PŘELOŽIL = 
 | LICENCE-PŘEKLAD = 
 | SOUVISEJÍCÍ = 
 | INDEX = 
 | JINÉ = 
 | WIKIPEDIA = 
 | WIKIPEDIA-DALŠÍ = 
 | WIKIPEDIA-HESLO = 
 | WIKISLOVNÍK-HESLO =
 | IMAGE = 
 | IMAGE-PAGE = 
 | POPISEK-IMAGE = 
 | EDICE = 
}}

Poznámky k parametrům

 • Titulek: ve většině případů identický s názvem textu (díla, kapitoly...) , přesto je však nutno vždy ručně vyplnit pro případ, že název by byl jiný. Pokud název kapitoly obsahuje číslo i text, je možné číslo vynechat.
 • Podtitulek: podtitulek
 • Autor: autor, druhý autor... je-li autorů více, oddělují se čárkou. Uvádí se jako odkaz [[Autor:Josef Novák|Josef Novák]]
 • Popisek:
 • Original: původní titulek, jedná-li se o cizojazyčný text
 • Zdroj, kde by měly být uvedeny základní údaje, odkud text skutečně pochází, ne kde všude se vyskytuje (zde je možno uvést název publikace resp. ISBN, pokud z nich byl text skenován či ručně přepsán, URL adresu na internetu atp.); tato řádka se zobrazí vždy, nejsou-li uvedeny parametry, bude prázdná; u dlouhých URL (které není možno lámat) je lepší odkaz zkrátit, aby zůstal v tabulce (viz např. Kjótský protokol). Lze nahradit parametrem periodikum
 • periodikum: název periodika, pro náhradu parametru ZDROJ je třeba vyplnit i
  • ročník (obvykle číslo)
  • číslo (obvykle jedno číslo)
  • případně strany (obvykle číslo nebo rozsah)
 • Vydáno (znění): pokud se tyto údaje nenacházejí již v předchozích parametrech, je zde možno uvést nakladatelství, místo a rok vydání resp. další údaje; např. u právních dokumentů zde pak může být uvedeno, v jakém znění ten který zákon je zde zveřejněn. U článků z tisku je vhodné uvést datum vydání.
 • Online: zde by měl být uveden odkaz URL na sken originálu, existuje-li, případně na jiný online zdroj. Vhodné je použít šablony {{Kramerius}} nebo {{Internet Archive}}
 • ISBN: navíc nebo alternativně k předešlým údajům, vznikne aktivní odkaz umožňující vyhledat knihu v katalozích nebo elektronických obchodech
 • Licence: licence textu; pro seznam vizte Wikizdroje:Licence
 • Přeložil: překladatel, jde-li o cizojazyčný text, syntaxe stejná jako u autora
 • Licence-Překlad: licence pro překlad (viz výše Licence)
 • Související: pokud je skutečně nezbytné odkázat na jinou těsně související stránku na českých Wikizdrojích, patří odkaz sem
 • Index: odkaz na index bez Index: kódu
 • Jiné: v této řádce je možno dle potřeby uvést další údaje, které zde nejsou uvedeny. Tento řádek se táhne přes celou šíři tabulky, a sice bez nadpisu
 • Wikipedia: v této řádce se zanese název článku v české Wikipedii, který pojednává uvedeném díle. Obvykle se uvádí pouze na hlavní stránce díla, ne již na podstránkách.
 • Wikipedia-heslo: parametr pro hesla encyklopedií jako např. Ottův slovník naučný, kde se pro jednotlivá hesla této encyklopedie zde na Wikizdrojích umístí odkaz na stejné heslo na české Wikipedii (název se píše bez hranatých závorek)
 • Wikipedia-další: pomocný parametr pro další odkazy nebo pro odkazy nevedoucí z encyklopedií. Zde je možné uvést i odkaz do jiné než české Wikipedie nebo na Wikidata (vložením šablony {{Wikidata}}).
Pokud je nutno uvést víc než jeden článek v české Wikipedii, na který se zde uvedený text vztahuje; zde se uvedou další články v české Wikipedii, ovšem je nutno
 1. uvedené stránky dát do hranatých závorek
 2. ručně doplnit w: jako odkaz na českou Wikipedii (přičemž, aby bylo skryto ono „w“:, je nutno název ještě jednou za vloženou rourou opakovat)
 3. v případě dalších odkazů (tedy více než dva) pak řádky oddělit pomocí syntaxe <br> nebo je očíslovat dle částí textu
 • Image: soubor se uvádí bez kódů Image: resp. Soubor:, také bez hranatých závorek, ale s příslušnou extension (png, jpg atd.), tedy např. Kytička.jpg
 • Image-page: u vícestránkových formátů pdf a djvu je možno zadat číslo strany, která se má zobrazit; není-li zadáno, zobrazí se první strana
 • Popisek-Image: pokud možno velice krátký a stručný popisek obrázku
 • EDICE: jméno edice v níž dílo vyšlo