Na čem pracuji Editovat

… a jak mi to jde.

Stav k
Název Autor Index Stav ToDo
Studentský zpěvník není hotovo
Bajky Aisópovské Index:Bajky Aisópovské.djvu v plánu
Ruské národní pohádky Aleksandr Nikolajevič Afanasjev Index:Afanasjev, A. I. - Ruské národní pohádky.djvu nezkontrolováno zkontrolovat
Prometheys Aischylos Index:Aischylos - Prometheys.pdf v plánu
O básnictví Aristotelés Index:Aristotelova kniha O básnictví.djvu v plánu
Autorita státní (1920) Bohumil Baxa Index:Baxa, Bohumil - Autorita státní (1920).djvu zkontrolováno
Dějiny práva na území republiky československé Bohumil Baxa Index:BAXA, Bohumil - Dějiny práva na území republiky československé.pdf první část vložena
Výbor sonetů Michelangela Buonarrotiho Michelangelo Buonarroti Index:BUONARROTI, Michelangelo - Výbor sonetů.djvu pracuje se
Ztracený svět Arthur Conan Doyle Index:CONAN DOYLE, Arthur - Ztracený svět.djvu v plánu
Povídání o pejskovi a kočičce Josef Čapek Index:Čapek, Josef - Povídání o pejskovi a kočičce.pdf nezkontrolováno zkontrolovat
Slowanské národnj pjsně František Ladislav Čelakovský
 1. Index:Slowanské národnj pjsně 1.djvu
 2. Index:Slowanské národnj pjsně 2.djvu
 3. Index:Slowanské národnj pjsně 3.djvu
vložené části odkazované z jiných děl v plánu; zejména zkontrolovat vložené části; provázat s Kubovou sbírkou
Šachové úlohy Jan Dobruský Index:Dobruský, Jan - Šachové úlohy.pdf úvod a úlohy vloženy, část zkontrolována dokončit kontrolu a ověření, vložit řešení
Kniha Rút Rudolf Dvořák Index:Dvořák, Rudolf - Kniha Rút.pdf zkontrolované
Císařská slova František Josef I. Index:Císařská slova.djvu zkontrolováno
Učebnice dějin israelských a israelského náboženství Nathan Grün Index:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu nezkontrolováno zkontrolovat, najít další díly
Bible česká Jan Hejčl
 1. Index:Bible česká SZ I.djvu
 2. Index:Bible česká SZ II.djvu
 3. Index:Bible česká SZ III.pdf
části hotové, části vložené dokončit 1Mak, přepracovat {{Citát bible}}, …
Pentateuch (Hejčl) Jan Hejčl Index:Hejčl, Jan - Pentateuch.pdf části hotové, části vložené Převést na proofread, přepracovat {{Citát bible}}
Pět knih Mojžíšových Isidor Hirsch není části hotové, části (c) sehnat zbývající části, proofread
Základy filosofie státu a společnosti (O občanu) Thomas Hobbes Index:HOBBES, Thomas - Základy filosofie státu a společnosti (o občanu).djvu pracuje se
Bajky pro dítky Josef Chmela
 1. Index:CHMELA, Jozef - Bagky pro Djtky I.pdf
 2. Index:CHMELA, Jozef - Bagky pro Djtky II.pdf
v plenkách
Prácheňský zpěvník Josef Janda není části hotové
Mišna (vlastní překlad) Jehuda ha-Nasi není hotový 1 traktát rozšířit
Politika vědou a uměním Jaroslav Kallab Index:Kallab, Jaroslav - Politika vědou a uměním.pdf zkontrolováno
Sichat Jicchak Saul Isaac Kaempf doplnit hotové části dokončit, dořešit členění a navigaci, proofread?
Stručné modlitby pro israelské paní a dívky Saul Isaac Kaempf doplnit hotovo proofread
Gusle Siegfried Kapper Index:Kapper, Siegfried - Gusle.pdf v plánu
Pohádky přímořské Siegfried Kapper Index:Kapper, Siegfried - Pohádky přímořské.pdf zkontrolováno
Zpěvy lidu srbského (Kapper) Siegfried Kapper
 1. Index:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf
 2. Index:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 2.pdf
pracuje se
Záhuba pohanův na Litvě Józef Ignacy Kraszewski Index:Kraszewski, J. I. - Záhuba pohanův na Litvě.pdf nezkontrolováno kontrola
Bajky Ivana Krylova Ivan Andrejevič Krylov
 1. Index:Bajky Ivana Krylova v devíti knihách, díl I.djvu
 2. Index:Bajky Ivana Krylova v devíti knihách, díl II.djvu
 3. Index:Bajky Ivana Krylova v devíti knihách, díl III.djvu
pracuje se
Slovanstvo ve svých zpěvech Ludvík Kuba není, (c) části hotové pokračovat ve zpracovávání; provázat s Čelakovského sbírkou
Zpěvy zavržených Jiří Langer (ed., překl.) Index:Zpěvy zavržených.pdf ověřeno vytvořit autorské stránky
Golem (překlad Prusík) Gustav Meyrink Index:MEYRINK, Gustav - Golem.djvu nezkontrolováno
První knihy Mojžíšovy Melichar Mlčoch Index:Mlčoch, Melichar - První knihy Mojžíšovy.djvu v plenkách
Meir Ezofovič Eliza Orzeszkowa Index:Meir Ezofovič.djvu zkontrolováno celé spellcheckerem a zčásti člověkem dokončit člověčí kontrolu
Edudant a Francimor Karel Poláček Index:POLÁČEK, Karel - Edudant a Francimor.djvu v plánu
Hráči Karel Poláček doplnit hotovo příležitostně doplnit sken a připravit proofread
Povídky izraelského vyznání Karel Poláček není hotovo sjednotit zdroj (novinová vydání?)
Povídky pana Kočkodana Karel Poláček není hotové části sehnat chybějící části
Židovské anekdoty Karel Poláček Index:POLÁČEK, Karel - Židovské anekdoty, 2nd edition.djvu nezkontrolováno zkontrolovat
České úlohy šachové Josef Pospíšil, Jan Dobruský Index:Pospíšil, Josef - České úlohy šachové.pdf vložené části dokončit, zkontrolovat (do zač. prosince 2016)
Sebrané básně (Puchmajer) Antonín Jaroslav Puchmajer Index:Puchmajer, Antonín Jaroslav - Sebrané básně.djvu pracuje se
Pravidla, přísloví a povědění Antonín Rybička Index:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf v plenkách
Výklad posvátných žalmů Jaroslav Sedláček
 1. Index:Sedláček, Jaroslav - Výklad posvátných žalmů I.pdf
 2. Index:Sedláček, Jaroslav - Výklad posvátných žalmů IIa.djvu
 3. Index:Sedláček, Jaroslav - Výklad posvátných žalmů IIb.djvu
v plenkách
Maarche-lew August Stein doplnit v plánu
Tehilath El August Stein doplnit v plánu
Modlitby pro všední dny a svátky August Stein Index:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu nezkontrolováno zkontrolovat
Zpěvy lidu srbského (Šafránek) Jan Šafránek Index:Šafránek, Jan - Zpěvy lidu srbského.pdf zkontrolováno
Úplná nauka o harmonii Otakar Šín
 1. Index:ŠÍN, Otakar - Úplná nauka o harmonii. Díl první - Methodika a příklady.djvu
 2. Index:ŠÍN, Otakar - Úplná nauka o harmonii. Díl druhý - Úlohy.djvu
pracuje se
Přehled dějin literatury řecké Gabriel Šuran Index:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf vše vloženo, část zkontrolována zkontrolovat, projít odkazy, začernit / zamodřit
Počátky slovanštiny František Vymazal Index:Počátky slovanštiny.djvu vložené části doplnit
Polsky snadno a rychle František Vymazal Index:Polsky snadno a rychle.djvu nezkontrolováno zkontrolovat, doplnit hesla na Wikislovníku
Světová řeč volapük ve třech lekcích František Vymazal Index:Volapük ve 3 lekcích.pdf nezkontrolováno zkontrolovat, doplnit hesla na Wikislovníku
Tisíc nových zrnek František Vymazal Index:Vymazal, František - Tisíc nových zrnek.djvu nezkontrolováno zkontrolovat
Zrnka František Vymazal Index:Vymazal, František - Zrnka.djvu nezkontrolováno zkontrolovat
České nápěvy Rudolf Wünsch není hotovo přidat texty do melodií
Moravské nápěvy Rudolf Wünsch není hotovo přidat texty do melodií
Základy harmonie a zpěvu Josef Leopold Zvonař Index:Zvonař, Josef Leopold - Základy harmonie a zpěvu.pdf zkontrolované části dokončit
Ohlasy žalmů František Žák Index:Žák, František - Ohlasy žalmů.pdf ověřeno přepracovat poemy