Poznámka. Všecky historické ballady této sbírky zbudovány jsou na motivech, jež historická fakta poskytla, a jichž největší část čerpal jsem z výtečné studie Svátkovy „Selské vzpoury v Čechách“, vyhražuje si ovšem všady úplnou volnost poetického zpracování. J.V.

Údaje o textu
Titulek: Selské ballady
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Selské ballady
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Ed. Valečka 1885
Licence: PD old 70
page=1
page=1

Milým soudruhům Dru Josefu Thomajerovi a Aloisiu Jiráskovi připisuje

J.V.

V Praze, 1. ledna 1885.

Obsah Editovat