Naši mužové

Údaje o textu
Titulek: Naši mužové
Podtitulek: Biografie a charakteristiky mužův slovanských
Autor: Jan Erazim Sojka
Zdroj: SOJKA, Jan Erazim. Naši mužové : Biografie a charakteristiky mužův slovanských. Praha : Antonín Renn, 1862.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

Vlast miluj nejprvé po rodičích
a nade všecko jmění.

ObsahEditovat