Výbor lyriky (Shelley)/Sonet (2)

Údaje o textu
Titulek: Sonet
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: Sonnet
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 95.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Spěcháte k hrobu; co tam chcete, v boji
myšlénky stálé, těžké plány ztmělé
líného mozku v toho světa kroji?
Ó bouřné srdce, které chvíš se v těle
mít, bledé čekání co v krásu strojí —
ty duchu všetečný, jenž znát chceš cele,
zkad přicházíš a kam se můžeš hnát,
jenž poznat ždáš, co nelze posud znát,
kam řítíte se? Vaše kroky smělé
že deptají tak luznou stezku žití
i proti štěstí, proti bolu v chvat
se chtíce v sluji šedé Smrti skrýti?
Ó srdce, duchu, dumy! Hrobu chlad,
co doufáte, že dole můž’ vám dát?