Výbor lyriky (Shelley)/Poutníci světa

Údaje o textu
Titulek: Poutníci světa
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: The World's Wanderers
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 96.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Rcí, hvězdo, již tvých křídel jas
v let zářný žene dál a zas,
sluj noci kde jest, v které as
 svá křídla zavíráš?

Rcí, měsíci, jenž spěješ bled
 a pustou drahou nebes šed,
 tůň dne či noci, kde jest, v sled
 kam spat se ubíráš?

Mdlý větře, jehož bloudí sten,
jak host ze světa vyvržen,
na stromech, vlnách, pověz jen,
 zda tajné hnízdo máš?