Údaje o textu
Titulek: Jeseň
Podtitulek: (Žalozpěv)
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: Autumn: A Dirge
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 89–90.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Slunce již se chýlí, chladný vítr kvílí,
nahé větve lkají, květy umírají;
                Konec roku
na zem se v svém loži v rubáš z listí složí
                v tichu, taji.
        Ó Měsíce sem spějte v davu,
        od Listopadu v Máje slávu,
        V svém nejsmutnějším spějte hávu
        za rakví v tichém kroku
        chladného, mrtvého roku
a jako chmurné stíny vy bděte mu blíž boku!

Chladná prška splývá, stuhlý červ zem zrývá,
řeky burácejí, hromy vyzvánějí
                v konec roku!
Prchly ptáků roje, ještěrky lézt v svoje
                skrýše spějí.
        Ó Měsíce sem spějte v davu
        v svém bílém, černém, šedém hávu
        svým zářným sestrám pro zábavu
        za rakví v tichém kroku
        mrtvého, chladného roku,
vzplaň zelení hrob jeho ve vašich slzí toku!