Údaje o textu
Titulek: Sny o štěstí
Podtitulek: Erotické intermezzo z básní J. Vrchlického
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Sny o štěstí. Praha: J. Otto, 1876.
Dostupné online.
Licence: PD old 70

ŽENSKÁ

BIBLIOTÉKA.

Redaktorka:

ŽOFIE PODLIPSKÁ


Č. XVI.:

Sny o štěstí.

V PRAZE.

NAKLADATEL J.OTTO KNIHKUPEC.

1876.

SNY O ŠTĚSTÍ.


EROTICKÉ INTERMEZZO

Z BÁSNÍ

J. VRCHLICKÉHO.

V PRAZE.

NAKLADATEL J. OTTO KNIHKUPEC.

1876.

Knihtiskárna: J. Otto v Praze.

SNY O ŠTĚSTÍ.

EROTICKÉ INTERMEZZO.

Die Dichtkunst ist eine lange Liebe.
Jean Paul.

Autor nemá příčiny, proč by měl déle tajiti tuto malou sbírku veršů svých obecenstvu. Sám pohlíží na knihu svou jako na minulost. Ona více nepatří jemu, jest uzavřena jako perioda, v níž povstala.

Sbírka tato jest pouze slabým odleskem veliké knihy, jež nazývá se radost, láska, mladí. Básník směl jen na chvíli nahlédnouti v pootevřené listy její, a snad spíše proto, že vyzpíváme dříve bolest než blaho, že odříkaní trvá a láska mizí, zachytil tak málo jejích paprskův!

Verše tyto jsou toliko světlejší stránkou třetího oddílu knihy „Z hlubin“, a přece musí prositi básník, by nebyly posuzovány měřítkem jeho první sbírky. Jiná kniha, jiné stanovisko.

Kéž přijmou a považují přátelé ve vlasti sbírku tu jak pozdrav z ciziny a jako oasu, kde spočinul na chvíli duch, než rozpjal perutě k letům novým a nádhernějším.

V Modeně, 30. Srpna 1875.

J. V.