Poesie francouzská nové doby/Snění (Musset)

Údaje o textu
Titulek: Snění
Autor: Alfred de Musset
Původní titulek: Rêverie
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 258.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Když rolník seje, vidí jen svou líchu,
své zrní, voly své, kam zrakem těká;
taj příroda zaň dokonává v tichu,
on lehne na pluh svůj a na žeň čeká.

Když večer žena vejde v chatrč bledá
a řekne „těhotná jsem“, na ta slova
on čeká dítě; když smrt bere děda,
ku nohoum lože sedne, čeká znova.

Co víme víc? Co všecka moudrost lidí
zde našla, sebe víc nechť bádá, slídí,
juž prošla, praví se, ten celý svět
a stále hledá juž pět tisíc let.