Poesie francouzská nové doby/Poslední verše (Musset)

Údaje o textu
Titulek: Poslední verše
Autor: Alfred de Musset
Původní titulek: Dernier vers
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 259.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Mé smrti chvíle měsíc osmnáctý
mně na všech stranách zvoní v sluch,
tak dlouho nudou stálým bděním jatý
ji všady cítí, všady vidí duch,
čím víc se proti svojí bídě vzpínám,
tím hrot mých bolů víc se probuzuje
a v každém kroku, který započínám,
já cítím, jak se srdce zastavuje.
Pud k boji dávno ve mně zmrhaný;
až na můj klid mne všecko přemáhá
a jako oř, jenž mdlobou ztýraný
mře, hasne, klesá moje odvaha.