Poesie francouzská nové doby/Paní B.

Údaje o textu
Titulek: Paní B.
Autor: Alfred de Musset
Původní titulek: À Madame B***
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 257–258.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Když jsem tě miloval, rád dal bych za tě žití,
žes’ sama musela mi lásku k tobě vzíti!
juž víc mne nechytíš do luzných sítí svých,
teď zbytečností jsou tvé slzy i tvůj smích.
Tak sálem stemělým hoch malý, zděšený,
jsa svlečen, starou zbraň si sundá se stěny,
se vrátí, zavře se, ó strachu chvíle děsné,
do tmavé jizby své, mdlý v chladné lože klesne.
Leč ráno mladý den když z červánků se zdvíhá,
zří fantom řasnatý, jak na okně se mihá,
zří starou zašlou zbraň a skočí z lůžka hbitě,
dí v smíchu: K čemu strach? Ach, jaké jsem to dítě!