Poesie francouzská nové doby/Píseň (Musset)

Údaje o textu
Titulek: Píseň
Autor: Alfred de Musset
Původní titulek: Chanson
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 253.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Já k srdci svému děl, k slabému srdci svému:
Ó rci, proč nemáš dost na jednom milování,
či ještě nevidíš, že měnit bez ustání
jest ztrácet v toužení čas vhodný k štěstí všemu?

A srdce řeklo mi: Ach ne, to není dosti,
to není, není dost na jednom milování,
či ještě nevidíš, že měnit bez ustání
nám činí dražší jen vši radost minulosti?

Já k svému srdci děl, k slabému srdci svému:
Ó rci, proč nemáš dost tolika smutku, lkání,
či ještě nevidíš, že měnit bez ustání
jest v kroku každičkém se odat bolu všemu?

A srdce řeklo mi: Ach ne, to není dosti,
to není, není, věř, dost smutku, naříkání,
či ještě nevidíš, že měnit bez ustání
nám činí dražší jen vši bolest minulosti?