Nápověda:Přesun na Wikizdroje

Všeobecné poznámky editovat

Projekt Wikizdroje (anglicky Wikisource) je jednoznačně definován jako sbírka původních dokumentů; takové dokumenty, které chcete přesunout či zveřejnit na Wikizdrojích, musí pak splňovat několik obsahových i technických parametrů:

 • především je nutno rozhodnout, jedná-li se skutečně o dokument, patřící do Wikizdrojů (podívejte se i na další projekty jako Wikiknihy nebo Wikicitáty); na Wikizdroje patří texty, které již byly dříve publikovány jinde.
 • text by měl být v původním znění, včetně dobového pravopisu. Jisté výjimky jsou možné. Naopak by text měl být příslušně formátován (po přesunu na Wikizdroje se na text zpravidla zapomene);
 • k textu by měly být známy základní údaje o zdroji a zároveň i o licenci (viz Autorské právo); u přeložených textů je důležitá i licence překladu.
 • u nečeských, tedy cizojazyčných textů, které přesto mohou mít pro českou Wikipedii význam (např. latinské verze liturgických textů, cizojazyčné texty smluv atd.), je nutno zjistit, zda se takový text již nevyskytuje v příslušné jazykové verzi Wikisource; pokud tam není, je nutno rozhodnout, do jaké jazykové verze by měl přijít (jedná-li se pouze o latinský text, tak jistě do latinské, jedná-li se o latinský text a český překlad, lze uvažovat i o českých Wikizdrojích).

Zveřejnění nových textů editovat

Pokud máte k dispozici dokument, který chcete na Wikizdrojích zveřejnit, postupujete víceméně stejně jako na české Wikipedii: zvolíte správný název dokumentu, editujete stránku, text vložíte a uložíte.

Přesun z Wikipedie editovat

Přesunutím textu z české Wikipedie do Wikizdrojů se rozumí přesun v tom případě, kdy dokument již na české Wikipedii byl zveřejněn (a má být přesunut buď jako celý článek nebo jeho část). Pokud není v textu výrazný editorský vklad, je možné jej do Wikizdrojů prostě zkopírovat. V případě autorského vkladu (editorské či redakční poznámky, vlastní překlad) je nutno dbát na to, aby do Wikizdrojů byl přesunut nejen text dokumentu, ale také historie textu, popřípadě i patřičná diskuse.

Takový přesun lze provést pouze pomocí funkce transwiki. Označte patřičný dokument ve Wikipedii příslušnou šablonou – tím požádáte, aby text přesunul někdo jiný, tedy správce Wikizdrojů nebo uživatel s právem importu.

Šablony a kategorie pro přesun (v české Wikipedii) editovat

V české Wikipedii byly pro žádost o přesun na české Wikizdroje zřízeny následující šablony:

Pro případy, kdy přesun nelze z jakéhokoliv důvodu provést (nejedná se o původní dokument, jasné copyvio apod.), vkládá se do takového článku šablona {{NoWikisource}} (podrobnosti viz w:Šablona diskuse:NoWikisource), která vkládá kategorii w:Kategorie:Ne na Wikisource; tato šablona by se měla umístit vždy na diskusní stránce odmítnutého článku, aby v případě ponechání textu na Wikipedii nerušila po týdny či měsíce článek.

Žádost o přesun editovat

Postup je velmi jednoduchý:

 • do článku v české Wikipedii vložte šablonu {{Přesunout na Wikizdroje}} (šablona generuje automaticky odpovídající kategorii Údržba:Stránky k přesunu na Wikizdroje), kde ho jiný kolega nalezne a udělá přesun sám;
 • pokud se jedná o přesun jen části článku, je vhodné na patřičné diskusní stránce přesně popsat odkud až kam;
 • zejména však usnadníte práci tím, že na diskusní stránce v české Wikipedii uvedete několik zásadních poznámek a údajů o zdroji (a tedy i licenci), jak se má článek v doméně Wikisource jmenovat a na jaký článek ve Wikipedii má odkazovat (což může být v některých případech nejasné), popřípadě další údaje (překladatel, licence překladu, rok vydání originálu, resp. překladu, ISBN, návrh na obrázek atd.).

Problematické přesuny je možno zaznamenat a diskutovat na stránce Wikisource:Návrhy na přesun.

Před přesunem, který pak provede někdo jiný podle seznamu v kategorii Údržba:Stránky k přesunu na Wikizdroje (viz i Wikisource:Návrhy na přesun), je pak nutno pouze zkontrolovat, zda příslušný článek nenese i šablonu {{WikizdrojePřesun1}}, resp. zda se nenachází v kategorii w:Kategorie:Žádost o údaje).

Přesun pomocí copy & paste editovat

Text však můžete přesunout i Vy sám. Přesun pak probíhá následovně:

 • zcela obvyklým způsobem zkopírujte text v české Wikipedii, přejděte do Wikizdrojů, editujte patřičnou stránku a text vložte; do shrnutí editace vložte text ve smyslu „přesunuto z české Wikipedie“;
 • v české Wikipedii by se měl nacházet odkaz na dokument ve Wikizdrojích, ten je možno udělat i pomocí šablony {{Wikizdroje|Název_článku}} (to platí jen v případě, že takový článek existuje);
 • v novém textu na Wikizdrojích se odkaz na českou Wikipedii nachází v šabloně infoboxu Textinfo (viz níže);
 • jedná-li se o přesun textu, ke kterému existuje zajímavá diskuse, je nutno tuto diskusi přesunout stejným způsobem (a toto poznamenat) nebo alespoň odkázat na příslušnou stránku české Wikipedie;
 • pokud nejste jediným editorem původního textu, je dle pravidel GNU FDL nutno zkopírovat také historii editací a vložit ji na novou diskusní stránku článku na Wikizdrojích (s patřičnou poznámkou – kopíruji histrorii z… atd.); i když původní stránka na české Wikipedii bude zřejmě smazána, je nutno tuto stránku jako pramen uvést (na tuto zkopírovanou historii při vkládání článku odkažte ve shrnutí editace, viz výše);
 • v komplikovaných případech (např. složitá historie článku, důležitá diskuse s důležitou historií atd.) je nutno řešit přesun individuálně; obraťte se s žádostí o pomoc na jiné kolegy, nejlépe na stránce U pramene.

Přesun pomocí transwiki editovat

Oprávnění uživatelé, tzn. zejména správci, mohou provést přesun pomocí funkce transwiki při zachování historie a všech verzí.

Dodatečné úkony na Wikisource editovat

Můžete pomoci i tím, že nově vložené texty opatříte příslušnými dodatečnými údaji (editujte prostě s odvahou – je to jednoduché a navíc lze vždy opravit). K tomu patří:

 • do první řádky nového článku vlože šablonu {{Textinfo}} – návod i kód parametrů najdete na stránce Šablona diskuse:Textinfo;
 • mimo titulku by měl být pokud možno vyplněn i zdroj a také název odpovídajícího článku v české Wikipedii, pokud existuje.

Podívejte se též na editovat