Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje

Libri books2.jpg

Wikizdroje (anglicky Wikisource) jsou jeden z projektů nadace Wikimedia, který se zabývá uchováváním volně dostupných textů a dokumentů, a to jak primárních zdrojů v libovolném jazyce, tak i jejich překladů. Wikizdroje jsou tedy svobodná, otevřená knihovna.

Projekt Wikisource vznikl jako vícejazyčný projekt, který dodnes existuje na adrese wikisource.org. Vedle něj existuje více než padesát jazykových verzí, jako jsou i české Wikizdroje, které se postupem času z wikisource.org odštěpily, české Wikizdroje v březnu 2006 (viz Kroniku). To je podstatný rozdíl ve srovnání s jinými projekty jako Wikislovník, Wikicitáty atp. včetně Wikipedie, které z nějakého mateřského vícejazyčného projektu nevznikly a nejsou na něj vázány.

Všechny tyto projekty fungují na stejném programovém vybavení MediaWiki jako ostatní projekty nadace Wikimedia.

Co jsou WikizdrojeEditovat

Wikizdroje jsou sbírka původních textů a dokumentů. Místo zde mají různé texty, které již byly někde zveřejněny (a byly dostupné většímu počtu čtenářů), a přirozeně i překlady (i vlastní) takových textů. Patří sem mimo jiné literární texty, tedy próza, poezie atd. Mnohdy takové texty slouží k doplnění či ilustraci odpovídajících článků na české Wikipedii.

V úvahu přicházejí tištěné i elektronické texty (např. z internetu); obohacením mohou být i naskenovaná původní či jinak významná vydání. Ve zvláštních případech přichází do úvahy i zveřejnění více verzí téhož textu.

Při kopírování textů z internetu je nutné přihlížet k různým kritériím: jde o původní text, nebo byl tento někým přepracován (modernizován, zkrácen či jinak „vylepšen“)? jedná se o seriózní zdroj (blogy nebo rozesílané emaily nejsou ve většině případů za takové považovány)? atd.

Jazykem, v němž zde mohou být dokumenty zveřejněny, je čeština včetně jejích současných i dřívějších dialektů a historických vývojových forem. Dokumenty v jiných jazycích patří na příslušnou jazykovou verzi. To platí i o překladech původně českých textů do jiného jazyka nebo např. proslovech českých politiků v cizím jazyce.

Původní textyEditovat

Původní texty, zdroje, prameny jsou hlavní část textů na Wikizdrojích; předpokládá se, že se nejedná o kompilát z více textů, dále, že text byl již publikován věrohodnými médii (zveřejnění na internetovém blogu výslovně nestačí). Příklady:

 • knihy, povídky, básně,
 • historicky významná díla (jako národní hymny, ústavy, obdobné – i právní – dokumenty),
 • řeči a proslovy,
 • prohlášení a otevřené dopisy,
 • písně, církevní chorály,
 • disertace a podobné práce za předpokladu, že byly uznány věrohodnou akademickou institucí.

Sem se počítají i anonymní texty, resp. texty, kde autorství již nelze zjistit (mnohdy u historických dokumentů).

Přidaná hodnotaEditovat

Přidaná hodnota k jinému pramenu: jedná se o jistou výjimku v tomto výběru, kdy Wikizdroje akceptují přidanou hodnotu k již existujícím textům ve formě překladu, komentářů a multimédií; vychází se přitom z toho, že se nejedná o zveřejnění nového (ještě nepublikovaného) textu, ale o zveřejnění přidané hodnoty k již existujícímu textu.

PřekladyEditovat

České Wikizdroje zveřejňují texty psané česky, pro jiné jazyky existují odpovídající jazykové mutace. Něco jiného jsou ovšem překlady z jiných jazyků a také dvojjazyčné texty, kde se jedná o cizojazyčný originál a překlad do češtiny.

Protože nelze vycházet z toho, že všechny pro Wikizdroje zajímavé a relevantní cizojazyčné texty již byly přeloženy (respektive jsou dostupné volné české překlady), akceptují Wikizdroje i vlastní překlady uživatelů samotných. V každém případě je nutné dodržet licenční podmínky pro překlady.

KomentářeEditovat

Dříve zveřejněné texty s komentáři a poznámkami patří do Wikizdrojů (přičemž je nutné vzít v úvahu, nakolik musí být upraveny apod.). Komentáře mohou sestávat z kritických poznámek o textu samotném, komentářů v poznámkovém aparátu, referencí, úvodu, shrnutí, indexu, obrazového materiálu atd. Takové doplňky však musí být k původnímu textu přiřazeny takovým způsobem, že je možné identifikovat původní znění textu (možným technickým řešením je odlišná barva nebo paralelní zveřejnění původního textu bez takových komentářů).

MultimédiaEditovat

Různé audiovizuální komponenty mohou značně zvýšit kvalitu textů. Mohou to být kresby nebo fotografie – obaly knih, obrazový materiál z díla samotného, namluvené přednášky či recitace atd.

Vždy je třeba rozhodnout, zda takový materiál bude nahrán na Wikizdroje nebo na Commons, a vždy je třeba zvážit otázku autorských práv.

Co Wikizdroje nejsouEditovat

Na Wikizdrojích se diskutovalo nejen o licenční politice, ale i o tom, pro jaké texty tento projekt otevřen není. Sporné dříve např. bylo, zda do Wikizdrojů patří třeba zdrojové kódy programů v různých programovacích jazycích. Diskuse, která byla vedena na vícejazyčném portálu Wikisource, došla k závěru, že ne.

PříkladyEditovat

 • vše, co jakýmkoliv způsobem porušuje autorská práva,
 • originální texty, tedy vlastní příspěvky uživatele samotného, zejména pokud ještě nebyly publikovány; to platí i tehdy, pokud je na Wikizdrojích zveřejní někdo jiný (originální texty lze publikovat na Wikiknihách),
 • reklama, spam a podobné příspěvky,
 • díla, která se nacházejí ve stádiu vzniku, resp. vývoje,
 • takzvaný referenční materiál, kam spadají zejména:
  1. listiny a seznamy, zejména pokud jsou nestabilní (předsednictvo spolku…), ale i další často problematické seznamy (např. různé žebříčky oblíbenosti[1]),
  2. matematické konstanty,
  3. statistický materiál, tabulky s nějakými výsledky apod.,
  4. kryptografický materiál,
  5. zdrojové kódy programů,
  6. recepty, pokud se nejedná o přepisy historických kuchařských knih[2]
  7. pravidla různých her.

Jedná-li se o všeobecná pravidla (recept apod.), pak se s největší pravděpodobností nejedná o dokument ve smyslu Wikizdrojů (v této verzi již někde zveřejněný), ale spíše o interpretaci či něčí soupis ve smyslu Wikiknih; jedná-li se o pravidla apod. již někde zveřejněná, lze s největší pravděpodobností vycházet z toho, že jsou chráněna autorským právem; nejsou-li, bylo by vhodnější zveřejnit je též na Wikiknihách. Dalším problematickým bodem jsou fragmenty.[3]

Další předpokladyEditovat

Vzhledem k požadavkům autorského práva musí zde zveřejněné texty splňovat několik dalších (technických) kritérií:

 • důležitý je zdroj, odkud byl text převzat,
 • ještě důležitější je pak licence: texty musí být volně dostupné (tedy stát pod licencí Public domain) nebo svobodné licenci (GFDL, CC),
 • text již musel být někde publikován – zveřejňování originálních textů se nepředpokládá (výjimku tvoří překlady textů, které již byly publikovány jinde v jiném jazyce).

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Dá se předpokládat, že jakkoliv jsou veřejně přístupné, tak jsou chráněné autorským právem; v Německu např. již došlo k takovému soudnímu rozhodnutí, vizte rozsudek Spolkového soudního dvora/Bundesgerichtshof, http://www.aufrecht.de/4188.html
 2. Recepty patří do Wikikuchařky na Wikiknihách.
 3. Vizte diskusi na stránce /Fragmenty.

Podívejte se také naEditovat

Mimo WikizdrojeEditovat

PodstránkyEditovat