Wikizdroje:Licence na Wikizdrojích

Projekt Wikizdroje povoluje užití jen malého přehledného počtu licencí. Licenční politika[1] je však i na Wikizdrojích stále diskutována, v případě dalšího vývoje zde najdete patřičná doplnění, rozšíření seznamu, resp. změny.

V každém případě by každá stránka s cizím textem měla obsahovat údaj o licenci.

Povolené licenceEditovat

Ve Wikizdrojích jsou pro zveřejněné texty povoleny pouze tzv. volné licence jako public domain (zkráceně PD), Creative Commons Attribution Share Alike a na projektech Wikimedia obvyklá GFDL. V obou případech lze cizí texty a dokumenty bez nesnází převzít.

Informace o licencích pro audiovizuální materiál naleznete na stránce nápovědy Nápověda:Obrazový materiál.

GFDLEditovat

Licence GFDL neboli GNU Free Documentation License je nejpoužívanější licencí na projektu Wikipedie a většině dalších projektů Wikimedia. V případě cizích textů může být tato licence udělena (viz Wikizdroje:Poskytnutí autorských práv).

Public domainEditovat

Tato licence vyplývá z charakteru díla (textu, obrázku) samotného, licence má z tohoto důvodu více obdob. Další podrobnosti (a také výčet jednotlivých povolených licencí) jsou uvedeny na stránce Wikizdroje:Licence Public domain.

Creative CommonsEditovat

Licence Creative Commons Attribution Share Alike 2.5 (zkratka CC-BY-SA 2.5) umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora (attribution, zkratka BY). Odvozené dílo je navíc možné rozšiřovat pouze pod stejnou licencí jako původní dílo (share alike, zkratka SA). Oficiální znění licence (v angličtině) je na creativecommons.org.

Zakázané licenceEditovat

 
Správce Wikizdrojů při zkoumání porušení autorských práv :-)

Pro všechny jazykové verze Wikisource současně platí, že jiné licence než výše jmenované nejsou akceptovány. To se týká především:

Toto platí nejen pro texty, ale i pro případný obrazový materiál.

Fair useEditovat

Princip fair use vychází z koncepce, že nelicencované dílo požívající autorských práv může být legálně použito, aniž by bylo nutné žádat o svolení k užití či platit licenční poplatky. Na Wikizdrojích je použití tohoto principu výslovně zakázáno. Předpokladem je zjištění, že publikace celého díla či substantních částí neodpovídá duchu fair use.[2]

Licence non-commercialEditovat

Wikizdroje samotné sice neužívají zde zveřejněná díla komerčně, ale ve svých licencích takové další užití jiným osobám či jiným subjektům povolují. Z tohoto důvodu zde nelze umisťovat texty a jiná díla s licencemi, které toto použití omezují. Takové licence jsou výslovně zakázány. Poukázat lze na vyjádření prezidenta Wikimedia Foundation Jimmyho Walese z roku 2004,[3] později potvrzené členkou výboru Wikimedia Foundation Angelou z roku 2006.[4]

Licence non-derivativeEditovat

Omezení tvorby a rozšiřování odvozených děl, mezi která patří například překlady do jiných jazyků, je v rozporu s definicí svobodných kulturních děl.[5]

Sporné a nevyjasněné licenceEditovat

O užití licence PD manifesto pro veřejná prohlášení apod. se v současné době ještě diskutuje.

Stejně tak se momentálně diskutuje i zveřejnění textů, uvedených např. na stránce Wikizdroje:Autorské právo#Nepřípustné texty (texty stranických orgánů z doby totalitního režimu, opoziční texty z této doby apod.). Ve spolupráci se sdružením Wikimedia ČR a jeho partnerskou právní kanceláří hledáme nyní odpověď na otázku, zda některé takové texty bude možné (po patřičném individuálním posouzení) publikovat s odvoláním na § 3 nebo jiná ustanovení autorského zákona.


Poznámky:

  1. Srovnejte i směrnici nadace Wikimedia:Resolution:Licensing policy (oficiální text anglicky), resp. Wikimedia:Resolution:Licensing policy/Cs (český překlad) z března 2007).
  2. Vizte Amount and substantiality (anglicky) a dále Harper & Row v. Nation Enterprises (o usnesení US Supreme Court; anglicky).
  3. Viz WikiEN-l, Use of noncommercial-only images (anglicky).
  4. Vizte Foundation-l, Juriwiki-l, Re: Copyright complaints (anglicky).
  5. Definice svobodných kulturních děl na freedomdefined.org

Podívejte se také naEditovat

Mimo projekt Wikizdroje: