Nápověda:Obrazový materiál

Obrazový materiál nebude na Wikizdrojích hrát takovou roli jako na Wikipedii, i když je vkládání obrazového a jiného audiovizuelního materiálu myslitelné. Velmi často se bude např. jednat o faksimile dokumentů, obaly knih atp.

Zásadně platí následující: umístění obrázků na stránkách je libovolné, nejvhodnější však v mnoha případech bude umístit obrázek přímo do nějakého infoboxu (návod viz Šablona diskuse:Textinfo, Šablona diskuse:TextinfoJura nebo Šablona diskuse:Autorinfo)

Načítání na Commons Editovat

Omezení nahrávání obrázků na české Wikizdroje je umožněno pouze správcům. Je žádoucí, aby obrázky byly nahrávány na sesterský projekt Wikimedia Commons, protože soubory na tomto serveru mohou být používány všemi jazykovými mutacemi Wikipedie, Wikizdrojů a dalších projektu Wikimedia. Návod pro nahrávání souborů na Commons: Commons:První kroky.

V případě, že na Commons uvádíte popis souboru a zdroj česky, doporučujeme přinejmenším krátké shrnutí v angličtině popř. i v jiných jazycích: aby vaše soubory měly vůbec šanci, být použity i v dalších cizojazyčných doménách, musí mít každý možnost dočíst se, o co se vlastně jedná.

Kategorizace Editovat

Kategorizace obrazového materiálu, nahraného na Commons, se řídí tamními zvyklostmi. Pro soubory s naskenovanými texty v češtině byla na Commons pro potřeby českých Wikizdrojů zřízena navíc kategorie commons:Category:Scanned Czech texts, kde by takové naskenované stránky měly být zařazeny. V případě potřeby (např. pro různé literární projekty ap.) je později možné založit patřičné podkategorie[1]. Myslitelné by bylo i zřízení podkategorie pro skeny titulních sttánek apod.

Jiné úpravy Editovat

Každý obrázek, zejména pak sken, který by neměl být náhodně či nedopatřením na Commons měněn, by měl být opatřen šablonou {{CsSource}} (CsSource), která každého uživatele odkazuje na stránku commons:Commons:Pages and images for the Czech Wikisource.

Licence pro obrazový a jiný materiál Editovat

Použití audiovizuálního materiálu jako obrázků, not apod. je myslitelné i u textů na Wikizdrojích, kde přichází v úvahu několik dalších licencí. Poté, co stále více dochází ke sjednocení licenční politiky na Wikizdrojích a na projektu Commons, lze vycházet z toho, že použití licence povolené na Commons je povolené i na Wikizdrojích. Přehled o licencích na projektu Commons je na stránkách:

V případě obrazového materiálu je také nutno řídit se licenčními poznámkami na stránce Wikimedia Licensing policy (česky).

V případě fotografií osobností (jako např. fotografie autorů pro autorské stránky) je nutno vždy myslet na to, že pravidlo „autorovo úmrtí + 70 let“ se zde nevztahuje na zobrazeného autora (ten je zde pouze předmětem díla), ale na autora díla (tedy fotografa).

Dále je nutno respektovat různá rozhodnutí, která omezují pravidlo, že osobnosti lze fotografovat, pokud se nacházejí ve veřejnosti. Jedná se zejména o omezení, která jednoznačně eliminují užití materiálu,

 • zobrazující osobnost v soukromé sféře („paparazzi“)
 • zobrazující osobnost v nepředvídaných situacích
 • fotografie např. hudebníků na koncertech [2]

Různé volby Editovat

I využití následujících možností na Wikizdrojích bude omezené; přesto se o možnostech lze zmínit.

Soubor jako odkaz Editovat

Při kliknutí na obrázek se normálně zobrazí stránka s popiskem toho či kterého souboru. V některých případech se však zdá být vhodné, odkázat jinam, např. na textovou stránku, dokument apod. To lze provést pomocí parametru |link=<odkaz>|, kde <odkaz> může být jak interní, tak externí stránka.

Imagemap Editovat

 w:Severní Amerikaw:Jižní Amerikaw:Evropaw:Afrikaw:AsieAustráliew:Antarktida
Kontinenty

Jinou (komplikovanější) možností je nová funkce <imagemap>, která umožňuje přiřadit jednotlivé části jednoho obrázku různým cílům (odkazům).

Soubory se mohou vkládat známými syntaxemi včetně vložení jako thumb. Koordináty parametrů (v pixlech) se vztahují na soubor v původní velikosti, při zmenšení se automaticky přepočitávají; nulový bod je vlevo nahoře. Link (tedy odkaz) na cíl je možno udat jako Cíl a také jako Cíl|alternativní jméno (linky na cíle se objevují jako bublina). Vše, co se v řídce nachází za znakem #, je komentář. Význam jednotlivých parametrů[3]:

rect
čtverec/obdélník; parametry popisují rohy vlevo/nahoře a vpravo/dole, následuje link na cíl
circle
kruh; první dva parametry označují střed kruhu, třetí parametr je rádius; následuje link na cíl
poly
polygon; parametry (vždy pár) popisují jednotlivé body polygonu; následuje link na cíl
default
opcionální parametr se standardním linkem na cíl, pokud tyto nejsou udány
desc
udává roh, ve kterém má být udán link na popisek obrázku samotného (bílé i v modrém kruhu); možné parametry jsou top-right, bottom-right, bottom-left, top-left, none; standard je bottom-right; volba none (která neudává žádný link) je přípustná jen tehdy, jedná-li se o volný obrázek (PD), jinak musí funkce definovat nějaký „roh“ s odkazem na popisnou stránku souboru.

Kód hořejšího příkladu:

<imagemap>
Image:Continents vide couleurs.png|300px|right|Kontinenty
# Příklad pro koordináty (v tomto příkladě jen zhruba)
poly 156 126  274 288  362 340  432 290  676 34  326 26  210 66 [[:w:Severní Amerika]]
poly 400 318  366 334  366 388  460 632  490 630 556 400 418 306 [[:w:Jižní Amerika]]
poly 642 90  666 214  798 202  846 160  890 194 922 136 900 46 740 28  [[:w:Evropa]]
poly 680 218  620 300  644 358  798 550  916 472 916 322 876 316 838 230  744 210  680 214  [[:w:Afrika]]
poly 916 32  888 148  888 186  812 186  876 312 1030 352 1138 416 1240 414 1298 82 954 22 [[:w:Asie]]
# Austrálie a Antarktis (zjednodušeně) jako čtverec:
rect 1144 370 1407 581 [[:w:Austrálie (kontinent)|Austrálie]]
rect 257 658  1218 752 [[:w:Antarktida]]
default [[:w:Oceán]]
desc bottom-right
</imagemap>

Související stránky Editovat

Poznámky Editovat

 1. Užití v jiných jazykových verzích Wikizdrojů (Wikisource) viz v dalších podkategoriích kategorie commons:Category:Scanned texts.
 2. Zde momentálně schází potřebné precendenční případy; existují tvrzení, že koncert, kde je k přístupu nutno zaplatit vstupné, tímto není volně přístupný a nejedná se tedy o veřejné prostranství; doplnění a rozšíření této problematiky bude vítáno.
 3. Viz i anglický návod na mw:Extension:ImageMap.