Wikizdroje:Licence Public domainLicence PD, Public domain, často překládané jako volné dílo, je vedle licence GFDL nejpoužívanější licencí na celém projektu Wikipedie.

Volné licence (na Wikizdrojích povolené) Editovat

Licencí public domain lze označit dílo z více důvodů, proto existuje více variant této licence. U jistých děl lze jejich charakteristiku jako volné dílo odvodit již z charakteru díla. Následuje přehled některých z nich, které mohou být na Wikizdrojích použity:

PD-old-70 Editovat

Díla, jejichž autor zemřel před minimálně 70 lety (PD-old-70), klasická licence PD, což odpovídá známým interpretacím o public domain jak dle českého tak i dle amerického práva; jisté výjimky, resp. komplikace mohou nastat v případě tzv. kolektivních děl atp.; výjimky vyplývající z amerického práva, dle něhož vše, co v USA vyšlo před rokem 1923 (nehledě na rok úmrtí autora), je volné dílo, má pro české Wikizdroje vcelku marginální význam (muselo by se jednat o dílo v češtině, které vyšlo v USA před rokem 1923). Srovnejte i poznámky o anonymních dílech.

PD-CzechGov Editovat

Zákony, smlouvy ap. zveřejněné ve Sbírce zákonů (PD-CzechGov). Jedná se zejména o úřední texty. Podle § 3 autorského zákona se ochrana podle práva autorského nevztahuje na „úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany“. To ovšem znamená, že např. i převzatá usnesení Evropské unie, která byla kodifikována v České republice a vyšla ve Sbírce, pod toto usnesení spadají.

PD-manifesto Editovat

Domněnka o veřejné řeči či proslovu bez autorského práva (PD-manifesto). Tato licence se může na Wikizdrojích používat, ovšem skutečně po vynaložení všech sil a prostředků ke zjištění náležitých údajů – jak stojí i v textu o PD-manifesto:

Tato šablona by měla být vkládána až po obšírných rešerších o možném autorském právu. Ukáže-li se, že tento text porušuje autorská práva, oznamte to prosím správcům domény.

Tím, že nějaký proslov opatříte automaticky touto šablonou, riskujete dvě věci:

  • v mnoha případech se nebude jednat o licenci PD-manifesto, text je chráněn a porušujete autorská práva,
  • šablona je tím degradována na nějaké pouhé použití dle fair use – na Wikizdrojích nepovolené.

PD-traditional Editovat

Výtvory tradiční lidové kultury (PD-traditional), pokud jejich autor není obecně znám (ale nejde o díla anonymní nebo pseudonymní ve smyslu § 7 autorského zákona), nepodléhají dle § 3 odst. b) autorskoprávní ochraně. Týká se např. lidových nebo národních písní.

Sporné a nevyjasněné licence Editovat

Podívejte se též na Editovat