Wikizdroje:Volné dílo

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna[1]. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela. Kromě takových volných děl existují i další druhy děl, která jsou vyjmuta z autorskoprávní ochrany již od jejich vzniku. S pojmem volného díla souvisí také volná užití.

Volné autorské dílo může každý volně využívat, pouze musí být dodrženy podmínky, že si nikdo nesmí osobovat autorství díla, využitím se nesmí snižovat hodnota díla a musí být uveden autor (je-li znám).

Doba ochrany autorských práv je definována autorským zákonem. Majetková práva trvají obecně po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. Mimo to obsahuje autorské právo mnoho dalších pravidel pro zvláštní případy a dále i výjimek[2] (jako jsou např. i úřední díla atd.).

Volné užití Editovat

Za některých podmínek lze chráněné autorské dílo užít i bez souhlasu autora, neboť se nejedná o užití díla ve smyslu zákona. Sem patří například:

 • užití pro osobní potřebu (neplatí pro rozmnožování počítačového programu, elektronické databáze, stavbu dle architektonického díla a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu).
 • dočasné vyrobení kopie autorského díla při předvádění televizoru, počítače, kopírky apod. zákazníkovi při prodeji.
 • kopírování tiskového díla (s výjimkou partitury hudebního díla) v copycentru apod.

V rámci bezúplatných zákonných licencí zákon také umožňuje některá specifická využití díla, která nejsou považována za zasahování do cizích práv. Sem patří např.:

 • citace – každý může ve svém díle v odůvodněné míře citovat výňatky z cizích zveřejněných děl, pokud uvede zdroj (jméno, název díla a pramen).
 • užití díla umístěného na veřejném prostranství – je např. dovoleno fotografovat veřejně umístěnou sochu či stavbu a tuto fotografii dále šířit.
 • úřední a zpravodajská licence – dílo je možné využít při zpravodajství o aktuální události apod.
 • užití při občanském a náboženském obřadu či školním představení – dílo je dovoleno využívat pro nevýdělečné účely.
 • knihovny, archívy apod. – mohou vyrábět pro svoje účely rozmnoženiny a díla půjčovat a pronajímat.

Public domain Editovat

Zvláště v oblasti software se některá díla označují anglickým termínem public domain. Tento pojem znamená, že autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně užívat bez nároku na další ochranu díla. V českém právním systému se nikdo nemůže vzdát svých (autorských) práv, je pouze možné nabídnout veřejnosti bezúplatnou licenci na libovolné užití díla[3]; každopádně lze předpokládat, že autor, který svoje dílo takto označil, se svých práv nebude domáhat.

Poznámky Editovat

 1. Definováno v dokumentu o "Free Cultural Works" (Svobodná kulturní díla), dostupném na adrese http://freedomdefined.org/Definition verze 1.0.
 2. Relevantní rozbor se nachází na stránce Wikizdroje:Autorské právo.
 3. Toto je na českých Wikizdrojích reflektováno i ve formulacích licence CC0.

Podívejte se také na Editovat

Relevantní odkazy na Wikipedii Editovat