Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje/Fragmenty

Fragmenty a co s nimi

editovat

Na stránce Wikisource diskuse:Co jsou Wikizdroje#Fragmenty proběhlá diskuse sice jednala o jednom jediném případě jakéhosi většího citátu / menšího fragmentu. Přesto, je-li nutno, by se mohl zjistit převládající názor.

Ostatní doména přistupují trochu rozdílně, de.source něco podobného vůbec nemá, na en.wiki se ukazují výňatky z řečí (i když podstatně delší než námi diskutovaný fragment z novin), pak se jedná o to, jak je označit.

Následující možnosti:

  1. fragmenty a podobné (necelá díla, tzv. pahýly) sem nepatří
  2. tzv. fragmenty, tedy jen části původně většího díla, které jako fragment byly publikovány již jinde, pro nás ztrácejí charakter fragmentu a mají zde místo jako normální dílo (viz Hymna (Thomson), překlad Vrchlického)
  3. myslitelné je publikování fragmentů v tom případě, že by se jednalo o projekt, kde mají být buď fragmenty jednoho autora resp. fragmenty k jednomu tématu; o tom by bylo nutno pak ale rozhodnout vždy v konkrétním případě a bylo by nutno zaručit, že ten projekt bude nějak dokončen (a nezůstane to u dvou odstavcových stránek)
  4. vezmeme sem jakýkoliv fragment / trochu delší citát / pahýl, jako takový se to označí a budeme věřit, že to někdo rozšíří; naše podobnost s cs.wiki se tím profundně prohloubí.

Otázka licence může být rozdílná - v případě podle bodu 4 by se mohlo jednat o citát (i když i to s otazníkem), v případě bodu 3 je pak nutno dávat pozor na to, zda i v případě volných zdrojů se nejedná o chráněný výběr atp.

Další otázkou je, jak by se takové stránky údržbářsky označovaly a kategorizovaly.

Nutné by pak bylo i jasné rozlišení mezi WS a Wikicitáty. -jkb- 09:47, 20. 4. 2008 (UTC)

Diskuse

editovat

Já osobně zastávám momentálně možnosti 1 a 2 (které se podle mne kryjí a odpovídají definici WS), o bodu 3 ale budu rád diskutovat. Bod 4 nepřichází v úvahu. -jkb- 09:47, 20. 4. 2008 (UTC)

K bodu 2 další příklady takových fragmentů, které publikováním získaly charakter samostatného díla: Zlomek ze Selmy, Honba za jelenem, Byron, Karneval.
K bodu 3: nevím jestli to spadá do tohoto bodu nebo by to byl nový bod, ale myslitelné jsou též takové fragmenty, kdy se podařilo získat jen část díla, například kvůli chybějícím nebo poškozeným listům knihy. K označení a kategorizaci by stačila stávající šablona {{Rozšířit}} s tím, že by vysvětlení bylo uvedeno jako její parametr (případně obsáhlejší vysvětlení na diskusní stránce). Úkolem do budoucna by pak bylo pokusit se chybějící část dohledat a doplnit.
K licencím: domnívám se, že odvolávat se na zákonnou licenci možnosti citace (dle § 31 platného AZ) z chráněných děl na našem projektu v takovém případě nepřichází v úvahu. Publikujeme zde volná díla; vlastní tvorba je omezena na autorské stránky a metastránky projektu (jmenné prostory Wikisource a Nápověda) a pouze tam bychom citaci obhájili.
Vytváření vlastních fragmentů z existujících děl by též mohlo být považováno za nepřípustný vlastní výzkum. --Milda 10:56, 20. 4. 2008 (UTC)

K tomu příkladu fragmentu, kde chyběly stránky a podobně – to vidím jako zcela jasnou věc, to sem patří, jde o zcela jiné důvody (a sice objektivní, ne subjektivní). Zda tam plácnem šablonu rozšířit či uděláme něco jako :en:template:incomplete na en.source, to se dá řešit. O možnosti zveřejnění větších citátů / menších fragmentů podle bodu 4 pochybuji já sám z dvou důvodů: a) když to už má být na WS protože je to pro Wikicitáty příliš dlouhé, tak to je asi dlouhé i na to, aby se to mohlo pokládat za citát; b) oprávnění citovat existuje buď přímo v článku, kde to či ono cituji, nebo na Wikicitátech, což je sbírka citátů – Wikisource pro sebe ale para 31 dle mne uplatnit nemůže. -jkb- 12:43, 20. 4. 2008 (UTC)