Nápověda:Pojmenování stránek

Všeobecné zásady Editovat

Vzhledem k charakteru zde na Wikizdrojích zveřejněných textů sice všeobecná pravidla pro pojmenování stránek v hlavním jmenném prostoru platí stejně jako na jiných wikiprojektech, v jistých případech je však nutno řídit se jinými, resp. pozměněnými pravidly.

Na Wikizdrojích nenachází uplatnění např. zásada české Wikipedie pojmenovávat stránky zásadně v jednotném čísle – název na Wikizdrojích se řídí jednoduše názvem dokumentu apod.

Všeobecně by měl název dokumentu odpovídat jeho skutečnému názvu, který se pak často kryje s názvem odpovídajícího článku v české Wikipedii. Výjimky najdete níže.

Zvláštnosti Editovat

Dlouhé názvy Editovat

Dřívější problém stránek s extrémně dlouhými názvy (které často zabírají několik řádek), jejichž grafické znázornění bylo zcela neuspokující, byl odstraněn (změnou řádkování u takových nadpisů). V případě, že je nutné nebo vhodné vyhnout se takovým dlouhým názvům z jiných důvodů, je možné postupovat takto:

 • jako první je nutné zvolit krátký, avšak výstižný název, který bude použit jako název stránky,
 • celý dlouhý název přijde do infoboxu Textinfo do rubriky Titulek,
 • v české Wikipedii by pak bylo jednodušší odkazovat přímo na zde užitý krátký název stránky,
 • na Wikizdrojích by se pak měl na tuto stránku udělat redirect z dlouhého názvu stránky.

Zákony, vyhlášky a podobné Editovat

Pouze v případě extrémně dlouhých či nepřehledných názvů právních předpisů se může pratktikovat zkrácení názvu, jak je popsáno výše, v infoboxu se pak vyplní jak parametr Titulek, tak i Podtitulek. Další podrobnosti je možné najít na diskusní stránce šablony {{TextinfoJura}}.

Pokud se v názvu v některých zdrojích objeví i údaj „ze dne“, tak se tento krátí, tedy „Zákon [ze dne…] o…“.

Básně beze jména Editovat

V některých sbírkách se nacházejí básně, které nemají název (resp. který byl očividně přidán vydavatelem či překladatelem). V takových případech se doporučuje následující:

 • pro název se použije první verš (nebo jeho první část),
 • tento název, za kterým následují tři tečky (), se v seznamu na obsahové stránce sborníku formátuje kurzívou (na stránce básně samotné pak přirozeně normálně),
 • jak na obsahové stránce sborníku či sbírky, tak i na stránce básně samotné se na toto upozorní redakční poznámkou.

Jako příklad viz např. Výbor z Květů zla.

Více děl stejného jména Editovat

S rozšiřováním obsahu Wikizdrojů dochází k situacím, kdy přirozeně vytvořený název nestačí k pojmenování více stránek. Může se jednat o tyto případy:

 • různá díla různých autorů mají stejný název,
 • různá díla téhož autora mají stejný název,
 • více překladů téhož cizojazyčného díla, od různých nebo i téhož překladatele (viz např. Havran),
 • více variant téhož díla, obvykle z různých vydání, které se liší natolik, že má smysl jich zde uchovávat více.

V takových případech se používá tzv. rozlišovač, který je obvykle tvořen jménem autora, překladatele nebo jiným upřesněním v závorce. Příklady: Večernice (Musset), Večer (Hugo 1), Óda podzimu (překlad Bibl), Havran (překlad Vrchlický 1890).

Současně se na názvu bez rozlišovače vytvoří tzv. rozcestník, který odkazuje na jednotlivá díla s tímto názvem, tedy na odpovídající stránky s rozlišovačem (vizte stránku Večer). Pro usnadnění hledání je vhodné do společného rozcestníku zahrnout i díla, jejichž názvy se liší pouze různým pravopisem (např. Rezignace a Resignace), diakritikou (Serenada a Serenáda v rozcestníku Serenáda) nebo interpunkcí (Michel Angelo a Michel-Angelo) a dále díla, která mají stejný název, ale nacházejí se na podstránkách původních sbírek (např. Lyrika lásky a života/Touha v rozcestníku Touha).


Texty s otazníkem v názvu Editovat

Některé původní texty, např. básně nebo články v novinách, mají v titulku otazník. Takovouto stránku nelze vytvořit zadáním názvu do pole pro vyhledávání, protože software interpretuje otazník jako dotaz pro vyhledání zbylého textu, nikoliv jako součást titulu, a nenabídne proto příslušný „červený odkaz“. Pokud chcete příslušnou stránku založit v jednom kroku (tj. bez použití přesunu), můžete pro ten účel použít následující formulář:

Wikizdroje: Každý může vložit text!

Napište název:
a klikněte na „Vytvořit článek“

Zdroj: Nápověda:Jak vytvořit článek

Podívejte se také na Editovat