Údaje o textu
Titulek: Den prvý
Autor: Giovanni Boccaccio
Původní titulek: Prima giornata
Zdroj: BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Díl prvý. Praha : Alois Hynek, 1897. s. 5–89.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan J. Benešovský-Veselý
Licence překlad: PD old 70

Den prvý
Kdež spisovatel ukáže, z jakých příčin stalo se, že sešly se osoby, jež později budou jmenovány, aby spolu hovořily, načež pod vládou Pampiney hovoří se o tom, co každému nejpříjemnější.
Povídka prvá
Ser Ciappeletto lživou zpovědí oklame nábožného řeholníka a zemře; byv pak za svého života největším zlosynem, po smrti jmín jest za svatého a nazván svatým Ciappelettem.
Povídka druhá
Abraham žid, pohnut Giannottem di Civigny, odebéře se ke dvoru římskému, a vida tu nešlechetnost kněží, vrátí se do Paříže a stane se křesťanem.
Povídka třetí
Žid Melchisedek povídkou o třech prstenech ujde velkému nebezpečí, jež naň Saladin nastrojil.
Povídka čtvrtá
Mnich dopustiv se hříchu největšího, hodného trestu, vyčte slušným způsobem svému opatu týž hřích a tak ujde trestu.
Povídka pátá
Markraběnka z Montferratu krmí ze slepic a několika důmyslnými slovy pokárá nerozvážnou lásku krále francouzského.
Povídka šestá
Počestný muž jeden vtipným nápadem zahanbí zlomyslné pokrytectví mnichů.
Povídka sedmá
Bergamino povídkou o Primassovi a opatovi z Clugny pokárá slušným spůsobem pana Cane della Scala pro náhlý vrtoch lakomství.
Povídka osmá
Guiglielmo Borsiere vtipnými slovy pokárá pana Ermina de Grimaldi pro jeho lakomost.
Povídka devátá
Král cyperský pokárán gaskoňskou dámou, stane se z člověka lenivého mužem udatným.
Povídka desátá
Mistr Alberto z Bologni spůsobně zahanbí dámu, jež si ho chtěla dobírat, že byl do ní zamilován.