V zimním slunci/Dvě sloky

Údaje o textu
Titulek: Dvě sloky
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 243.
Licence: PD old 70

V dlaň jabloňových květů na souvrati,
jak srazila je v noci bouře náhlá,
a zvadly,
jsem nasbíral za mládí svého jitra,
tak plných rosy, čerstvé vůně ranní.

Teď jinovatky bílé květy padly
mi do ruky se stromu mého nitra,
kde dech se nehnul, rosa nezavláhla;
a jak tak mrazí na té duté dlani,
je vítr chvátí.