V zimním slunci/Píseň (1)

Údaje o textu
Titulek: Píseň
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 243 – 244.
Licence: PD old 70

My květuplným jarním dnem
jsme spolu šli jak snem, jak snem,
kukačka kukala v dáli.

Ty's řekla: »Hleď, u našich cest
tak věčně bude štěstí kvést.« —
Kukačka kukala v dáli.

Sed' motýlek na květný stvol
a vlaštovka se mihla kol;
kukačka kukala v dáli.

A sotva motýl křídla zved',
ta vlaštovka ho chytla hned;
kukačka kukala v dáli.

Já po letech zas bloudil tam,
tak sám a sám, tak sám a sám;
kukačka kukala v dáli.

Byl květuplný jarní den;
to všechno prchlo jako sen.
Kukačka kukala v dáli.