Výbor lyriky (Shelley)/Verše kritikovi

Údaje o textu
Titulek: Verše kritikovi
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: Lines to a Reviewer
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 86.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Ach, dobrý brachu, jaký zisk v tom vidíš,
že tvora bez záští jak já jsem nenávidíš?
Jest v záští zábava, kdy všechen vztek
je na tvé straně jen? Chceš darmo zloby jek
v bezodporném svém ztišit usmívání,
za kterým neztají se ani pohrdání,
by sklamalo tvou hruď jen slabou záští přízní?
Ó nad tím triumfuj, co stále tebe trýzní!
Neb k tvojí zlobě, v nástrah tvojich sítě
jak ledná panna jsem, jak chladné dítě
v největší zimě. Jestli však tvé zlobě
jsem Narcissem, je hynout volno tobě
a naříkat si v záští svého mdlobě.