Výbor lyriky (Shelley)/Nabádání

Údaje o textu
Titulek: Nabádání
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: An Exhortation
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 47–48.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Chameleon vzduchem, světlem žije,
pěvce pokrm láska je a sláva,
v světě tom, kde kvílí se a nyje,
získat je by hříčka byla pravá
snadná, zvířatům jak těm,
měnili by v jednom okamžení
chameleon jak své barvy mění,
který každým světla paprskem
dvacetkrát je proměňuje dnem?

Básníci, věř, na té zemi chladné
jako oni by se skrývat měli,
od zrození svého chvíle zrádné
pod mořem, kde jícen sluje ztmělý.
Chameleon světlem změněn bývá,
básník bez lásky se rovněž mění,
sláva jest jen láska v zakuklení,
málo těch, jenž to či ono kývá —
básník — ký div? — v těchto počet splývá.

Nechtějte však pěvcům v hanu býti
bohatstvím s mocí nehostinnou,
chameleon kdyby mohl míti
nežli vzduch a světlo stravu jinou,
jistě by se tvorem zemským stal
jako ještěr, jeho bratr šerý.
Děti světlejší vy slunné sféry
z krajů, před kterými měsíc vzplál
od těchto drnů dál!