Výbor lyriky (Shelley)/Měsíci

Údaje o textu
Titulek: Měsíci
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: To the Moon
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 98
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Mdlobou snad jsi bledolící
cestou nebem, díváním se k zemi,
bez družky sám putující
cizorodých hvězd zástupy všemi,
se měnící jak oko, jež nezná radosti
a nenalézá předmět hodný stálosti?