Výbor lyriky (Shelley)/Řádky kritikovi

Údaje o textu
Titulek: Řádky kritikovi
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: Lines to a Critic
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 31.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Od hedvábníka kdo můž’ chtít med,
    kdo hedbáví od žluté včely?
Růst’ může tráva i v zimě, jak hned
    cit záští v srdci mám vřelý.

Modlářům, pokrytcům, jako ty’s,
    šklebilům hněv svůj přej divý,
ti stejnou to mincí oplatí kdys,
    jak já tak nejsou zdrženliví.

Neb moci a zlata otroka, s]yš,
    za miláčka vyhledej sobě;
tvá láska modlářem pohne spíš
    než mnou hne záští tvé v zlobě.

Ta vášeň rovna té, kterou plám,
    ta nemůže děliti sebe,
tvou lež a nelásku v záští já mám;
    jak moh’ bych v záští mít — tebe?